(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: chế độ 135 cho cán bộ
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại: 0947208989     Email: taquyet@gmail.com     Địa chỉ: Tân Lập - Tân Biên - Tây Ninh
Ngày hỏi: 31/12/2014 - 09 Giờ 31 phút     Ngày chuyển: 31/12/2014 - 16 Giờ 46 phút

Nội dung câu hỏi:

kính thưa quý cấp lãnh đạo!

tôi tên Tạ Văn Quyết hiện đang công tác tại TTVHTT&HTCĐ xã Tân Lập

cho Tôi xin hỏi cán bộ bán chuyên trách và cán bộ chuyên trách, công chức cùng làm việc ngày 8h như nhau, cùng ở trong vùng 135 nhưng cán bộ chuyên trách và cán bộ công chức được hưởng chế độ 135 còn cán bộ bán chuyên trách lại không? xin cho lời giải thích


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Tân Biên     
Thời gian trả lời: 21/01/2015 - 08 Giờ 56 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Ngày 31/12/2014, UBND huyện Tân Biên có nhận được câu hỏi trên trang hoidap.tayninh.gov.vn với nội dung về chế độ 135 cho cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách cấp xã của ông Tạ Văn Quyết, chức danh Quản lý  Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Học tập cộng đồng UBND xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, với nội dung “cán bộ bán chuyên trách và cán bộ chuyên trách, công chức cùng làm việc ngày 08h như nhau, cùng ở trong vùng 135 nhưng cán bộ chuyên trách và công chức được hưởng chế độ 135 còn cán bộ bán chuyên trách lại không được hưởng”.

UBND huyện Tân Biên trả lời như sau:

Chức danh Quản lý Trung tâm Văn hóa - Thể theo - Học tập cộng đồng là người hoạt động không chuyên trách theo quy định tại Quyết định số 66/2013/QĐ-UBND ngày 25/12/2013 của UBND tỉnh Tây Ninh, không phải là cán bộ bán chuyên trách.

Theo quy định tại Điều 2 của Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, thì đối tượng áp dụng gồm:

1. Cán bộ, công chức, viên chức và người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động, kể cả người tập sự, thử việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến xã, phường, thị trấn;

2. Sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sỹ quan chuyên môn kỹ thuật và người hưởng lương từ ngân sách nhà nước, kể cả người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong quân đội nhân dân và công an nhân dân;

Theo quy định tại Điểm c, Khoản1, Điều 2 Thông tư số 08/2011/TTLT-BNV-BTC ngày 31/8/2011 của liên Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính hướng dẫn về đối tượng áp dụng quy định tại Khoản 1 và Khoản 2, Điều 2 của Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ, thì cán bộ, công chức, viên chức và người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động, kể cả người tập sự, thử việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội quy định tại Khoản 1, Điều 2 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP, quy định đối tượng được hưởng Chế độ 135 của Chính phủ chỉ gồm có cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn quy định tại Khoản 3, Điều 4 Luật Cán bộ, công chức.

Như vậy, theo quy định này thì người hoạt động không chuyên trách cấp xã không thuộc đối tượng hưởng chế độ theo Chế độ 135 của Chính phủ.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: chế độ 135 cho cán bộ
 Nội dung câu hỏi:

kính thưa quý cấp lãnh đạo!

tôi tên Tạ Văn Quyết hiện đang công tác tại TTVHTT&HTCĐ xã Tân Lập

cho Tôi xin hỏi cán bộ bán chuyên trách và cán bộ chuyên trách, công chức cùng làm việc ngày 8h như nhau, cùng ở trong vùng 135 nhưng cán bộ chuyên trách và cán bộ công chức được hưởng chế độ 135 còn cán bộ bán chuyên trách lại không? xin cho lời giải thích

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

kính thưa quý cấp lãnh đạo!

tôi tên Tạ Văn Quyết hiện đang công tác tại TTVHTT&HTCĐ xã Tân Lập

cho Tôi xin hỏi cán bộ bán chuyên trách và cán bộ chuyên trách, công chức cùng làm việc ngày 8h như nhau, cùng ở trong vùng 135 nhưng cán bộ chuyên trách và cán bộ công chức được hưởng chế độ 135 còn cán bộ bán chuyên trách lại không? xin cho lời giải thích

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: