(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: kết quả thi công chức
Người hỏi : Võ Lưu Quỳnh Trang     Số điện thoại:      Email: 07it.vlquynhtrang@gmail.com     Địa chỉ: Quảng Nam
Ngày hỏi: 02/01/2015 - 19 Giờ 13 phút     Ngày chuyển: 05/01/2015 - 08 Giờ 01 phút

Nội dung câu hỏi:

Cho em được hỏi bao giờ có kết quả thi công chức thuế vậy ạ?


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Cục Thuế Tỉnh     
Thời gian trả lời: 05/01/2015 - 08 Giờ 11 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Xin chào bạn, 

Hiện nay Tổng cục Thuế đang thực hiện chấm điểm thi công chức thuế năm 2014. Khi có kết quả điểm thi sẽ được công bố trên địa chỉ http://www.gdt.gov.vn của Tổng cục Thuế.

Trân trọng!


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: kết quả thi công chức
 Nội dung câu hỏi:

Cho em được hỏi bao giờ có kết quả thi công chức thuế vậy ạ?

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Cho em được hỏi bao giờ có kết quả thi công chức thuế vậy ạ?

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: