(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Tuyển chọn công dân ngành ngoài vào công an Tây Ninh 2015
Người hỏi : Cá Nhân     Số điện thoại: 01635534532     Email: ximuoi.sgu@gmail.com     Địa chỉ: Bến củi,Dương Minh Châu ,Tây Ninh
Ngày hỏi: 06/05/2015 - 20 Giờ 59 phút     Ngày chuyển: 07/05/2015 - 09 Giờ 27 phút

Nội dung câu hỏi:

Năm 2015 bao giờ có chỉ tiêu tuyển chọn công dân ngành ngoài vào công an ạ? Và nếu có tuyển chọn thì em cần làm hồ sơ ntn và nộp ở đâu?


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Công an Tỉnh     
Thời gian trả lời: 12/05/2015 - 10 Giờ 46 phút
Đánh giá câu trả lời:     2 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Hằng năm, nếu Bộ Công an có chỉ tiêu tuyển Công dân vào Công an nhân dân thì theo quy định, Công an tỉnh Tây Ninh sẽ thực hiện thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng như Đài phát thanh truyền hình Tây Ninh, Báo Tây Ninh. 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Tuyển chọn công dân ngành ngoài vào công an Tây Ninh 2015
 Nội dung câu hỏi:

Năm 2015 bao giờ có chỉ tiêu tuyển chọn công dân ngành ngoài vào công an ạ? Và nếu có tuyển chọn thì em cần làm hồ sơ ntn và nộp ở đâu?

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Năm 2015 bao giờ có chỉ tiêu tuyển chọn công dân ngành ngoài vào công an ạ? Và nếu có tuyển chọn thì em cần làm hồ sơ ntn và nộp ở đâu?

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: