(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Thụ lý khiếu nại 3 năm chưa giải quyết?
Người hỏi : Hồ văn Hành     Số điện thoại: 0934853783     Email: thanhlongho_vl@yahoo.com.vn     Địa chỉ: 22 ấp Cẩm Thắng, xã Cẩm Giang, huyện Gò Dầu
Ngày hỏi: 29/05/2015 - 09 Giờ 25 phút     Ngày chuyển: 29/05/2015 - 14 Giờ 09 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh

Họ và tên người được ủy quyền: HỒ VĂN HÀNH, sinh năm: 1947

Địa chỉ: 22, ấp Cẩm Thắng, xã Cẩm Giang, huyện Gò Dầu

Điện thoại: 0934853783.

        Vào ngày 01/03/2012, ông Hồ Văn Hành được sự ủy quyền của (bà Lê Thị Bé và bà Nguyễn Thị Hiền) có đơn khiếu nại, tố cáo gửi đến UBND tỉnh Tây Ninh.

Sau đó đơn khiếu nại, tố cáo của ông Hồ Văn Hành được UBND tỉnh Tây Ninh thụ lý vào ngày 13/03/2012 được tiến hành đối thoại vào ngày 07/11/2013 tại UBND xã Cẩm Giang. Đến nay đã hơn 3 năm vẫn chưa ban hành quyết định giải quyết. Gia đình tôi đã gửi đơn khiếu nại, kiến nghị rất nhiều lần. Các Cơ quan Báo chí cũng đã chuyển đơn nhắc nhở và được Văn phòng UBND tỉnh Tây Ninh có nhiều công văn chuyển đơn đến Sở Tài nguyên và Môi trường Tây Ninh xem xét nhiều lần mà không ban hành quyết định giải quyết theo quy định của pháp luật. Gần đây nhất là Công văn số 2966/VP-TD ngày27/6/2014 về việc nhắc thực hiện kết luận của Lãnh đạo UBND tỉnh do Phó Chánh văn phòng Phan Văn Chương ký.

Ngày 02/4/2015 Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Tây Ninh chuyển câu hỏi của tôi đến UBND tỉnh Tây Ninh.

Ngày 27/4/2015 Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Tây Ninh chuyển câu hỏi của tôi đến UBND tỉnh Tây Ninh đến nay vẫn chưa được phản hồi.

Xin được nêu thêm một số quan điểm của gia đình vụ việc khiếu nại của ông Hồ Văn Hành về thửa đất 150 diện tích 1375m2 và một phần của thửa 150 (Bản đồ 299).

Thứ nhất: Nếu người dân có đủ cơ sở pháp lý khẳng định thửa đất trên thuộc quyền sử dụng hợp pháp của người dân thì Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh ban hành quyết định khôi phục quyền và lợi ích hợp pháp của người dân đối với 2 thửa đất trên.

Thứ hai: Căn cứ theo Điều khoản nào, Luật nào? để cho rằng việc sử dụng đất của gia đình tôi đối với 2 thửa đất trên là không hợp pháp, thì Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh cũng sớm ban hành quyết định giải quyết để chấm dứt tình trạng khiếu nại phức tạp kéo dài. Thời gian thụ lý cũng đã hơn 3 năm rồi. Mẹ tôi (bà Lê Thị Bé) nay đã 87 tuổi rồi, khiếu nại từ khi còn khỏe mạnh đến nay thì nằm một chổ không biết sống chết ngày nào? Xin một lần được tôn trọng đối với người cao tuổi.

Để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của gia đình tôi. Kính xin Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh sớm ban hành quyết định giải quyết đơn khiếu nại ngày 01/03/2012 của ông Hồ Văn Hành.

          Nhằm kịp thời giải quyết những kiến nghị của người dân và giảm bớt tình trạng khiếu nại phức tạp, kéo dài. Kính mong Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Tây Ninh một lần nữa tiếp tục chuyển câu hỏi của tôi đến Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh. Xin chân thành cảm ơn!


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: VP UBND Tỉnh     
Thời gian trả lời: 04/08/2015 - 14 Giờ 35 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Chào Bạn, về vấn đề của bạn hỏi, Bạn vào trang web: http://tiepdan.tayninh.gov.vn, mục "Kết quả tiếp công dân" hoặc liên hệ trực tiếp qua số điện thoại: 066.38.24666.

Trân trọng./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Thụ lý khiếu nại 3 năm chưa giải quyết?
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh

Họ và tên người được ủy quyền: HỒ VĂN HÀNH, sinh năm: 1947

Địa chỉ: 22, ấp Cẩm Thắng, xã Cẩm Giang, huyện Gò Dầu

Điện thoại: 0934853783.

        Vào ngày 01/03/2012, ông Hồ Văn Hành được sự ủy quyền của (bà Lê Thị Bé và bà Nguyễn Thị Hiền) có đơn khiếu nại, tố cáo gửi đến UBND tỉnh Tây Ninh.

Sau đó đơn khiếu nại, tố cáo của ông Hồ Văn Hành được UBND tỉnh Tây Ninh thụ lý vào ngày 13/03/2012 được tiến hành đối thoại vào ngày 07/11/2013 tại UBND xã Cẩm Giang. Đến nay đã hơn 3 năm vẫn chưa ban hành quyết định giải quyết. Gia đình tôi đã gửi đơn khiếu nại, kiến nghị rất nhiều lần. Các Cơ quan Báo chí cũng đã chuyển đơn nhắc nhở và được Văn phòng UBND tỉnh Tây Ninh có nhiều công văn chuyển đơn đến Sở Tài nguyên và Môi trường Tây Ninh xem xét nhiều lần mà không ban hành quyết định giải quyết theo quy định của pháp luật. Gần đây nhất là Công văn số 2966/VP-TD ngày27/6/2014 về việc nhắc thực hiện kết luận của Lãnh đạo UBND tỉnh do Phó Chánh văn phòng Phan Văn Chương ký.

Ngày 02/4/2015 Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Tây Ninh chuyển câu hỏi của tôi đến UBND tỉnh Tây Ninh.

Ngày 27/4/2015 Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Tây Ninh chuyển câu hỏi của tôi đến UBND tỉnh Tây Ninh đến nay vẫn chưa được phản hồi.

Xin được nêu thêm một số quan điểm của gia đình vụ việc khiếu nại của ông Hồ Văn Hành về thửa đất 150 diện tích 1375m2 và một phần của thửa 150 (Bản đồ 299).

Thứ nhất: Nếu người dân có đủ cơ sở pháp lý khẳng định thửa đất trên thuộc quyền sử dụng hợp pháp của người dân thì Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh ban hành quyết định khôi phục quyền và lợi ích hợp pháp của người dân đối với 2 thửa đất trên.

Thứ hai: Căn cứ theo Điều khoản nào, Luật nào? để cho rằng việc sử dụng đất của gia đình tôi đối với 2 thửa đất trên là không hợp pháp, thì Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh cũng sớm ban hành quyết định giải quyết để chấm dứt tình trạng khiếu nại phức tạp kéo dài. Thời gian thụ lý cũng đã hơn 3 năm rồi. Mẹ tôi (bà Lê Thị Bé) nay đã 87 tuổi rồi, khiếu nại từ khi còn khỏe mạnh đến nay thì nằm một chổ không biết sống chết ngày nào? Xin một lần được tôn trọng đối với người cao tuổi.

Để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của gia đình tôi. Kính xin Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh sớm ban hành quyết định giải quyết đơn khiếu nại ngày 01/03/2012 của ông Hồ Văn Hành.

          Nhằm kịp thời giải quyết những kiến nghị của người dân và giảm bớt tình trạng khiếu nại phức tạp, kéo dài. Kính mong Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Tây Ninh một lần nữa tiếp tục chuyển câu hỏi của tôi đến Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh. Xin chân thành cảm ơn!

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh

Họ và tên người được ủy quyền: HỒ VĂN HÀNH, sinh năm: 1947

Địa chỉ: 22, ấp Cẩm Thắng, xã Cẩm Giang, huyện Gò Dầu

Điện thoại: 0934853783.

        Vào ngày 01/03/2012, ông Hồ Văn Hành được sự ủy quyền của (bà Lê Thị Bé và bà Nguyễn Thị Hiền) có đơn khiếu nại, tố cáo gửi đến UBND tỉnh Tây Ninh.

Sau đó đơn khiếu nại, tố cáo của ông Hồ Văn Hành được UBND tỉnh Tây Ninh thụ lý vào ngày 13/03/2012 được tiến hành đối thoại vào ngày 07/11/2013 tại UBND xã Cẩm Giang. Đến nay đã hơn 3 năm vẫn chưa ban hành quyết định giải quyết. Gia đình tôi đã gửi đơn khiếu nại, kiến nghị rất nhiều lần. Các Cơ quan Báo chí cũng đã chuyển đơn nhắc nhở và được Văn phòng UBND tỉnh Tây Ninh có nhiều công văn chuyển đơn đến Sở Tài nguyên và Môi trường Tây Ninh xem xét nhiều lần mà không ban hành quyết định giải quyết theo quy định của pháp luật. Gần đây nhất là Công văn số 2966/VP-TD ngày27/6/2014 về việc nhắc thực hiện kết luận của Lãnh đạo UBND tỉnh do Phó Chánh văn phòng Phan Văn Chương ký.

Ngày 02/4/2015 Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Tây Ninh chuyển câu hỏi của tôi đến UBND tỉnh Tây Ninh.

Ngày 27/4/2015 Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Tây Ninh chuyển câu hỏi của tôi đến UBND tỉnh Tây Ninh đến nay vẫn chưa được phản hồi.

Xin được nêu thêm một số quan điểm của gia đình vụ việc khiếu nại của ông Hồ Văn Hành về thửa đất 150 diện tích 1375m2 và một phần của thửa 150 (Bản đồ 299).

Thứ nhất: Nếu người dân có đủ cơ sở pháp lý khẳng định thửa đất trên thuộc quyền sử dụng hợp pháp của người dân thì Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh ban hành quyết định khôi phục quyền và lợi ích hợp pháp của người dân đối với 2 thửa đất trên.

Thứ hai: Căn cứ theo Điều khoản nào, Luật nào? để cho rằng việc sử dụng đất của gia đình tôi đối với 2 thửa đất trên là không hợp pháp, thì Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh cũng sớm ban hành quyết định giải quyết để chấm dứt tình trạng khiếu nại phức tạp kéo dài. Thời gian thụ lý cũng đã hơn 3 năm rồi. Mẹ tôi (bà Lê Thị Bé) nay đã 87 tuổi rồi, khiếu nại từ khi còn khỏe mạnh đến nay thì nằm một chổ không biết sống chết ngày nào? Xin một lần được tôn trọng đối với người cao tuổi.

Để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của gia đình tôi. Kính xin Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh sớm ban hành quyết định giải quyết đơn khiếu nại ngày 01/03/2012 của ông Hồ Văn Hành.

          Nhằm kịp thời giải quyết những kiến nghị của người dân và giảm bớt tình trạng khiếu nại phức tạp, kéo dài. Kính mong Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Tây Ninh một lần nữa tiếp tục chuyển câu hỏi của tôi đến Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh. Xin chân thành cảm ơn!

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: