(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Chính sách thu hút nhân tài theo Nghị Quyết số 10/2015/NQ-HĐND ngày 15/4/2015 của HĐND tỉnh Tây Ninh.
Người hỏi : Huỳnh Thanh Phương     Số điện thoại: 0905399577     Email: huynhthanhphuong1979@gmail.com     Địa chỉ: Hẻm 4 số 7 đường Trần Hưng Đạo, KP1, P1, thành phố Tây Nịnh
Ngày hỏi: 04/05/2015 - 15 Giờ 17 phút     Ngày chuyển: 04/05/2015 - 15 Giờ 25 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi:

               -  Chủ tịch Hội đồng  nhân dân tỉnh Tây Ninh;

               -  Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh;

               -  Giám đốc Sở Nội vụ.

Tôi hiện đang là dự nguồn công chức theo diện thu hút nhân tài của tỉnh. Thông qua  Nghị Quyết số 10/2015/NQ-HĐND ngày 15/4/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh, tôi có một số thắc mắc sau:

1/. Tại Điểm b, Khoản 3, Điều 1 của Nghị Quyết số 10/2015/NQ-HĐND có quy định như sau "- Đối với người có trình độ Thạc sĩ; người tốt nghiệp đại học loại giỏi( được đào tạo trong và ngoài nước):

+ Đối với người có trình độ thạc sĩ: được hưởng lương bậc 2 của ngạch chuyên viên và hỗ trợ thêm 5 năm với mức hỗ trợ mỗi tháng: 01 lần lương cơ sở/tháng" Như vậy so với điều kiện trên thì tôi tốt nghiệp thạc sĩ thủ khoa (số vào sổ 436/1062/QĐ-ĐHM ngày 23/12/2013 của Hiệu trưởng trường Đại học Mở Tp.HCM), với số điểm bình quân 8.32 (tương đương loại giỏi) là thỏa điều kiện trên. Tuy nhiên tôi chỉ được hưởng lương bậc 2 của ngạch chuyên viên mà không được  hổ trợ thêm 5 năm với mức hộ trợ mỗi tháng theo Nghị Quyết này là vì sao?

2/. Tại Điểm c, Khoản 3, Điều 1 của Nghị quyết này có quy định "Các trường hợp tốt nghiệp thủ khoa tại các cở sở đào tạo trình độ đại học  ở trong nước và người tốt nghiệp đại học, sau đại học loại giỏi loại xuất sắc ở nước ngoài sẽ được ỦY ban nhân dân tỉnh xem xét thực hiện quy trình tiếp nhận không qua thi tuyển theo quy định tại Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ  quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ...." như vậy tôi tốt nghiệp thạc sĩ thủ khoa và xếp loại giỏi ( điểm bình quân 8.32) có  được tuyển dụng không qua thi tuyển theo trường hợp đặc biệt này không?

3/. Tại Đểm a, Khoản 4, Điều 1 có quy định " Các đối tượng đang là dự nguồn công chức thì được chuyển sang chế độ hợp đồng lao động với thời gian thực hiện hợp đồng là 01 năm và thực hiện ký kết không quá 03 lần...." như vậy tôi là thạc sĩ tốt nghiệp thủ khoa với điểm bình quân 8.32 thuộc diện thu hút nhân tài hiện đang là dự nguồn công chức thì có bị chuyển sang hình thức hợp đồng như trên không? nếu bị chuyển, vậy thì chỉ ký thêm hợp động tối đa 03 lần có nghĩa là sau thời gian  hết 03 năm mà nơi tôi đang làm việc vẫn chưa có biên chế thì tôi phải nghỉ việc điều này có phù họp với chính sách thu hút nhân tài không ? và vấn đề đặt ra là nếu tính tới thời điểm này tôi làm việc dự nguồn gần 01 năm nếu tính thêm chỉ được ký thêm 03 năm nữa là nếu tối đa cũng chỉ 4 năm ( tương đương 48 tháng)  vậy thì theo Điểm c, Khoản 3, Điều 1 thì " các trường hợp được thu hút theo quy định này, nếu thời gian công tác từ đủ 60 tháng  trở lên, có nguyện vọng tiếp tục công tác tại tỉnh Tây Ninh, sẽ được ủy ban nhân dân tỉnh xem xét thực hiên quy trình không qua thi tuyển..."  là mâu thuẩn bởi vì chỉ ký tối đa thêm 03 lần nữa thì không thể nào công tác hơn 05 năm ( 60 tháng) được.

Đó là một số câu hỏi đặt ra kính gửi đến các cấp lãnh đạo giải đáp, tôi thành thật biết ơn. Trân trọng kính chào./.

 

 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ     
Thời gian trả lời: 20/05/2015 - 16 Giờ 53 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Thứ nhất, nếu anh (chị) đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định về tuyển dụng công chức không qua thi tuyển được quy định tại Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng , sử dụng và quản lý công chức , đồng thời đơn vị còn biên chế và có nhu cầu tuyển dụng theo đúng vị trí việc làm thì được xem xét  thực hiện quy trình tuyển dụng theo quy định.

Thứ Hai, thông tin Anh (chị) cung cấp cho chúng tôi không đầy đủ, không nêu rõ anh (chị) đang được hưởng theo chính sách nào. Hiện tại Nghị quyết số 10/2015/NQ-HĐND ngày 15/4/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh đã được thông qua, Sở Nội vụ đang khẩn trương trình UBND tỉnh ban hành chính sách đào tạo và thu hút nhân tài theo tinh thần Nghị quyết. Với những lý do đó, anh chị nên gọi điện thoại : 0663839968 để được chuyên viên phòng công chức viên chức thuộc Sở Nội vụ giải đáp cụ thể.

Trân Trọng./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Chính sách thu hút nhân tài theo Nghị Quyết số 10/2015/NQ-HĐND ngày 15/4/2015 của HĐND tỉnh Tây Ninh.
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi:

               -  Chủ tịch Hội đồng  nhân dân tỉnh Tây Ninh;

               -  Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh;

               -  Giám đốc Sở Nội vụ.

Tôi hiện đang là dự nguồn công chức theo diện thu hút nhân tài của tỉnh. Thông qua  Nghị Quyết số 10/2015/NQ-HĐND ngày 15/4/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh, tôi có một số thắc mắc sau:

1/. Tại Điểm b, Khoản 3, Điều 1 của Nghị Quyết số 10/2015/NQ-HĐND có quy định như sau "- Đối với người có trình độ Thạc sĩ; người tốt nghiệp đại học loại giỏi( được đào tạo trong và ngoài nước):

+ Đối với người có trình độ thạc sĩ: được hưởng lương bậc 2 của ngạch chuyên viên và hỗ trợ thêm 5 năm với mức hỗ trợ mỗi tháng: 01 lần lương cơ sở/tháng" Như vậy so với điều kiện trên thì tôi tốt nghiệp thạc sĩ thủ khoa (số vào sổ 436/1062/QĐ-ĐHM ngày 23/12/2013 của Hiệu trưởng trường Đại học Mở Tp.HCM), với số điểm bình quân 8.32 (tương đương loại giỏi) là thỏa điều kiện trên. Tuy nhiên tôi chỉ được hưởng lương bậc 2 của ngạch chuyên viên mà không được  hổ trợ thêm 5 năm với mức hộ trợ mỗi tháng theo Nghị Quyết này là vì sao?

2/. Tại Điểm c, Khoản 3, Điều 1 của Nghị quyết này có quy định "Các trường hợp tốt nghiệp thủ khoa tại các cở sở đào tạo trình độ đại học  ở trong nước và người tốt nghiệp đại học, sau đại học loại giỏi loại xuất sắc ở nước ngoài sẽ được ỦY ban nhân dân tỉnh xem xét thực hiện quy trình tiếp nhận không qua thi tuyển theo quy định tại Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ  quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ...." như vậy tôi tốt nghiệp thạc sĩ thủ khoa và xếp loại giỏi ( điểm bình quân 8.32) có  được tuyển dụng không qua thi tuyển theo trường hợp đặc biệt này không?

3/. Tại Đểm a, Khoản 4, Điều 1 có quy định " Các đối tượng đang là dự nguồn công chức thì được chuyển sang chế độ hợp đồng lao động với thời gian thực hiện hợp đồng là 01 năm và thực hiện ký kết không quá 03 lần...." như vậy tôi là thạc sĩ tốt nghiệp thủ khoa với điểm bình quân 8.32 thuộc diện thu hút nhân tài hiện đang là dự nguồn công chức thì có bị chuyển sang hình thức hợp đồng như trên không? nếu bị chuyển, vậy thì chỉ ký thêm hợp động tối đa 03 lần có nghĩa là sau thời gian  hết 03 năm mà nơi tôi đang làm việc vẫn chưa có biên chế thì tôi phải nghỉ việc điều này có phù họp với chính sách thu hút nhân tài không ? và vấn đề đặt ra là nếu tính tới thời điểm này tôi làm việc dự nguồn gần 01 năm nếu tính thêm chỉ được ký thêm 03 năm nữa là nếu tối đa cũng chỉ 4 năm ( tương đương 48 tháng)  vậy thì theo Điểm c, Khoản 3, Điều 1 thì " các trường hợp được thu hút theo quy định này, nếu thời gian công tác từ đủ 60 tháng  trở lên, có nguyện vọng tiếp tục công tác tại tỉnh Tây Ninh, sẽ được ủy ban nhân dân tỉnh xem xét thực hiên quy trình không qua thi tuyển..."  là mâu thuẩn bởi vì chỉ ký tối đa thêm 03 lần nữa thì không thể nào công tác hơn 05 năm ( 60 tháng) được.

Đó là một số câu hỏi đặt ra kính gửi đến các cấp lãnh đạo giải đáp, tôi thành thật biết ơn. Trân trọng kính chào./.

 

 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi:

               -  Chủ tịch Hội đồng  nhân dân tỉnh Tây Ninh;

               -  Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh;

               -  Giám đốc Sở Nội vụ.

Tôi hiện đang là dự nguồn công chức theo diện thu hút nhân tài của tỉnh. Thông qua  Nghị Quyết số 10/2015/NQ-HĐND ngày 15/4/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh, tôi có một số thắc mắc sau:

1/. Tại Điểm b, Khoản 3, Điều 1 của Nghị Quyết số 10/2015/NQ-HĐND có quy định như sau "- Đối với người có trình độ Thạc sĩ; người tốt nghiệp đại học loại giỏi( được đào tạo trong và ngoài nước):

+ Đối với người có trình độ thạc sĩ: được hưởng lương bậc 2 của ngạch chuyên viên và hỗ trợ thêm 5 năm với mức hỗ trợ mỗi tháng: 01 lần lương cơ sở/tháng" Như vậy so với điều kiện trên thì tôi tốt nghiệp thạc sĩ thủ khoa (số vào sổ 436/1062/QĐ-ĐHM ngày 23/12/2013 của Hiệu trưởng trường Đại học Mở Tp.HCM), với số điểm bình quân 8.32 (tương đương loại giỏi) là thỏa điều kiện trên. Tuy nhiên tôi chỉ được hưởng lương bậc 2 của ngạch chuyên viên mà không được  hổ trợ thêm 5 năm với mức hộ trợ mỗi tháng theo Nghị Quyết này là vì sao?

2/. Tại Điểm c, Khoản 3, Điều 1 của Nghị quyết này có quy định "Các trường hợp tốt nghiệp thủ khoa tại các cở sở đào tạo trình độ đại học  ở trong nước và người tốt nghiệp đại học, sau đại học loại giỏi loại xuất sắc ở nước ngoài sẽ được ỦY ban nhân dân tỉnh xem xét thực hiện quy trình tiếp nhận không qua thi tuyển theo quy định tại Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ  quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ...." như vậy tôi tốt nghiệp thạc sĩ thủ khoa và xếp loại giỏi ( điểm bình quân 8.32) có  được tuyển dụng không qua thi tuyển theo trường hợp đặc biệt này không?

3/. Tại Đểm a, Khoản 4, Điều 1 có quy định " Các đối tượng đang là dự nguồn công chức thì được chuyển sang chế độ hợp đồng lao động với thời gian thực hiện hợp đồng là 01 năm và thực hiện ký kết không quá 03 lần...." như vậy tôi là thạc sĩ tốt nghiệp thủ khoa với điểm bình quân 8.32 thuộc diện thu hút nhân tài hiện đang là dự nguồn công chức thì có bị chuyển sang hình thức hợp đồng như trên không? nếu bị chuyển, vậy thì chỉ ký thêm hợp động tối đa 03 lần có nghĩa là sau thời gian  hết 03 năm mà nơi tôi đang làm việc vẫn chưa có biên chế thì tôi phải nghỉ việc điều này có phù họp với chính sách thu hút nhân tài không ? và vấn đề đặt ra là nếu tính tới thời điểm này tôi làm việc dự nguồn gần 01 năm nếu tính thêm chỉ được ký thêm 03 năm nữa là nếu tối đa cũng chỉ 4 năm ( tương đương 48 tháng)  vậy thì theo Điểm c, Khoản 3, Điều 1 thì " các trường hợp được thu hút theo quy định này, nếu thời gian công tác từ đủ 60 tháng  trở lên, có nguyện vọng tiếp tục công tác tại tỉnh Tây Ninh, sẽ được ủy ban nhân dân tỉnh xem xét thực hiên quy trình không qua thi tuyển..."  là mâu thuẩn bởi vì chỉ ký tối đa thêm 03 lần nữa thì không thể nào công tác hơn 05 năm ( 60 tháng) được.

Đó là một số câu hỏi đặt ra kính gửi đến các cấp lãnh đạo giải đáp, tôi thành thật biết ơn. Trân trọng kính chào./.

 

 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: