(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: TUYỂN SINH VÀO LỚP 10
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Tây Ninh
Ngày hỏi: 02/06/2015 - 18 Giờ 22 phút     Ngày chuyển: 03/06/2015 - 08 Giờ 22 phút

Nội dung câu hỏi:

Cho tôi hỏi tính điểM 4 năm THCS, là 4 năm luôn hay theo từng năm, con tôi 3 năm loại giỏi, hạnh kiểm tốt, 1 năm trung bình, hạnh kiểm tốt , không nghề vậy cho tôi hỏi con tôi được bao nhiêu điểm


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục và Đào tạo     
Thời gian trả lời: 04/06/2015 - 08 Giờ 23 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Phòng Khảo thí - CNTT Sở GDĐT trả lời:

          Trong Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2015-2016, quy định điểm học tập và rèn luyện của các năm THCS đối với các trường THPT không chuyên, được tính cụ thể cho từng năm học, cụ thể:

a) Hạnh kiểm tốt, học lực giỏi: 4,0 điểm;

b) Hạnh kiểm khá, học lực giỏi hoặc hạnh kiểm tốt, học lực khá: 3,5 điểm;

c) Hạnh kiểm khá, học lực khá: 3,0 điểm;

d) Hạnh kiểm trung bình, học lực giỏi hoặc hạnh kiểm tốt, học lực trung bình: 2,5 điểm;

e) Hạnh kiểm khá, học lực trung bình hoặc hạnh kiểm trung bình, học lực khá: 2,0 điểm;

g) Các trường hợp còn lại: 1,5 điểm.

Trường hợp của con anh (chị) được tính như sau:

         +  3 năm học lực loại Giỏi, hạnh kiểm loại Tốt: 4.0 điểm X 3 năm =   12.0 điểm.

          + 1 năm học lực loại TB, hạnh kiểm loại Tốt:   2.5 điểm X 01 năm =   2.5 điểm.

Như vậy tổng điểm học tập và rèn luyện của con anh(chị) là 14.5 điểm.

Th.S Nguyễn Thanh Việt 

Phó Trưởng phòng Khảo thí - CNTT


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: TUYỂN SINH VÀO LỚP 10
 Nội dung câu hỏi:

Cho tôi hỏi tính điểM 4 năm THCS, là 4 năm luôn hay theo từng năm, con tôi 3 năm loại giỏi, hạnh kiểm tốt, 1 năm trung bình, hạnh kiểm tốt , không nghề vậy cho tôi hỏi con tôi được bao nhiêu điểm

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Cho tôi hỏi tính điểM 4 năm THCS, là 4 năm luôn hay theo từng năm, con tôi 3 năm loại giỏi, hạnh kiểm tốt, 1 năm trung bình, hạnh kiểm tốt , không nghề vậy cho tôi hỏi con tôi được bao nhiêu điểm

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: