(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Lịch nghĩ lễ 2/9/2014
Người hỏi : Nguyễn Mai Tuấn     Số điện thoại:      Email: maituan2021@gmail.com     Địa chỉ:
Ngày hỏi: 20/08/2014 - 15 Giờ 41 phút     Ngày chuyển: 21/08/2014 - 07 Giờ 59 phút

Nội dung câu hỏi:

Xin chào Các đồng chí đang công tác tại Cổng Thông tin,

Trong ngày lễ 2.9 công ty bảo vệ nơi tôi đang công tác có thông báo là do tăng cường an ninh nên nhân viên không nghĩ trong lễ mà được nghĩ bù. Vậy lễ 2.9 năm nay, nhân viên đi làm chính thức được nghĩ mấy ngày. Các quy định về làm tăng ca, làm thêm trong ngày lễ được pháp luật quy định thế nào. Xin cảm ơn

 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội     
Thời gian trả lời: 26/08/2014 - 15 Giờ 00 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Theo nội dung câu hỏi ngày 20/8/2014 của ông Nguyễn Mai Tuấn trên cổng thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh về việc trong ngày lễ 2/9 công ty bảo vệ nơi ông đang công tác có thông báo là do tăng cường an ninh nên nhân viên không nghỉ lễ mà được nghỉ bù. Vậy lễ 2/9 năm nay, nhân viên đi làm chính thức được nghĩ mấy ngày. Các quy định về làm tăng ca, làm thêm trong ngày lễ được pháp luật quy định thế nào?

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời và hướng dẫn thực hiện như sau:

1. Theo điểm đ khoản 1 Điều 115 mục 3 chương VII của Bộ Luật Lao động 2012 thì người lao động được nghỉ làm việc 01 ngày vào ngày Quốc khánh ( ngày 02/9 dương lịch), và được hưởng nguyên lương.

Nếu trong ngày Lễ 2.9 năm nay công ty có thông báo là do tăng cường an ninh nên nhân viên không nghỉ lễ mà được nghỉ bù. Và thời gian bố trí nghỉ bù những giờ làm thêm ngày Lễ 2.9 được tính bằng 300% (quy định tại điểm c khoản 1 Điều 97, điểm c khoản 2 Điều 106, điểm đ khoản 1 Điều 115 của Bộ Luật Lao động, điểm a khoản 3 Điều 4 Chương II của Nghị định số 45/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ, khoản 2 Mục V của Thông tư số 13/2003/TT-BLĐTBXH ngày 30/5/2003 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội).

Ví dụ: Nếu ông làm thêm đủ 08 giờ trong ngày Lễ 2.9 thì công ty bảo vệ phải bố trí cho ông nghỉ bù đủ 24 giờ  trong ngày làm việc bình thường kế tiếp.

2. Các quy định về làm thêm giờ được quy định tại Điều 106, Điều 107 Chương VII của Bộ Luật Lao động năm 2012, Điều 4 Chương II Nghị định số 45/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ). 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Lịch nghĩ lễ 2/9/2014
 Nội dung câu hỏi:

Xin chào Các đồng chí đang công tác tại Cổng Thông tin,

Trong ngày lễ 2.9 công ty bảo vệ nơi tôi đang công tác có thông báo là do tăng cường an ninh nên nhân viên không nghĩ trong lễ mà được nghĩ bù. Vậy lễ 2.9 năm nay, nhân viên đi làm chính thức được nghĩ mấy ngày. Các quy định về làm tăng ca, làm thêm trong ngày lễ được pháp luật quy định thế nào. Xin cảm ơn

 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Xin chào Các đồng chí đang công tác tại Cổng Thông tin,

Trong ngày lễ 2.9 công ty bảo vệ nơi tôi đang công tác có thông báo là do tăng cường an ninh nên nhân viên không nghĩ trong lễ mà được nghĩ bù. Vậy lễ 2.9 năm nay, nhân viên đi làm chính thức được nghĩ mấy ngày. Các quy định về làm tăng ca, làm thêm trong ngày lễ được pháp luật quy định thế nào. Xin cảm ơn

 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: