(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Dang ky xe
Người hỏi : Trung     Số điện thoại: 0988232933     Email:      Địa chỉ: Tan Chau tay ninh
Ngày hỏi: 03/01/2015 - 20 Giờ 37 phút     Ngày chuyển: 05/01/2015 - 08 Giờ 01 phút

Nội dung câu hỏi:

Em ten Trung, em co mua chiec xe cu ma e Chua sang ten em . Gio e bi mat giay dang ky Xe em xin hoi nhu vay em Phai lam sao


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Công an Tỉnh     
Thời gian trả lời: 07/01/2015 - 08 Giờ 44 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Trả lời: câu hỏi chưa rõ ràng nên chưa trả lời cụ thể cho bạn được.

Bạn cung cấp thêm một số thông tin như: Xe của bạn mua ở tỉnh nào? Mua của cá nhân hay Công ty?Mua có chủ hay vắng chủ. 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Dang ky xe
 Nội dung câu hỏi:

Em ten Trung, em co mua chiec xe cu ma e Chua sang ten em . Gio e bi mat giay dang ky Xe em xin hoi nhu vay em Phai lam sao

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Em ten Trung, em co mua chiec xe cu ma e Chua sang ten em . Gio e bi mat giay dang ky Xe em xin hoi nhu vay em Phai lam sao

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: