(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: khắc phục ổ voi trên đường
Người hỏi : Nguyễn Văn Nam     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 10/09/2013 - 14 Giờ 39 phút     Ngày chuyển: 11/09/2013 - 21 Giờ 10 phút

Nội dung câu hỏi:

Đường Trần Văn Trà đoạn từ ngã tư Bình Minh đến Miếu quan lớn Trà Vong rất nhiều ổ voi. Xin hỏi khi nào mới khắc phục?


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Giao thông Vận tải     
Thời gian trả lời: 17/09/2013 - 14 Giờ 57 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Ghi nhận kiến nghị này, Sở GTVT sẽ chỉ đạo bộ phận nghiệp vụ kiểm tra, xác định khối lượng hư hỏng và sửa chữa để phục vụ nhu cầu vận chuyển hàng hóa và đi lại của nhân dân được thuận lợi, an toàn.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: khắc phục ổ voi trên đường
 Nội dung câu hỏi:

Đường Trần Văn Trà đoạn từ ngã tư Bình Minh đến Miếu quan lớn Trà Vong rất nhiều ổ voi. Xin hỏi khi nào mới khắc phục?

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Đường Trần Văn Trà đoạn từ ngã tư Bình Minh đến Miếu quan lớn Trà Vong rất nhiều ổ voi. Xin hỏi khi nào mới khắc phục?

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: