(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Công chức
Người hỏi : Dự nguồn công chức     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 07/05/2015 - 08 Giờ 53 phút     Ngày chuyển: 07/05/2015 - 09 Giờ 25 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Ban lãnh đạo Sở Nội vụ trả lời giúp tôi câu hỏi sau:

Tôi đang là dự nguồn công chức của tỉnh. Trong đợt thi công chức năm 2014 vừa rồi tôi đạt số điểm là 291 điểm đứng thứ 2 trong danh sách dự kiến trúng tuyển. Tuy nhiên nơi tôi đăng ký dự tuyển chỉ nhận có 01 chỉ tiêu có nghĩa là tôi không trúng tuyển nơi đó. Cho tôi hỏi

1/. Vậy với 291 điểm ( tôi không có  môn nào thi dưới 50 điểm) tôi có được tỉnh công nhận là đậu đợt thi công chức vùa rồi không? và nếu được công nhận thì thời gian bảo lưu kết quả đậu là bao lâu? và danh sách tất cả các thí sinh chỉ đạt điểm đậu có được gửi về tất cả các Sở, ban, ngành... để nơi nào còn chỉ tiêu mà thấy phù họp ngành nghề thi nhận chúng tôi không?

2/. Trường hợp nơi đăng ký dự tuyển chỉ nhận có 01 chỉ tiêu thi người đứng đầu được chọn. Nếu vì lý do nào đó người đứng đầu được chọn đó không làm nơi được chọn mà chuyển về một Sở khác thì người có điểm số thứ hai có được Sở Nội vụ ra Quyết định là trúng tuyển ở vị trí đó không thay thế cho người thứ nhất  (vì người trúng tuyển đầu tiên đã chuyển đi nơi khác)?

3/. Người trung tuyến thứ nhất trúng tuyển vẫn về nhận nhiệm vụ và làm vài tháng rồi xin chuyển đi nơi khác thì lúc đó vị trí đó vẩn thiếu 01 biên chế thì mặc định người có điểm số kế tiếp có được Sở Nội vụ  ra Quyết định trúng tuyển thay thế người thứ nhất hay không? hay người thứ hai phải tự theo giỏi? hay cần làm hồ sơ gì gửi về Sở Nội vụ để được vào công chức?

4/. Trường họp người có điểm số thứ hai kia chỉ được bao lưu kết quả. Mà tại nơi  người đó dự nguồn vẫn còn biên chế trống do cơ quan có người mới về hưu thì kết quả kia có được xin về nơi người đó làm việc không?

5/. Trường họp người dự nguồn công chức theo diện thu hút nhân tài ( có trình độ thạc sĩ, thủ khoa, xếp loại giỏi) và thi công chức đợt vừa rồi có điểm số 291 đứng thứ nhì có được xem xét vào công chức không?

Đó là một số câu hỏi kính trình lãnh đạo Sở Nội vụ xem xét và trả lời giúp tôi. Tôi thành thật biết ơn.

Trân trọng kính chào!


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ     
Thời gian trả lời: 19/08/2015 - 14 Giờ 01 phút
Đánh giá câu trả lời:     1 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Trong kỳ thi tuyển công chức năm 2014, các thí sinh không trúng tuyển mà có số điểm các môn từ 50 điểm trở lên thì không được công nhận trúng tuyển, không được bảo lưu kết quả thi.

Trường hợp người trúng tuyển có nhận việc, sau một thời gian chuyển đến nơi khác thì sẽ không tuyển dụng người thứ 2.

Trường hợp người trúng tuyển không đến nhận việc theo thời gian quy định thì sẽ hủy bỏ quyết định tuyển dụng và Sở Nội vụ sẽ trình UBND tỉnh xem xét tuyển dụng người đứng vị trí số 2.

Trân Trọng./.

Mọi thắc mắc xin liên hệ Phòng Công chức Viên chức 0663839968.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Công chức
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Ban lãnh đạo Sở Nội vụ trả lời giúp tôi câu hỏi sau:

Tôi đang là dự nguồn công chức của tỉnh. Trong đợt thi công chức năm 2014 vừa rồi tôi đạt số điểm là 291 điểm đứng thứ 2 trong danh sách dự kiến trúng tuyển. Tuy nhiên nơi tôi đăng ký dự tuyển chỉ nhận có 01 chỉ tiêu có nghĩa là tôi không trúng tuyển nơi đó. Cho tôi hỏi

1/. Vậy với 291 điểm ( tôi không có  môn nào thi dưới 50 điểm) tôi có được tỉnh công nhận là đậu đợt thi công chức vùa rồi không? và nếu được công nhận thì thời gian bảo lưu kết quả đậu là bao lâu? và danh sách tất cả các thí sinh chỉ đạt điểm đậu có được gửi về tất cả các Sở, ban, ngành... để nơi nào còn chỉ tiêu mà thấy phù họp ngành nghề thi nhận chúng tôi không?

2/. Trường hợp nơi đăng ký dự tuyển chỉ nhận có 01 chỉ tiêu thi người đứng đầu được chọn. Nếu vì lý do nào đó người đứng đầu được chọn đó không làm nơi được chọn mà chuyển về một Sở khác thì người có điểm số thứ hai có được Sở Nội vụ ra Quyết định là trúng tuyển ở vị trí đó không thay thế cho người thứ nhất  (vì người trúng tuyển đầu tiên đã chuyển đi nơi khác)?

3/. Người trung tuyến thứ nhất trúng tuyển vẫn về nhận nhiệm vụ và làm vài tháng rồi xin chuyển đi nơi khác thì lúc đó vị trí đó vẩn thiếu 01 biên chế thì mặc định người có điểm số kế tiếp có được Sở Nội vụ  ra Quyết định trúng tuyển thay thế người thứ nhất hay không? hay người thứ hai phải tự theo giỏi? hay cần làm hồ sơ gì gửi về Sở Nội vụ để được vào công chức?

4/. Trường họp người có điểm số thứ hai kia chỉ được bao lưu kết quả. Mà tại nơi  người đó dự nguồn vẫn còn biên chế trống do cơ quan có người mới về hưu thì kết quả kia có được xin về nơi người đó làm việc không?

5/. Trường họp người dự nguồn công chức theo diện thu hút nhân tài ( có trình độ thạc sĩ, thủ khoa, xếp loại giỏi) và thi công chức đợt vừa rồi có điểm số 291 đứng thứ nhì có được xem xét vào công chức không?

Đó là một số câu hỏi kính trình lãnh đạo Sở Nội vụ xem xét và trả lời giúp tôi. Tôi thành thật biết ơn.

Trân trọng kính chào!

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Ban lãnh đạo Sở Nội vụ trả lời giúp tôi câu hỏi sau:

Tôi đang là dự nguồn công chức của tỉnh. Trong đợt thi công chức năm 2014 vừa rồi tôi đạt số điểm là 291 điểm đứng thứ 2 trong danh sách dự kiến trúng tuyển. Tuy nhiên nơi tôi đăng ký dự tuyển chỉ nhận có 01 chỉ tiêu có nghĩa là tôi không trúng tuyển nơi đó. Cho tôi hỏi

1/. Vậy với 291 điểm ( tôi không có  môn nào thi dưới 50 điểm) tôi có được tỉnh công nhận là đậu đợt thi công chức vùa rồi không? và nếu được công nhận thì thời gian bảo lưu kết quả đậu là bao lâu? và danh sách tất cả các thí sinh chỉ đạt điểm đậu có được gửi về tất cả các Sở, ban, ngành... để nơi nào còn chỉ tiêu mà thấy phù họp ngành nghề thi nhận chúng tôi không?

2/. Trường hợp nơi đăng ký dự tuyển chỉ nhận có 01 chỉ tiêu thi người đứng đầu được chọn. Nếu vì lý do nào đó người đứng đầu được chọn đó không làm nơi được chọn mà chuyển về một Sở khác thì người có điểm số thứ hai có được Sở Nội vụ ra Quyết định là trúng tuyển ở vị trí đó không thay thế cho người thứ nhất  (vì người trúng tuyển đầu tiên đã chuyển đi nơi khác)?

3/. Người trung tuyến thứ nhất trúng tuyển vẫn về nhận nhiệm vụ và làm vài tháng rồi xin chuyển đi nơi khác thì lúc đó vị trí đó vẩn thiếu 01 biên chế thì mặc định người có điểm số kế tiếp có được Sở Nội vụ  ra Quyết định trúng tuyển thay thế người thứ nhất hay không? hay người thứ hai phải tự theo giỏi? hay cần làm hồ sơ gì gửi về Sở Nội vụ để được vào công chức?

4/. Trường họp người có điểm số thứ hai kia chỉ được bao lưu kết quả. Mà tại nơi  người đó dự nguồn vẫn còn biên chế trống do cơ quan có người mới về hưu thì kết quả kia có được xin về nơi người đó làm việc không?

5/. Trường họp người dự nguồn công chức theo diện thu hút nhân tài ( có trình độ thạc sĩ, thủ khoa, xếp loại giỏi) và thi công chức đợt vừa rồi có điểm số 291 đứng thứ nhì có được xem xét vào công chức không?

Đó là một số câu hỏi kính trình lãnh đạo Sở Nội vụ xem xét và trả lời giúp tôi. Tôi thành thật biết ơn.

Trân trọng kính chào!

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: