(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Cho thuê căn hộ cần phải làm gì?
Người hỏi : Thành Đạt     Số điện thoại:      Email: tanthanhdat@gmail.com     Địa chỉ:
Ngày hỏi: 31/12/2014 - 14 Giờ 41 phút     Ngày chuyển: 31/12/2014 - 16 Giờ 49 phút

Nội dung câu hỏi:

Hiện tại, công ty chúng tôi đang kinh doanh bên mảng bất động sản cụ thể là apartment for renthouse for rent cho các du khách đến Việt Nam. Vậy chúng tôi cần phải đăng ký thủ tục gì


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Kế hoạch và Đầu tư     
Thời gian trả lời: 05/01/2015 - 14 Giờ 13 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

         Để kinh doanh lĩnh vực cho thuê nhà và cho thuê căn hộ (apartment for rent & house for rent). Công ty của anh/chị cần phải đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh bất động sản ( Mã ngành 6810) và chứng minh vốn pháp định 6 tỷ đồng.

         Thành phần hồ sơ theo qui định tại điều 34 Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

         Trân trọng./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Cho thuê căn hộ cần phải làm gì?
 Nội dung câu hỏi:

Hiện tại, công ty chúng tôi đang kinh doanh bên mảng bất động sản cụ thể là apartment for renthouse for rent cho các du khách đến Việt Nam. Vậy chúng tôi cần phải đăng ký thủ tục gì

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Hiện tại, công ty chúng tôi đang kinh doanh bên mảng bất động sản cụ thể là apartment for renthouse for rent cho các du khách đến Việt Nam. Vậy chúng tôi cần phải đăng ký thủ tục gì

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: