(GMT+7)
Danh Sách Câu Hỏi: Chọn số câu hỏi hiển thị:
STTTiêu đềThời gian hỏi
1 Tuyển dụng viên chức 2019 21/01/2020 - 12 Giờ 34 phút
2 Tôi muốn nhập bán mỹ phẩm có cần xin giấy phép gì không? 20/01/2020 - 23 Giờ 48 phút
3 Xin cho biết về trường hợp bệnh lạ tại Tây Ninh? 19/01/2020 - 23 Giờ 33 phút
4 Quyết định số 2414 ngày 27/9/2018 của UBND tỉnh Tây Ninh 19/01/2020 - 23 Giờ 27 phút
5 Xin thu hồi câu hỏi: Tăng thu nhập cuối năm gửi lúc 13h08 phút ngày 17/1/2020 17/01/2020 - 18 Giờ 32 phút
6 Quyết định cấp giấy QSDĐ, QSHNỞ & TSKGLVĐ 17/01/2020 - 16 Giờ 16 phút
7 Tăng thu nhập cuối năm 17/01/2020 - 13 Giờ 08 phút
8 Xin thu hồi câu hỏi số 6. 16/01/2020 - 20 Giờ 29 phút
9 Ranh đất ở ấp Phước Tây, xã Phước Thạnh, Gò Dầu, Tây Ninh. 16/01/2020 - 17 Giờ 55 phút
10 VĂN BẰNG PHÙ HỢP VỚI CHỨC DANH CÔNG CHỨC VĂN HÓA XÃ HỘI PHỤ TRÁCH VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN CẤP XÃ. 16/01/2020 - 11 Giờ 40 phút
123TiếpCuối

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: