(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Xin thủ tục giấp phép xây dựng vs sửa chữa nhà hàng Tây Ninh
Người hỏi : Nguyễn Sơn Tâm     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 06/05/2015 - 13 Giờ 25 phút     Ngày chuyển: 07/05/2015 - 10 Giờ 30 phút

Nội dung câu hỏi:

Tôi muốn xin giấy phép xây dựng và sửa nhà hàng tại đường trần phú thuộc tỉnh Tây Ninh. Tôi cần phải làm những thủ tục gì cho công ty mình để tiến hành thi công được


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Xây dựng     
Thời gian trả lời: 15/05/2015 - 08 Giờ 04 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sau khi xem xét nội dung câu hỏi trực tuyến của Ông Nguyễn Sơn Tâm về thủ tục cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình nhà hàng nằm trên đường Trần Phú, thành phố Tây Ninh, Sở Xây dựng có ý kiến như sau:

Căn cứ các văn bản pháp lý

-   Luật Xây dựng số 50/2014/QH13;

-   Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng;

-   Quyết định số 58/2014/QĐ-UBND ngày 09/10/2014 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc Ban hành Quy định cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh;

-   Quyết định số 719/2014/QĐ-UBND ngày 01/4/2014 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/thủ tục hành chính bị hủy bỏ, bãi bỏ hoặc thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

1.      Công trình nhà hàng nằm trên đường Trần Phú của Ông Nguyễn Sơn Tâm có chức năng dịch vụ - thương mại là công trình xây dựng không theo tuyến.

2.      Thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng

Căn cứ Khoản 3 Điều 3 Quyết định số 58/2014/QĐ-UBND, UBND thành phố Tây Ninh cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình xây dựng và nhà ở riêng lẻ ở đô thị thuộc phạm vi quản lý của UBND Thành phố trừ các đối tượng quy định tại Khoản 1 và 2 Điều 3. Nhà hàng của Ông Nguyễn Sơn Tâm nằm trên đường Trần Phú thuộc thẩm quyền cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo của UBND thành phố Tây Ninh.

Thành phần hồ sơ đề nghị cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình đề nghị Ông Nguyễn Sơn Tâm liên hệ UBND thành phố Tây Ninh để được hướng dẫn.

Trân trọng!


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Xin thủ tục giấp phép xây dựng vs sửa chữa nhà hàng Tây Ninh
 Nội dung câu hỏi:

Tôi muốn xin giấy phép xây dựng và sửa nhà hàng tại đường trần phú thuộc tỉnh Tây Ninh. Tôi cần phải làm những thủ tục gì cho công ty mình để tiến hành thi công được

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Tôi muốn xin giấy phép xây dựng và sửa nhà hàng tại đường trần phú thuộc tỉnh Tây Ninh. Tôi cần phải làm những thủ tục gì cho công ty mình để tiến hành thi công được

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: