(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Quy định về khoảng cách mộ khu từ trần trong nghĩa trang liệt sĩ
Người hỏi : Trần Anh Dũng     Số điện thoại: 0915528647     Email: anhdngt@gmail.com     Địa chỉ: 37, nguyễn Thái Học,kp3,p3,thành phố Tây Ninh
Ngày hỏi: 04/01/2015 - 15 Giờ 32 phút     Ngày chuyển: 05/01/2015 - 07 Giờ 59 phút

Nội dung câu hỏi:

Đề nghị UBND huyện Hòa Thành cho biết, huyện có quy định khoảng cách các hàng mộ chôn ở khu từ trần trong nghĩa trang liệt sĩ hay không?

Nguyên nhân là bản thân tôi có thân nhân chôn tại khu từ trần của nghĩa trang liệt sĩ huyện Hòa Thành, tôi thấy các hàng mộ được chôn từ những năm 2013 về trước thì khoảng cách hàng mộ phía trước cách hàng mộ phía sau từ 1 đến 1,2m; khoảng cách này là hợp lý. Không hiểu vì sao, những mộ chôn từ đầu năm 2014 ở hàng mới vẫn giữ khoảng cách này, không biết lý do gì các mộ chôn càng gần đây thì thu hẹp lại chỉ còn 0,8m (tình từ mặt đứng phía trước của hàng mộ phía sau với mặt đứng phía sau của hàng mộ trước, khoảng cách này tính cả chân mộ phía trước và kệ để bát hương của mộ phía sau), có nghĩa là việc đi lại, chăm sóc, thắp hương của hàng mộ phía sau do khoảng cách hẹp nên gặp khó khăn).

Khi tôi đem vấn đề này trao đổi với ông Phan Trí Tuệ- Trưởng phòng Lao động- Thương binh và xã hội huyện Hòa Thành thì ông Tuệ cho biết đây là quy định của UBND huyện, do vậy ông phải điều chỉnh lại cho đúng.

Đề nghị UBND huyện cho biết có quy định như ông Tuệ nói hay không, nếu không có thì trách nhiệm của ai tự ý điều chỉnh. Bản thân tôi thiết nghĩ việc thu hẹp khoảng cách hàng mộ 0,2m cũng không thể chôn thêm được bao nhiêu ngôi mộ nữa ở khu từ trần nhưng nó làm mất mỹ quan, thiếu tính thống nhất giữa các hàng mộ và tăng phần khó khăn cho thân nhân của những người từ trần được chôn ở đây, bản thân những người được chôn ờ đây đều là những người nguyên là cán bộ công chức của huyện hoặc thân nhân của cán bộ.

Bản thân tôi rất mong UBND huyện xem xét có điều chỉnh hợp tình, hợp lý để thuận tiện cho việc chăm sóc, thắp hương cho người đã mất.

Chân thành cám ơn.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Hòa Thành     
Thời gian trả lời: 08/01/2015 - 22 Giờ 40 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Uỷ ban Nhân dân huyện trả lời như sau:

Ngày 29/12/2003, UBND huyện Hoà Thành đã ban hành Quyết định số 13/2003/QĐ-UB về Quy chế thực hiện an táng khu cán bộ từ trần và được áp dụng thực hiện đến nay. Tại điều 10 của Quy chế quy định: "Các đối tượng cư ngụ trên địa bàn huyện Hoà Thành, nếu gia đình có yêu cầu an táng tại khu từ trần (Nghĩa trang liệt sĩ huyện Hoà Thành) thì có văn bản đề nghị gởi Phòng Tổ chức – Lao động (nay là Phòng Lao động Thương binh và xã hội) để sắp xếp địa điểm và giám sát việc xây mộ theo đúng quy cách; khi an táng đầu phải quây về tượng đài liệt sĩ lần lượt từ sau ra trước theo đúng quy cách hiện nay và mộ này cách mộ kia là 0,4m; gia đình phải thường xuyên giữ gìn sạch đẹp ngôi mộ của thân nhân mình.

+ Nếu là cán bộ cư trú ngoài huyện và các đối tượng khác do Thường trực Huyện uỷ - UBND huyện xem xét quyết định và duyệt vào đơn để quản trang lưu hồ sơ ".

Trong thời gian qua do thiếu sự giám sát của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Hoà Thành đã để người xây mộ chưa đúng khoảng cách giữa mộ này với mộ kia là 0,4m.

Tuy nhiên để khoảng cách đi lại dễ dàng hơn, Thường trực Huyện uỷ và UBND huyện Hoà Thành quyết định điều chỉnh lại khoảng cách mộ: Mộ hàng ngang là 0,4m; hàng mộ trên, dưới là 0,8m.

UBND huyện thông báo và đề nghị ông Trần Anh Dũng thực hiện theo Đơn xin an táng tại khu mộ cán bộ từ trần mà gia đình đã xin an táng cho người thân theo qui định.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Quy định về khoảng cách mộ khu từ trần trong nghĩa trang liệt sĩ
 Nội dung câu hỏi:

Đề nghị UBND huyện Hòa Thành cho biết, huyện có quy định khoảng cách các hàng mộ chôn ở khu từ trần trong nghĩa trang liệt sĩ hay không?

Nguyên nhân là bản thân tôi có thân nhân chôn tại khu từ trần của nghĩa trang liệt sĩ huyện Hòa Thành, tôi thấy các hàng mộ được chôn từ những năm 2013 về trước thì khoảng cách hàng mộ phía trước cách hàng mộ phía sau từ 1 đến 1,2m; khoảng cách này là hợp lý. Không hiểu vì sao, những mộ chôn từ đầu năm 2014 ở hàng mới vẫn giữ khoảng cách này, không biết lý do gì các mộ chôn càng gần đây thì thu hẹp lại chỉ còn 0,8m (tình từ mặt đứng phía trước của hàng mộ phía sau với mặt đứng phía sau của hàng mộ trước, khoảng cách này tính cả chân mộ phía trước và kệ để bát hương của mộ phía sau), có nghĩa là việc đi lại, chăm sóc, thắp hương của hàng mộ phía sau do khoảng cách hẹp nên gặp khó khăn).

Khi tôi đem vấn đề này trao đổi với ông Phan Trí Tuệ- Trưởng phòng Lao động- Thương binh và xã hội huyện Hòa Thành thì ông Tuệ cho biết đây là quy định của UBND huyện, do vậy ông phải điều chỉnh lại cho đúng.

Đề nghị UBND huyện cho biết có quy định như ông Tuệ nói hay không, nếu không có thì trách nhiệm của ai tự ý điều chỉnh. Bản thân tôi thiết nghĩ việc thu hẹp khoảng cách hàng mộ 0,2m cũng không thể chôn thêm được bao nhiêu ngôi mộ nữa ở khu từ trần nhưng nó làm mất mỹ quan, thiếu tính thống nhất giữa các hàng mộ và tăng phần khó khăn cho thân nhân của những người từ trần được chôn ở đây, bản thân những người được chôn ờ đây đều là những người nguyên là cán bộ công chức của huyện hoặc thân nhân của cán bộ.

Bản thân tôi rất mong UBND huyện xem xét có điều chỉnh hợp tình, hợp lý để thuận tiện cho việc chăm sóc, thắp hương cho người đã mất.

Chân thành cám ơn.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Đề nghị UBND huyện Hòa Thành cho biết, huyện có quy định khoảng cách các hàng mộ chôn ở khu từ trần trong nghĩa trang liệt sĩ hay không?

Nguyên nhân là bản thân tôi có thân nhân chôn tại khu từ trần của nghĩa trang liệt sĩ huyện Hòa Thành, tôi thấy các hàng mộ được chôn từ những năm 2013 về trước thì khoảng cách hàng mộ phía trước cách hàng mộ phía sau từ 1 đến 1,2m; khoảng cách này là hợp lý. Không hiểu vì sao, những mộ chôn từ đầu năm 2014 ở hàng mới vẫn giữ khoảng cách này, không biết lý do gì các mộ chôn càng gần đây thì thu hẹp lại chỉ còn 0,8m (tình từ mặt đứng phía trước của hàng mộ phía sau với mặt đứng phía sau của hàng mộ trước, khoảng cách này tính cả chân mộ phía trước và kệ để bát hương của mộ phía sau), có nghĩa là việc đi lại, chăm sóc, thắp hương của hàng mộ phía sau do khoảng cách hẹp nên gặp khó khăn).

Khi tôi đem vấn đề này trao đổi với ông Phan Trí Tuệ- Trưởng phòng Lao động- Thương binh và xã hội huyện Hòa Thành thì ông Tuệ cho biết đây là quy định của UBND huyện, do vậy ông phải điều chỉnh lại cho đúng.

Đề nghị UBND huyện cho biết có quy định như ông Tuệ nói hay không, nếu không có thì trách nhiệm của ai tự ý điều chỉnh. Bản thân tôi thiết nghĩ việc thu hẹp khoảng cách hàng mộ 0,2m cũng không thể chôn thêm được bao nhiêu ngôi mộ nữa ở khu từ trần nhưng nó làm mất mỹ quan, thiếu tính thống nhất giữa các hàng mộ và tăng phần khó khăn cho thân nhân của những người từ trần được chôn ở đây, bản thân những người được chôn ờ đây đều là những người nguyên là cán bộ công chức của huyện hoặc thân nhân của cán bộ.

Bản thân tôi rất mong UBND huyện xem xét có điều chỉnh hợp tình, hợp lý để thuận tiện cho việc chăm sóc, thắp hương cho người đã mất.

Chân thành cám ơn.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: