(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Trung tâm tiếng anh Tân Á Châu
Người hỏi : Tân Á Châu     Số điện thoại:      Email: tanachau@gmail.com     Địa chỉ: 344 AN Lạc
Ngày hỏi: 31/12/2014 - 14 Giờ 37 phút     Ngày chuyển: 31/12/2014 - 16 Giờ 47 phút

Nội dung câu hỏi:

Hiện tại tôi đang mở một trung tâm để dạy về học tiếng anh giao tiếp cho các học sinh, sinh viên và các cá thế nào có nhu cầu. Hiện trung tâm Tân Á Châu chúng tôi có dạy hoc tieng anh qua bai hat , không biết như thế có cần làm thủ tục pháp lý gì không


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục và Đào tạo     
Thời gian trả lời: 07/01/2015 - 12 Giờ 00 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Phòng Kế hoạch và Tài chính - Sở Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh trả lời như sau:

+ Việc mở Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học phải thực hiện đúng theo Thông tư số 03/2011/TT-BGDĐT ngày 28/01/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

+ Trong Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ - tin học có quy định cụ thể về điều kiện, thẩm quyền, trình tự, thủ tục thành lập, sát nhập; chia tách, đình chỉ hoạt động, giải thể; hoạt động; tổ chức và cá nhân; giáo viên; học viên; tài chính và tài sản của trung tâm ngoạn ngữ, tin học, thanh tra, kiểm tra, khen thưởng và xử lý vi phạm.

+ Quy chế này không áp dụng đối với các trung tâm ngoại ngữ - tin học có đầu tư của nước ngoài.

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Trung tâm tiếng anh Tân Á Châu
 Nội dung câu hỏi:

Hiện tại tôi đang mở một trung tâm để dạy về học tiếng anh giao tiếp cho các học sinh, sinh viên và các cá thế nào có nhu cầu. Hiện trung tâm Tân Á Châu chúng tôi có dạy hoc tieng anh qua bai hat , không biết như thế có cần làm thủ tục pháp lý gì không

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Hiện tại tôi đang mở một trung tâm để dạy về học tiếng anh giao tiếp cho các học sinh, sinh viên và các cá thế nào có nhu cầu. Hiện trung tâm Tân Á Châu chúng tôi có dạy hoc tieng anh qua bai hat , không biết như thế có cần làm thủ tục pháp lý gì không

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: