(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Chế độ của người dân tộc về bảo hiểm y tế
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 04/05/2015 - 21 Giờ 01 phút     Ngày chuyển: 05/05/2015 - 08 Giờ 16 phút

Nội dung câu hỏi:

xin chào !. theo quyết định 447/QĐ-UBDT 19/09/2013 của ủy ban dân tộc..... tôi xin không hỏi nay tôi đang làm việc tại một cơ quan nhà nước trực thuộc tỉnh tây ninh, và cơ quan này đã cấp cho tôi bảo hiểm y tế số 4, nhưng hộ khẩu tôi lại ở một tỉnh khác, vùng dân tộc miền núi ( thuộc khu vực II ). vậy tôi xin hỏi tôi có được hưởng bảo hiểm y tế số 2 không hay nhất thiết phải xài bảo hiểm y tế tại cơ quan nơi làm việc, nếu như được hương BHYT số 2 thì tôi phải làm như thế nào mới được hưởng?

Trân trọng!


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Bảo hiểm Xã hội Tây Ninh     
Thời gian trả lời: 12/05/2015 - 13 Giờ 56 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

          Qua nội dung câu hỏi BHXH Tây Ninh có ý kiến như sau:

          Tại điểm h, khoản 3 , Điều 1 Thông tư 41 quy định:

          h) Người thuộc hộ gia đình nghèo; người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo theo Nghị quyết của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc" thì được NSNN hỗ trợ.

          Hiện tại nơi bạn đang sinh sống và làm việc tại Tây Ninh không nằm trong khu vực theo quyết định 477/QĐ-UBDT cho nên không thuộc đối tượng được hưởng quyền lợi BHYT theo quy định.

          Chào trân trọng.

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Chế độ của người dân tộc về bảo hiểm y tế
 Nội dung câu hỏi:

xin chào !. theo quyết định 447/QĐ-UBDT 19/09/2013 của ủy ban dân tộc..... tôi xin không hỏi nay tôi đang làm việc tại một cơ quan nhà nước trực thuộc tỉnh tây ninh, và cơ quan này đã cấp cho tôi bảo hiểm y tế số 4, nhưng hộ khẩu tôi lại ở một tỉnh khác, vùng dân tộc miền núi ( thuộc khu vực II ). vậy tôi xin hỏi tôi có được hưởng bảo hiểm y tế số 2 không hay nhất thiết phải xài bảo hiểm y tế tại cơ quan nơi làm việc, nếu như được hương BHYT số 2 thì tôi phải làm như thế nào mới được hưởng?

Trân trọng!

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

xin chào !. theo quyết định 447/QĐ-UBDT 19/09/2013 của ủy ban dân tộc..... tôi xin không hỏi nay tôi đang làm việc tại một cơ quan nhà nước trực thuộc tỉnh tây ninh, và cơ quan này đã cấp cho tôi bảo hiểm y tế số 4, nhưng hộ khẩu tôi lại ở một tỉnh khác, vùng dân tộc miền núi ( thuộc khu vực II ). vậy tôi xin hỏi tôi có được hưởng bảo hiểm y tế số 2 không hay nhất thiết phải xài bảo hiểm y tế tại cơ quan nơi làm việc, nếu như được hương BHYT số 2 thì tôi phải làm như thế nào mới được hưởng?

Trân trọng!

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: