(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Giải quyết chế độ thôi việc
Người hỏi : Trần Thị Kim Dung     Số điện thoại:      Email: thongbao123@gmail.com     Địa chỉ: Thành phố Tây Ninh
Ngày hỏi: 06/05/2015 - 10 Giờ 04 phút     Ngày chuyển: 07/05/2015 - 10 Giờ 47 phút

Nội dung câu hỏi:

Tôi có hỏi: "Theo BHXH Tây Ninh, "CBCCVC, kể cả nhân viên hợp đồng theo Nghị định 68/CP đủ tuổi nghỉ hưu, thời gian tham gia BHXH chưa đủ 20 năm (tối đa không quá 6 tháng), nếu không tự đóng tiếp thì cơ quan thẩm quyền ra quyết định nghỉ việc hoặc chấm dứt hợp đồng lao động (chưa đủ điều kiện nghỉ hưu nên không ra quyết định nghỉ hưu) và được hưởng chế độ thôi việc. Chế độ thôi việc sẽ do đơn vị chi trả, BHXH không chi trả chế độ này".

Tuy nhiên, căn cứ Điều 3 Nghị định 46/2010/NĐ-CP, Điều 38 Nghị định 29/2012/NĐ-CP, công chức, viên chức được giải quyết chế độ thôi việc khi thôi việc theo nguyện vọng và được cấp có thẩm quyền đồng ý. Như vậy, CBCCVC thôi việc khi đủ tuổi nghỉ hưu không phải là thôi việc theo nguyện vọng mà là thôi việc bắt buộc (do hết tuổi lao động), giải quyết chế độ thôi việc trong trường hợp này có phù hợp không? Kính mong cơ quan có thẩm quyền trả lời cụ thể". Và được BHXH Tây Ninh trả lời là không thuộc thẩm quyền quản lý, nên hỏi Sở Nội vụ.

Vậy đề nghị chuyên mục hỏi - đáp trực tuyến chuyển cho cơ quan có thẩm quyền trả lời giúp, trân trọng cám ơn!


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ     
Thời gian trả lời: 19/08/2015 - 13 Giờ 59 phút
Đánh giá câu trả lời:     1 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

- Căn cứ Điều 26 của Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc quy định:

Người lao động được hưởng lương hưu khi nghỉ việc thuộc một trong các trường hợp sau:

+ Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên.

+ Nam từ đủ 55 tuổi đến đủ 60 tuổi, nữ từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên mà trong đó có 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên.

+ Người lao động từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên mà trong đó có đủ 15 năm làm việc công việc khai thác than trong hầm lò.

+ Người bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên.

- Căn cứ Khoản 1 Điều 30 của Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc quy định:

Điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội một lần khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

+ Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 26 Nghị định số 152/2006/NĐ-CP mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội.

+ Suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội.

+ Sau 12 tháng nghỉ việc nếu không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội và có yêu cầu nhận bảo hiểm xã hội một lần mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội.

+ Ra nước ngoài để định cư.

Căn cứ quy định nêu trên thì công chức, viên chức, người lao động chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội nhưng đến tuổi nghỉ hưu sẽ được quyết định nghỉ hưu và hưởng bảo hiểm xã hội một lần. 

Trân Trọng./.

Mọi thắc mắc xin liên hệ Phòng Công chức Viên chức 0663839968


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Giải quyết chế độ thôi việc
 Nội dung câu hỏi:

Tôi có hỏi: "Theo BHXH Tây Ninh, "CBCCVC, kể cả nhân viên hợp đồng theo Nghị định 68/CP đủ tuổi nghỉ hưu, thời gian tham gia BHXH chưa đủ 20 năm (tối đa không quá 6 tháng), nếu không tự đóng tiếp thì cơ quan thẩm quyền ra quyết định nghỉ việc hoặc chấm dứt hợp đồng lao động (chưa đủ điều kiện nghỉ hưu nên không ra quyết định nghỉ hưu) và được hưởng chế độ thôi việc. Chế độ thôi việc sẽ do đơn vị chi trả, BHXH không chi trả chế độ này".

Tuy nhiên, căn cứ Điều 3 Nghị định 46/2010/NĐ-CP, Điều 38 Nghị định 29/2012/NĐ-CP, công chức, viên chức được giải quyết chế độ thôi việc khi thôi việc theo nguyện vọng và được cấp có thẩm quyền đồng ý. Như vậy, CBCCVC thôi việc khi đủ tuổi nghỉ hưu không phải là thôi việc theo nguyện vọng mà là thôi việc bắt buộc (do hết tuổi lao động), giải quyết chế độ thôi việc trong trường hợp này có phù hợp không? Kính mong cơ quan có thẩm quyền trả lời cụ thể". Và được BHXH Tây Ninh trả lời là không thuộc thẩm quyền quản lý, nên hỏi Sở Nội vụ.

Vậy đề nghị chuyên mục hỏi - đáp trực tuyến chuyển cho cơ quan có thẩm quyền trả lời giúp, trân trọng cám ơn!

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Tôi có hỏi: "Theo BHXH Tây Ninh, "CBCCVC, kể cả nhân viên hợp đồng theo Nghị định 68/CP đủ tuổi nghỉ hưu, thời gian tham gia BHXH chưa đủ 20 năm (tối đa không quá 6 tháng), nếu không tự đóng tiếp thì cơ quan thẩm quyền ra quyết định nghỉ việc hoặc chấm dứt hợp đồng lao động (chưa đủ điều kiện nghỉ hưu nên không ra quyết định nghỉ hưu) và được hưởng chế độ thôi việc. Chế độ thôi việc sẽ do đơn vị chi trả, BHXH không chi trả chế độ này".

Tuy nhiên, căn cứ Điều 3 Nghị định 46/2010/NĐ-CP, Điều 38 Nghị định 29/2012/NĐ-CP, công chức, viên chức được giải quyết chế độ thôi việc khi thôi việc theo nguyện vọng và được cấp có thẩm quyền đồng ý. Như vậy, CBCCVC thôi việc khi đủ tuổi nghỉ hưu không phải là thôi việc theo nguyện vọng mà là thôi việc bắt buộc (do hết tuổi lao động), giải quyết chế độ thôi việc trong trường hợp này có phù hợp không? Kính mong cơ quan có thẩm quyền trả lời cụ thể". Và được BHXH Tây Ninh trả lời là không thuộc thẩm quyền quản lý, nên hỏi Sở Nội vụ.

Vậy đề nghị chuyên mục hỏi - đáp trực tuyến chuyển cho cơ quan có thẩm quyền trả lời giúp, trân trọng cám ơn!

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: