(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: thắc mắc về tuyển dụng, sử dụng công chức
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 21/08/2014 - 20 Giờ 51 phút     Ngày chuyển: 22/08/2014 - 11 Giờ 46 phút

Nội dung câu hỏi:

Trong mục trả lời câu hỏi ngày 12/02/2014 của UBND huyện Tân Châu về việc đã xử lý kỷ luật  đối với bà Vũ Thị Hoa - cán bộ bộ phận một cửa UBND xã Suối Ngô và bà Trần Thị Minh cán bộ phụ nữ xã về việc xử dụng bằng tốt nghiệp trung học phổ thông giả là đúng quy định, vậy tại sao hiện tại khi liên hệ công tác tôi vẫn thấy hai vị này vẫn còn đang làm tại hai vị trí nói trên, theo tôi được biết trường hợp sử dụng bằng giả, bằng không hợp pháp theo quy định là buộc phải thôi việc theo quy định tại nghị định 34/2011 mới đúng. đề nghị thanh tra sở nội vụ làm rõ vụ việc trên và trả lời được biết trong thời gian sớm nhất, xin chân thành cảm ơn


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Tân Châu     
Thời gian trả lời: 03/11/2014 - 09 Giờ 39 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Ủy ban nhân dân huyện trả lời câu hỏi của ông (bà) như sau:

- Trường hợp bà Vũ Thị Hoa - công chức VP-TK xã Suối Ngô sử dụng bằng tốt nghiệp THPT không hợp lệ. Ủy ban nhân dân huyện đã ký quyết định cho nghỉ việc tại Quyết định số 2141/QĐ-UBND ngày 29/10/2014.

- Trường hợp bà Trần Thị Minh - Chủ tịch HLHPN xã Suối Ngô sử dụng bằng tốt nghiệp THPT không hợp lệ. Đảng ủy xã Suối Ngô đã ra quyết định số 95-QĐ/ĐU ngày 28/11/2013 xử lý kỷ luật bà Minh với hình thức là cảnh cáo theo đúng trình tự thủ tục quy định.

Theo Quyết định số 04/2004/QĐ-BNV ngày 16/1/2004 của Bộ Nội vụ quy định tiêu chuẩn cụ thể đối với cán bộ, công chức cấp xã thì đối với chức danh Chủ tịch HLHPN cấp xã yêu cầu học vấn “có trình độ tốt nghiệp THCS trở lên ở khu vực đồng bằng; tốt nghiệp tiểu học trở lên ở khu vực miền núi”. Vì vậy, trường hợp của bà Minh vẫn đủ điều kiện để tiếp tục tham gia công tác.

Trân Trọng./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: thắc mắc về tuyển dụng, sử dụng công chức
 Nội dung câu hỏi:

Trong mục trả lời câu hỏi ngày 12/02/2014 của UBND huyện Tân Châu về việc đã xử lý kỷ luật  đối với bà Vũ Thị Hoa - cán bộ bộ phận một cửa UBND xã Suối Ngô và bà Trần Thị Minh cán bộ phụ nữ xã về việc xử dụng bằng tốt nghiệp trung học phổ thông giả là đúng quy định, vậy tại sao hiện tại khi liên hệ công tác tôi vẫn thấy hai vị này vẫn còn đang làm tại hai vị trí nói trên, theo tôi được biết trường hợp sử dụng bằng giả, bằng không hợp pháp theo quy định là buộc phải thôi việc theo quy định tại nghị định 34/2011 mới đúng. đề nghị thanh tra sở nội vụ làm rõ vụ việc trên và trả lời được biết trong thời gian sớm nhất, xin chân thành cảm ơn

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Trong mục trả lời câu hỏi ngày 12/02/2014 của UBND huyện Tân Châu về việc đã xử lý kỷ luật  đối với bà Vũ Thị Hoa - cán bộ bộ phận một cửa UBND xã Suối Ngô và bà Trần Thị Minh cán bộ phụ nữ xã về việc xử dụng bằng tốt nghiệp trung học phổ thông giả là đúng quy định, vậy tại sao hiện tại khi liên hệ công tác tôi vẫn thấy hai vị này vẫn còn đang làm tại hai vị trí nói trên, theo tôi được biết trường hợp sử dụng bằng giả, bằng không hợp pháp theo quy định là buộc phải thôi việc theo quy định tại nghị định 34/2011 mới đúng. đề nghị thanh tra sở nội vụ làm rõ vụ việc trên và trả lời được biết trong thời gian sớm nhất, xin chân thành cảm ơn

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: