(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Thông tin đăng nhâp
Người hỏi : Phạm Thông     Số điện thoại: 0961242352     Email:      Địa chỉ: Trảng Bàng
Ngày hỏi: 27/12/2020 - 13 Giờ 48 phút     Ngày chuyển: 28/12/2020 - 11 Giờ 47 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Ban quản trị hệ thống.

Tôi có vào web cổng thông tin điện tử của "Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh" để xem và theo giải kết quả giải quyết kiến nghị, ý kiến của cử tri qua các lần tiếp xúc cử tri nhưng khi tải văn bản trả lời thì yêu cầu phải kê khai thông đăng nhập và mật khẩu. Để được cung cấp thông tin đăng nhập thì tôi phảo liên hệ với cơ quan nào. Kính mong Ban quản trị hỗ trợ.

Trân trọng cảm ơn!


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: VP Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh     
Thời gian trả lời: 04/01/2021 - 09 Giờ 54 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Xin cảm ơn anh đã quan tâm theo dõi thông tin trên Cổng thông tin của tỉnh, hiện việc tải văn bản không cần đăng nhập. Ban quản trị hệ thống sẽ kiểm tra lại. 

Cảm ơn anh.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Thông tin đăng nhâp
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Ban quản trị hệ thống.

Tôi có vào web cổng thông tin điện tử của "Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh" để xem và theo giải kết quả giải quyết kiến nghị, ý kiến của cử tri qua các lần tiếp xúc cử tri nhưng khi tải văn bản trả lời thì yêu cầu phải kê khai thông đăng nhập và mật khẩu. Để được cung cấp thông tin đăng nhập thì tôi phảo liên hệ với cơ quan nào. Kính mong Ban quản trị hỗ trợ.

Trân trọng cảm ơn!

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Ban quản trị hệ thống.

Tôi có vào web cổng thông tin điện tử của "Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh" để xem và theo giải kết quả giải quyết kiến nghị, ý kiến của cử tri qua các lần tiếp xúc cử tri nhưng khi tải văn bản trả lời thì yêu cầu phải kê khai thông đăng nhập và mật khẩu. Để được cung cấp thông tin đăng nhập thì tôi phảo liên hệ với cơ quan nào. Kính mong Ban quản trị hỗ trợ.

Trân trọng cảm ơn!

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: