(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: hỏi về chế độ thực hiện nhiệm vụCCHC
Người hỏi : CÁ NHÂN     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: TÂY NINH
Ngày hỏi: 06/05/2015 - 16 Giờ 18 phút     Ngày chuyển: 07/05/2015 - 10 Giờ 29 phút

Nội dung câu hỏi:

Xin chào chương trình.

Tôi muốn được hỏi SỞ nội vụ như sau:

Theo Quyết định Số: 15/2013/QĐ-UBND, ngày 16 tháng 4 năm 2013 quy định Về việc Quy định mức chi kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Quyết định nêu rõ cán bộ làm công tác đầu mối về CCHC cấp xã được hưởng phụ cấp 10.000đ/người/ngày (Mối tháng 22 ngày = 220.000đ)

Tuy nhiên kể từ ngày UBND tỉnh ra Quyết định  đến nay chưa xã nào nhận được chế độ hỗ trợ này. 

KÍnh đề nghị Sở Nội vụ xem xét giải quyết để đảm bảo chế độ cho cán bộ.

Xin chân thành cám ơn.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ     
Thời gian trả lời: 19/08/2015 - 15 Giờ 02 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Chào bạn, chế độ chính sách đã được pháp luật quy định, các cơ quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện theo quy định, Theo phản ánh của bạn thì cơ quan không chi trả chế độ theo quy định là không tuân thủ quy định. Bạn phản ánh ý kiến của bạn đến UBND cấp huyện (cơ quan quyết định thành tổ kiểm soát thủ tục hành chính) để được giải thích cụ thể. Đối với phản ánh này của bạn, Sở Nội vụ sẽ trao đổi với Sở Tư pháp, Sở Tài chính về vấn đề này.. Xin đính chính với bạn về số của quyết định: Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND ngày 16/4/2013 của UBND tỉnh về việc quy định mức chi thực hiện các quy định các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Xin chào bạn.

Trân Trọng./.

Mọi thắc mắc xin liên hệ Phòng Cải cách hành chính 0663813099.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: hỏi về chế độ thực hiện nhiệm vụCCHC
 Nội dung câu hỏi:

Xin chào chương trình.

Tôi muốn được hỏi SỞ nội vụ như sau:

Theo Quyết định Số: 15/2013/QĐ-UBND, ngày 16 tháng 4 năm 2013 quy định Về việc Quy định mức chi kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Quyết định nêu rõ cán bộ làm công tác đầu mối về CCHC cấp xã được hưởng phụ cấp 10.000đ/người/ngày (Mối tháng 22 ngày = 220.000đ)

Tuy nhiên kể từ ngày UBND tỉnh ra Quyết định  đến nay chưa xã nào nhận được chế độ hỗ trợ này. 

KÍnh đề nghị Sở Nội vụ xem xét giải quyết để đảm bảo chế độ cho cán bộ.

Xin chân thành cám ơn.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Xin chào chương trình.

Tôi muốn được hỏi SỞ nội vụ như sau:

Theo Quyết định Số: 15/2013/QĐ-UBND, ngày 16 tháng 4 năm 2013 quy định Về việc Quy định mức chi kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Quyết định nêu rõ cán bộ làm công tác đầu mối về CCHC cấp xã được hưởng phụ cấp 10.000đ/người/ngày (Mối tháng 22 ngày = 220.000đ)

Tuy nhiên kể từ ngày UBND tỉnh ra Quyết định  đến nay chưa xã nào nhận được chế độ hỗ trợ này. 

KÍnh đề nghị Sở Nội vụ xem xét giải quyết để đảm bảo chế độ cho cán bộ.

Xin chân thành cám ơn.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: