(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Gửi Sở Tư pháp việc cải chính và tên cha trong giấy khai sinh
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại: 0912187904     Email:      Địa chỉ: Tây Ninh
Ngày hỏi: 21/12/2020 - 22 Giờ 03 phút     Ngày chuyển: 22/12/2020 - 09 Giờ 21 phút

Nội dung câu hỏi:

Tôi có thai 2 tháng với anh Thông nhưng vì lý do cá nhân tôi và anh không thể đăng ký kết hôn, nên tôiđã kết hôn với anh Danh sao khi sinh con tôi đã làm giấy khai sinh cho con có đầy đủ thông tin của cha là anh Danh và mẹla tôi. sao 2 năm toi ly hon với anh Danh. đến nay tôi và anh  Thông đã tiến hành đăng ký kết hôn vào ngày 14/12/2020 tại ubnd xã tôi. nay chồng tôi muốn làm cải chính lai ho va tên cha trong giấy khai sinh của con tôi xin sở tư pháp cho tôi biết phải làm thủ tục cải chính họ và tên cha trong giấy khai sinh cua con tôi như thế nào. thủ tục và trình tự phải cần những gì. theo tôi được biết tại khoản 4 điều 16 thông tư 04 năm 2020 viec xác định lại cha, con phải do tòa án giải quyết nhưng tòa án tại huyện của tôi không giải quyết và k có văn bản từ chối. tôi và chồng của tôi đã tiến hành thử ADN nhưnb tòa vẫn không làm. vậy xin hỏi cơ quan nào có thể giải quyết cải chính cho tôi và tôi cần phải có những giấy tờ nào. xin cảm ơn.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Tư pháp     
Thời gian trả lời: 30/12/2020 - 10 Giờ 50 phút
Đánh giá câu trả lời:     1 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Xin chào bạn!

Qua xem nội dung câu hỏi của bạn, Sở Tư pháp có ý kiến như sau:

- Tại khoản 1 Điều 88 và khoản 1 Điều 89 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định:

Điều 88. Xác định cha, mẹ

1. Con sinh ra trong thời kỳ hôn nhân hoặc do người vợ có thai trong thời kỳ hôn nhân là con chung của vợ chồng.

………

Điều 89. Xác định con

1. Người không được nhận là cha, mẹ của một người có thể yêu cầu Tòa án xác định người đó là con mình.

- Tại khoản 10 Điều 29 Bộ Luật Tố tụng Dân sự năm 2015 quy định: “Tòa án nhân dân có thẩm quyền giải quyết yêu cầu xác định cha, mẹ cho con hoặc con cho cha, mẹ theo quy định về pháp luật về hôn nhân gia đình”.

Ngoài ra, tại khoản 4 Điều 16 Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch quy định:

“4. Trường hợp con do người vợ sinh ra hoặc có thai trong thời kỳ hôn nhân nhưng vợ hoặc chồng không thừa nhận là con chung hoặc người khác muốn nhận con thì do Tòa án nhân dân xác định theo quy định pháp luật.

Trường hợp Tòa án nhân dân từ chối giải quyết thì cơ quan đăng ký hộ tịch tiếp nhận, giải quyết yêu cầu đăng ký khai sinh cho trẻ em chưa xác định được cha hoặc đăng ký nhận cha, con, hồ sơ phải có văn bản từ chối giải quyết của Tòa án và chứng cứ chứng minh quan hệ cha, con theo quy định tại khoản 1 Điều 14 của Thông tư này”.

Căn cứ các quy định trên, đối với trường hợp con của bạn, được sinh ra trong thời kỳ hôn nhân giữa bạn với anh Danh. Vì vậy, nếu anh Thông có yêu cầu xác định là con của anh thì thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân.

Trên cơ sở Bản án hoặc Quyết định xác định cha-con của Tòa án, cơ quan đăng ký hộ tịch sẽ thực hiện ghi chú vào Sổ đăng ký khai sinh và Giấy Khai sinh theo quy định pháp luật về hộ tịch. Nếu bạn có yêu cầu thay đổi họ của con theo họ của người cha đã được Tòa án xác định thì nộp hồ sơ đăng ký thay đổi hộ tịch tại cơ quan đăng ký hộ tịch (nếu con bạn dưới 14 tuổi thì nộp hồ sơ tại UBND cấp xã nơi đã đăng ký khai sinh hoặc nơi cư trú, nếu con bạn từ đủ 14 tuổi trở lên thì nộp hồ sơ tại UBND cấp huyện nơi đã đăng ký khai sinh hoặc nơi cư trú).

Trường hợp Tòa án nhân dân từ chối giải quyết thì cơ quan đăng ký hộ tịch tiếp nhận, giải quyết yêu cầu đăng ký nhận cha, con và hồ sơ phải có văn bản từ chối giải quyết của Tòa án và chứng cứ chứng minh quan hệ cha, con theo quy định tại khoản 1 Điều 14 của Thông tư số 04/2020/TT-BTP. Sau khi cơ quan đăng ký hộ tịch thực hiện thủ tục nhận cha con, nếu bạn có yêu cầu thay đổi họ của con theo họ của người cha thì nộp hồ sơ đăng ký thay đổi hộ tịch tại cơ quan đăng ký hộ tịch theo thủ tục như trên.

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Gửi Sở Tư pháp việc cải chính và tên cha trong giấy khai sinh
 Nội dung câu hỏi:

Tôi có thai 2 tháng với anh Thông nhưng vì lý do cá nhân tôi và anh không thể đăng ký kết hôn, nên tôiđã kết hôn với anh Danh sao khi sinh con tôi đã làm giấy khai sinh cho con có đầy đủ thông tin của cha là anh Danh và mẹla tôi. sao 2 năm toi ly hon với anh Danh. đến nay tôi và anh  Thông đã tiến hành đăng ký kết hôn vào ngày 14/12/2020 tại ubnd xã tôi. nay chồng tôi muốn làm cải chính lai ho va tên cha trong giấy khai sinh của con tôi xin sở tư pháp cho tôi biết phải làm thủ tục cải chính họ và tên cha trong giấy khai sinh cua con tôi như thế nào. thủ tục và trình tự phải cần những gì. theo tôi được biết tại khoản 4 điều 16 thông tư 04 năm 2020 viec xác định lại cha, con phải do tòa án giải quyết nhưng tòa án tại huyện của tôi không giải quyết và k có văn bản từ chối. tôi và chồng của tôi đã tiến hành thử ADN nhưnb tòa vẫn không làm. vậy xin hỏi cơ quan nào có thể giải quyết cải chính cho tôi và tôi cần phải có những giấy tờ nào. xin cảm ơn.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Tôi có thai 2 tháng với anh Thông nhưng vì lý do cá nhân tôi và anh không thể đăng ký kết hôn, nên tôiđã kết hôn với anh Danh sao khi sinh con tôi đã làm giấy khai sinh cho con có đầy đủ thông tin của cha là anh Danh và mẹla tôi. sao 2 năm toi ly hon với anh Danh. đến nay tôi và anh  Thông đã tiến hành đăng ký kết hôn vào ngày 14/12/2020 tại ubnd xã tôi. nay chồng tôi muốn làm cải chính lai ho va tên cha trong giấy khai sinh của con tôi xin sở tư pháp cho tôi biết phải làm thủ tục cải chính họ và tên cha trong giấy khai sinh cua con tôi như thế nào. thủ tục và trình tự phải cần những gì. theo tôi được biết tại khoản 4 điều 16 thông tư 04 năm 2020 viec xác định lại cha, con phải do tòa án giải quyết nhưng tòa án tại huyện của tôi không giải quyết và k có văn bản từ chối. tôi và chồng của tôi đã tiến hành thử ADN nhưnb tòa vẫn không làm. vậy xin hỏi cơ quan nào có thể giải quyết cải chính cho tôi và tôi cần phải có những giấy tờ nào. xin cảm ơn.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: