(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Đăng ký dự thi tuyển viên chức giáo dục 2015
Người hỏi : Trần Văn Hiền     Số điện thoại: 01682602461     Email: hien3sphh@gmail.com     Địa chỉ: Hòa Thành, Tây Ninh
Ngày hỏi: 13/06/2015 - 01 Giờ 54 phút     Ngày chuyển: 15/06/2015 - 08 Giờ 51 phút

Nội dung câu hỏi:

Thầy ơi cho em hỏi là Em đang là giáo viên thpt tại một trường ở Tây Ninh ( đã dạy 2 năm) rất xa nhà nếu năm 2015 em cũng đăng ký xét tuyển viên chức của sgd Tây Ninh và đăng ký nguyện vọng ở một trường gần nhà được không thầy?


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục và Đào tạo     
Thời gian trả lời: 15/06/2015 - 11 Giờ 34 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Phòng Tổ chức Cán bộ - Sở Giáo dục và Đào tạo trả lời câu hỏi của bạn như sau:

Trường hợp của bạn đã được tuyển dụng rồi thì không được tham gia dự tuyển năm học 2015 - 2016.

Nếu bạn có nguyện vọng được công tác gần nhà thì bạn có thể làm hồ sơ xin thuyên chuyển.

Thân ái./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Đăng ký dự thi tuyển viên chức giáo dục 2015
 Nội dung câu hỏi:

Thầy ơi cho em hỏi là Em đang là giáo viên thpt tại một trường ở Tây Ninh ( đã dạy 2 năm) rất xa nhà nếu năm 2015 em cũng đăng ký xét tuyển viên chức của sgd Tây Ninh và đăng ký nguyện vọng ở một trường gần nhà được không thầy?

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Thầy ơi cho em hỏi là Em đang là giáo viên thpt tại một trường ở Tây Ninh ( đã dạy 2 năm) rất xa nhà nếu năm 2015 em cũng đăng ký xét tuyển viên chức của sgd Tây Ninh và đăng ký nguyện vọng ở một trường gần nhà được không thầy?

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: