(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: ho so xin viec
Người hỏi : tran le nhu y     Số điện thoại: 01659865081     Email: tranlenhuy2706@gmail.com     Địa chỉ: trang bang- tay ninh
Ngày hỏi: 07/05/2015 - 07 Giờ 45 phút     Ngày chuyển: 07/05/2015 - 09 Giờ 25 phút

Nội dung câu hỏi:

e vua hoc xong dai hoc khoa mam non, hien em dang cho nhan bang tot nghiep, nhung em mong muon duoc di lam ngay bay gio, cho em hoi neu nop ho so len phong giao duc luc nay, em co the thay the bang tot ngiep bang bang diem tat ca cac hoc ki cua em hay khong?va em se bo sung bang tot giep dai hoc sau duoc khong?


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục và Đào tạo     
Thời gian trả lời: 08/05/2015 - 09 Giờ 07 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sở GDDT trả lời:

Hiện nay chưa có thông tin tuyển dụng viên chức năm 2015. Em theo dõi trên website Sở tại địa chỉ tayninh.edu.vn

Trân trọng./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: ho so xin viec
 Nội dung câu hỏi:

e vua hoc xong dai hoc khoa mam non, hien em dang cho nhan bang tot nghiep, nhung em mong muon duoc di lam ngay bay gio, cho em hoi neu nop ho so len phong giao duc luc nay, em co the thay the bang tot ngiep bang bang diem tat ca cac hoc ki cua em hay khong?va em se bo sung bang tot giep dai hoc sau duoc khong?

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

e vua hoc xong dai hoc khoa mam non, hien em dang cho nhan bang tot nghiep, nhung em mong muon duoc di lam ngay bay gio, cho em hoi neu nop ho so len phong giao duc luc nay, em co the thay the bang tot ngiep bang bang diem tat ca cac hoc ki cua em hay khong?va em se bo sung bang tot giep dai hoc sau duoc khong?

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: