(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Thủ tục thành lập website bán áo?
Người hỏi : Thu     Số điện thoại:      Email: blackjoker09@outlook.com     Địa chỉ:
Ngày hỏi: 30/05/2015 - 12 Giờ 10 phút     Ngày chuyển: 01/06/2015 - 07 Giờ 48 phút

Nội dung câu hỏi:

Tôi có người chị chuyên may gia công áo khoác trẻ em, áo khoác thể thao các loại để bỏ sỉ cho chợ. Nay tôi muốn lập một website nhỏ, lấy ít hàng của chị để bán thử thì có cần đăng ký hay làm thủ tục gì không?


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Công Thương     
Thời gian trả lời: 09/06/2015 - 10 Giờ 32 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

- Khoản 1 Điều 25 Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ Về thương mại điện tử, ghi: "Website thương mại điện tử bán hàng là website thương mại điện tử do các thương nhân, tổ chức, cá nhân tự thiết lập để phục vụ hoạt động xúc tiến thương mại, bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ của mình";

- Khoản 1 Điều 53 Nghị định 52/2013/NĐ-CP, quy định: "Thương nhân, tổ chức, cá nhân thiết lập website thương mại điện tử bán hàng phải thông báo với Bộ Công Thương thông qua công cụ thông báo trực tuyến trên Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử (online.gov.vn)").

Vậy, theo quy định của Nghị định 52/2013/NĐ-CP, khi lập website thương mại điện tử bán hàng, bạn phải thực hiện thủ tục "Thông báo website" với Bộ Công Thương (Thủ tục thông báo website thương mại điện tử bán hàng theo hướng dẫn tại Mục 1 Chương II Thông tư số 47/2014/TT-BCT ngày 05 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công Thương Quy định về quản lý website thương mại điện tử).

Quý bạn có thể đọc Hướng dẫn Quy trình thông báo website tại đây:
http://online.gov.vn/HomePage/NewsDetailByAlias.aspx?CateAlias=huong-dan-quy-trinh

Trân trọng !


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Thủ tục thành lập website bán áo?
 Nội dung câu hỏi:

Tôi có người chị chuyên may gia công áo khoác trẻ em, áo khoác thể thao các loại để bỏ sỉ cho chợ. Nay tôi muốn lập một website nhỏ, lấy ít hàng của chị để bán thử thì có cần đăng ký hay làm thủ tục gì không?

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Tôi có người chị chuyên may gia công áo khoác trẻ em, áo khoác thể thao các loại để bỏ sỉ cho chợ. Nay tôi muốn lập một website nhỏ, lấy ít hàng của chị để bán thử thì có cần đăng ký hay làm thủ tục gì không?

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: