(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Thủ tục thành lập công ty TNHH
Người hỏi : Huy Tuan     Số điện thoại: 090344235     Email: phanhuytuan85@gmail.com     Địa chỉ: Tây Ninh
Ngày hỏi: 06/05/2015 - 11 Giờ 53 phút     Ngày chuyển: 07/05/2015 - 10 Giờ 31 phút

Nội dung câu hỏi:

Do nhu cầu kinh doanh, đơn vị truyền hình do tôi đứng ra làm chủ chuyên nhận lắp đầu thu kỹ thuật số dvb t2 của truyền hình AVG, K+.. phục vụ trên toàn tỉnh Tây Ninh. Vì khi thanh toán khách hàng luôn yêu cầu có hóa đơn chứng từ của dau thu ky thuat so dvb t2 để quản lý cho tiện. Vậy tôi muốn thành lập công ty TNHH do tôi đứng tên thì cần phải chuẩn bị những thủ tục gì ? và cần đóng các khoản phí gì? Tôi xin chân thành cảm ơn!


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Kế hoạch và Đầu tư     
Thời gian trả lời: 21/05/2015 - 11 Giờ 16 phút
Đánh giá câu trả lời:     2 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Kính gửi: Ông Huy Tuấn

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được câu hỏi của Ông gửi đến Chuyên mục hỏi về thủ tục thành lập công ty kinh doanh về lĩnh vực lắp đầu thu kỹ thuật số dvb t2 của truyền hình AVG, K+.

Về vấn đề này, Sở Kế hoạch và Đầu tư phúc đáp như sau:

1. Về trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp:

Về loại hình doanh nghiệp:

- Nếu Ông (Bà) muốn đăng ký loại hình Công ty cổ phần, Công ty TNHH thì đăng ký tại Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh (thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư).

 (Đối với từng loại hình doanh nghiệp, thủ tục đăng ký doanh nghiệp quy định thành phần hồ sơ  tại  Thông tư 01/2013/BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoặc có thể tham khảo, tải dữ liệu tại website: www.sokhdt.tayninh.gov.vn\dangkydoanhnghiep).

Về thời gian cấp mới các loại hình doanh nghiệp là 05 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Lệ phí đăng ký kinh doanh là 200.000 đồng, đăng bố cáo thành lập trên cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia là 300.000 đồng (Khi nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sẽ đóng phí này).

          Về cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh hoặc qua mạng Internet www.dangkykinhdoanh.gov.vn.

       

          2. Về ngành nghề đăng ký

Doanh nghiệp ghi mã ngành cấp 4 theo Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại Quyết định 337/QĐ-BKHĐT ngày 10/4/2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Đối với ngành mà Ông đề cập (mã ngành 4652 – Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông).

Trên đây là nội dung trả lời của Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi đến Ông (Bà) biết.

Chào trân trọng./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Thủ tục thành lập công ty TNHH
 Nội dung câu hỏi:

Do nhu cầu kinh doanh, đơn vị truyền hình do tôi đứng ra làm chủ chuyên nhận lắp đầu thu kỹ thuật số dvb t2 của truyền hình AVG, K+.. phục vụ trên toàn tỉnh Tây Ninh. Vì khi thanh toán khách hàng luôn yêu cầu có hóa đơn chứng từ của dau thu ky thuat so dvb t2 để quản lý cho tiện. Vậy tôi muốn thành lập công ty TNHH do tôi đứng tên thì cần phải chuẩn bị những thủ tục gì ? và cần đóng các khoản phí gì? Tôi xin chân thành cảm ơn!

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Do nhu cầu kinh doanh, đơn vị truyền hình do tôi đứng ra làm chủ chuyên nhận lắp đầu thu kỹ thuật số dvb t2 của truyền hình AVG, K+.. phục vụ trên toàn tỉnh Tây Ninh. Vì khi thanh toán khách hàng luôn yêu cầu có hóa đơn chứng từ của dau thu ky thuat so dvb t2 để quản lý cho tiện. Vậy tôi muốn thành lập công ty TNHH do tôi đứng tên thì cần phải chuẩn bị những thủ tục gì ? và cần đóng các khoản phí gì? Tôi xin chân thành cảm ơn!

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: