(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Chế độ công tác phí
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại: 0663751358     Email:      Địa chỉ: Tân Châu
Ngày hỏi: 30/05/2015 - 15 Giờ 06 phút     Ngày chuyển: 01/06/2015 - 07 Giờ 46 phút

Nội dung câu hỏi:

Xin hỏi: Cán bộ, giáo viên đi học lớp quản lý tại trường CĐSP Tây Ninh năm 2015 có được chế độ công tác phí không ? Vì sao cán bộ, giáo viên ở các huyện trong tỉnh đi học lớp này đều có tiền công tác phí, riêng huyện Tân Châu không có. Vậy chế độ này thực hiện theo văn bản nào là đúng. Xin được hiểu rõ ; Chân thànhcảm ơn.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục và Đào tạo     
Thời gian trả lời: 01/06/2015 - 15 Giờ 08 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sở GDĐT trả lời:

- Câu hỏi của bạn thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng GDĐT Tân Châu!

- Tuy nhiên bạn tham khảo các Phòng GDĐT đã quyết toán được và xin văn bản trình Phòng GDĐT Tân Châu!

Trân trọng./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Chế độ công tác phí
 Nội dung câu hỏi:

Xin hỏi: Cán bộ, giáo viên đi học lớp quản lý tại trường CĐSP Tây Ninh năm 2015 có được chế độ công tác phí không ? Vì sao cán bộ, giáo viên ở các huyện trong tỉnh đi học lớp này đều có tiền công tác phí, riêng huyện Tân Châu không có. Vậy chế độ này thực hiện theo văn bản nào là đúng. Xin được hiểu rõ ; Chân thànhcảm ơn.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Xin hỏi: Cán bộ, giáo viên đi học lớp quản lý tại trường CĐSP Tây Ninh năm 2015 có được chế độ công tác phí không ? Vì sao cán bộ, giáo viên ở các huyện trong tỉnh đi học lớp này đều có tiền công tác phí, riêng huyện Tân Châu không có. Vậy chế độ này thực hiện theo văn bản nào là đúng. Xin được hiểu rõ ; Chân thànhcảm ơn.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: