(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Hồ sơ thành lập công ty
Người hỏi : Đặng Hoàng Mai     Số điện thoại: 0904607579     Email:      Địa chỉ: Tây Ninh
Ngày hỏi: 29/12/2020 - 01 Giờ 19 phút     Ngày chuyển:

Câu hỏi vi phạm:
Lý do vi phạm: Thông tin câu hỏi của ông/bà vi phạm quy chế Quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống Hỏi đáp trực tuyến tỉnh Tây Ninh. Chúng tôi sẽ không thực hiện tiếp nhận câu hỏi. Trân trọng./.

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: