(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Thi Công Mở Rộng Đường.
Người hỏi : Trần Phương Nam     Số điện thoại: 01279395196     Email: phuongnamtayninh578@yahoo.com     Địa chỉ: 107,Lô chánh Môn A, khu phố 3, phường 4, tx Tây Ninh.
Ngày hỏi: 10/09/2013 - 21 Giờ 47 phút     Ngày chuyển: 11/09/2013 - 21 Giờ 08 phút

Nội dung câu hỏi:

Cho tôi hỏi:

  1. Khi nào đường Lộ Chánh Môn A, thuộc khu phố 3, phường 4, thị xã, được mở rộng 10m. Hiện tại, mặt đường rất lầy lọi, đọng nước, đi lại khó, nhất là đầu giáp với đường mới Ng. Văn . Rốp.

  2. Các con hẻm giáp ra đường Lộ Chánh Môn, bê tông hóa rất chậm. Không biết có làm hay không?

 3. Một số bà con sống khu vực này(khu phố 3, phường 4, thị xã): người thì nói chính quyền bỏ "quy hoạch" người nói chưa bỏ "quy hoạch" không biết đường nào?. Hình như khu vực này bắt đầu "quy hoạch" đến nay hơn 10 năm, không biết hiện tại còn hay bỏ " quy hoạch" như thế nào?. Xin cảm ơn!.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Giao thông Vận tải     
Thời gian trả lời: 17/09/2013 - 14 Giờ 56 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

-Tuyến đường lộ Chánh Môn A và các con hẻm giáp ra đường lộ Chánh Môn do UBND thị xã quản lý và khai thác. Sở GTVT đề nghị Kênh Hỏi đáp trực tuyến chuyển câu hỏi này đến UBND thị xã để xem xét trả lời.

-Viêc quy hoạch khu vực Khu phố 3, phường 4, thị xã do Sở Xây dựng và UBND thị xã quản lý. Sở GTVT đề nghị Kênh Hỏi đáp trực tuyến chuyển câu hỏi này đến Sở Xây dựng và UBND thị xã để xem xét trả lời.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Thi Công Mở Rộng Đường.
 Nội dung câu hỏi:

Cho tôi hỏi:

  1. Khi nào đường Lộ Chánh Môn A, thuộc khu phố 3, phường 4, thị xã, được mở rộng 10m. Hiện tại, mặt đường rất lầy lọi, đọng nước, đi lại khó, nhất là đầu giáp với đường mới Ng. Văn . Rốp.

  2. Các con hẻm giáp ra đường Lộ Chánh Môn, bê tông hóa rất chậm. Không biết có làm hay không?

 3. Một số bà con sống khu vực này(khu phố 3, phường 4, thị xã): người thì nói chính quyền bỏ "quy hoạch" người nói chưa bỏ "quy hoạch" không biết đường nào?. Hình như khu vực này bắt đầu "quy hoạch" đến nay hơn 10 năm, không biết hiện tại còn hay bỏ " quy hoạch" như thế nào?. Xin cảm ơn!.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Cho tôi hỏi:

  1. Khi nào đường Lộ Chánh Môn A, thuộc khu phố 3, phường 4, thị xã, được mở rộng 10m. Hiện tại, mặt đường rất lầy lọi, đọng nước, đi lại khó, nhất là đầu giáp với đường mới Ng. Văn . Rốp.

  2. Các con hẻm giáp ra đường Lộ Chánh Môn, bê tông hóa rất chậm. Không biết có làm hay không?

 3. Một số bà con sống khu vực này(khu phố 3, phường 4, thị xã): người thì nói chính quyền bỏ "quy hoạch" người nói chưa bỏ "quy hoạch" không biết đường nào?. Hình như khu vực này bắt đầu "quy hoạch" đến nay hơn 10 năm, không biết hiện tại còn hay bỏ " quy hoạch" như thế nào?. Xin cảm ơn!.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: