(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Dạy thêm
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Tp Tây Ninh
Ngày hỏi: 01/06/2015 - 09 Giờ 17 phút     Ngày chuyển: 01/06/2015 - 10 Giờ 32 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: SGD&ĐT

Tôi là phụ huynh của học sinh, cư ngụ tại tp Tây Ninh. Tôi vô cùng bức xúc đã từ lâu về tình trạng dạy thêm, thiếu chất lượng, tôi có nghe nói cấm dạy thêm mà cấm đâu không thấy, càng ngày càng nhiều hơn tôi đề nghị nên tuyệt đối  tăng cường thanh tra kiểm tra, chấn chỉnh lại. Bởi vì nếu không dẹp bỏ tình trạng dạy thêm thì chất lượng đào tạo đi xuống, giáo viên đi dạy ở trường không dạy hết kiến thức rồi bắt học sinh đi học thêm mới hiểu. Người dân nghèo tiền đâu mà đi học, giờ thành phong trào dạy thêm rồi, chúng tôi vô cùng bức súc vì điều này đề nghị ngành giáo dục cần chấn chỉnh điều này tôi thành thật biết ơn.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục và Đào tạo     
Thời gian trả lời: 01/06/2015 - 14 Giờ 50 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

 

Về việc phản ánh dạy thêm, học thêm của phụ huynh học sinh, Sở Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Căn cứ Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về dạy thêm, học thêm và Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND ngày 01/02/2013 của UBND tỉnh Tây Ninh quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Tây Ninh thì nghiêm cấm dạy thêm đối với cấp Tiểu học và cho phép 2 cấp học THCS, THPT được phép dạy thêm, học thêm khi có giấy phép của Giám đốc Sở GDĐT (đối với cấp THPT) và giấy phép của Trưởng phòng GDĐT (đối với cấp THCS). Tuy nhiên, hiện nay có nhiều thông tin vẫn còn một số giáo viên dạy thêm trái quy định. Trong trường hợp phụ huynh có được thông tin chính xác: địa điểm, ngày, giờ, môn học, giáo viên trường … xin cung cấp chính xác các thông tin như đã nêu qua đường dây nóng: 0907558877 – Chánh thanh tra Sở hoặc 0903177235 – Trưởng phòng GDTrH Sở GDĐT

Xin cảm ơn quý phụ huynh đã cung cấp thông tin!


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Dạy thêm
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: SGD&ĐT

Tôi là phụ huynh của học sinh, cư ngụ tại tp Tây Ninh. Tôi vô cùng bức xúc đã từ lâu về tình trạng dạy thêm, thiếu chất lượng, tôi có nghe nói cấm dạy thêm mà cấm đâu không thấy, càng ngày càng nhiều hơn tôi đề nghị nên tuyệt đối  tăng cường thanh tra kiểm tra, chấn chỉnh lại. Bởi vì nếu không dẹp bỏ tình trạng dạy thêm thì chất lượng đào tạo đi xuống, giáo viên đi dạy ở trường không dạy hết kiến thức rồi bắt học sinh đi học thêm mới hiểu. Người dân nghèo tiền đâu mà đi học, giờ thành phong trào dạy thêm rồi, chúng tôi vô cùng bức súc vì điều này đề nghị ngành giáo dục cần chấn chỉnh điều này tôi thành thật biết ơn.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: SGD&ĐT

Tôi là phụ huynh của học sinh, cư ngụ tại tp Tây Ninh. Tôi vô cùng bức xúc đã từ lâu về tình trạng dạy thêm, thiếu chất lượng, tôi có nghe nói cấm dạy thêm mà cấm đâu không thấy, càng ngày càng nhiều hơn tôi đề nghị nên tuyệt đối  tăng cường thanh tra kiểm tra, chấn chỉnh lại. Bởi vì nếu không dẹp bỏ tình trạng dạy thêm thì chất lượng đào tạo đi xuống, giáo viên đi dạy ở trường không dạy hết kiến thức rồi bắt học sinh đi học thêm mới hiểu. Người dân nghèo tiền đâu mà đi học, giờ thành phong trào dạy thêm rồi, chúng tôi vô cùng bức súc vì điều này đề nghị ngành giáo dục cần chấn chỉnh điều này tôi thành thật biết ơn.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: