(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Xét nâng lương trước thời hạn
Người hỏi : Nguyễn Thị Trang     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Tân Đông - Tân Châu -Tây Ninh
Ngày hỏi: 12/09/2013 - 07 Giờ 09 phút     Ngày chuyển: 13/09/2013 - 07 Giờ 39 phút

Nội dung câu hỏi:

Nhân viên các trường tiểu học có được xét nâng lương trước thời hạn không ? Nếu được xét thì phải có thành tích như thế nào?


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Tân Châu     
Thời gian trả lời: 20/09/2013 - 10 Giờ 41 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Trả lời bổ sung câu hỏi của cô Trang:

Thực hiện Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND ngày 21/02/2012 của UBND huyện Tân Châu về quy định nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức ở các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp huyện và các xã, thị trấn. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã triển khai Quyết định này cho tất cả các đơn vị trường học trong toàn huyện. Trên cơ sở đó, Hiệu trưởng các trường triển khai thực hiện trong đơn vị của mình và tiến hành xét 01 năm 01 lần.

Với câu hỏi nêu trên theo điều 1 của Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND  đối với nhân viên các trường (dạng hợp đồng không xác định thời hạn) thì được xét nâng lương trước thời hạn.

Thực hiện điều 2, điều 3: Tiêu chuẩn và điều kiện áp dụng (đối với ngạch cán sự và tương đương):

1. Lập thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ, tại thời điểm giữ bậc lương, không vi phạm khuyết điểm phải xử lý bằng các hình thức kỷ luật và được phong tặng, khen thưởng, công nhận các hình thức sau:

a. Xét nâng bậc lương trước thời hạn 12 tháng: Phải có bằng khen của UBND tỉnh hoặc Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương.

b. Xét nâng bậc lương trước thời hạn 09 tháng: Phải có 01 năm đạt Chiến sĩ thi đua cơ sở và 01 giấy khen của UBND huyện.

c. Xét nâng bậc lương trước thời hạn từ 03 tháng 06 tháng: Phải có 01 năm đạt Chiến sĩ thi đua cơ sở.

2. Chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch, chức danh đang đảm nhiệm.

3. Còn thiếu từ 01 đến 12 tháng so với thời gian để được nâng bậc lương thường xuyên. Mốc thời gian để tính điều kiện này là 31 tháng 12 hàng năm, tính lùi lại.

4. Nếu là Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam phải được xếp loại Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ; nếu là Đoàn viên thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phải được xếp loại đoàn viên xuất sắc.

Theo điều 4: Số người được đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn trong năm không quá 0,5% tổng số biên chế được giao của đơn vị.

Như vậy, nhân viên trong biên chế (hợp đồng không xác định thời hạn) đang công tác tại các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trong toàn huyện nếu đủ các tiêu chuẩn, điều kiện như trên đều được nâng lương trước thời hạn theo quy định./.

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Xét nâng lương trước thời hạn
 Nội dung câu hỏi:

Nhân viên các trường tiểu học có được xét nâng lương trước thời hạn không ? Nếu được xét thì phải có thành tích như thế nào?

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Nhân viên các trường tiểu học có được xét nâng lương trước thời hạn không ? Nếu được xét thì phải có thành tích như thế nào?

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: