(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Hỏi về kinh doanh lĩnh vực khách sạn
Người hỏi : Trần Hoàng Linh     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 13/06/2015 - 10 Giờ 30 phút     Ngày chuyển: 15/06/2015 - 08 Giờ 35 phút

Nội dung câu hỏi:

Xin hỏi:
Tôi là chủ một khách sạn ở Tây Ninh, tôi muốn mở rộng lĩnh vực kinh doanh của mình ra một số lĩnh vực mới như Casino giống như khách sạn Imperial Vũng Tàu thì tôi cần những thủ tục gì? Yêu cầu như thế nào?
Tôi xin cảm ơn và rất mong nhận được câu trả lời.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Kế hoạch và Đầu tư     
Thời gian trả lời: 26/06/2015 - 08 Giờ 30 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

                                                               Kính gửi: Ông Trần Hoàng Linh

             Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư có nhận được câu hỏi về lĩnh vự khách sạn của Ông Trần Hoàng Linh.

             Qua xem xét, Phòng Đăng ký kinh doanh có ý kiến như sau:

            Căn cứ Điều 7 Nghị định 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều và Luật Doanh nghiệp năm 2005, ngành nghề Casino như ông Linh hỏi thuộc ngành nghề cấm kinh doanh.

           Để thành lập mới hoặc bổ sung ngành nghề khác ngoài ngành bị cấm theo qui định tại Điều 7 Nghị định 102/2010NĐ-CP nêu trên, phòng Đăng ký kinh doanh đề nghị ông Linh tham khảo thành phần hồ sơ trên trang Web: www.sokhdt.tayninh.gov.vn hoặc liên hệ trực tiếp bộ phận hướng dẫn thủ tục đăng ký doanh nghiệp của Phòng Đăng ký kinh doanh để được hướng dẫn cụ thể.

          Trên đây là ý kiến của Phòng Đăng ký kinh doanh.

          Trân trọng ./.

          

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Hỏi về kinh doanh lĩnh vực khách sạn
 Nội dung câu hỏi:

Xin hỏi:
Tôi là chủ một khách sạn ở Tây Ninh, tôi muốn mở rộng lĩnh vực kinh doanh của mình ra một số lĩnh vực mới như Casino giống như khách sạn Imperial Vũng Tàu thì tôi cần những thủ tục gì? Yêu cầu như thế nào?
Tôi xin cảm ơn và rất mong nhận được câu trả lời.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Xin hỏi:
Tôi là chủ một khách sạn ở Tây Ninh, tôi muốn mở rộng lĩnh vực kinh doanh của mình ra một số lĩnh vực mới như Casino giống như khách sạn Imperial Vũng Tàu thì tôi cần những thủ tục gì? Yêu cầu như thế nào?
Tôi xin cảm ơn và rất mong nhận được câu trả lời.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: