(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: thời gian để tính phụ cấp thu hút
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại: 0975747121     Email: saobang12122003@yahoo.com     Địa chỉ: Suối Ngô, tân Châu, Tây Ninh
Ngày hỏi: 21/08/2014 - 08 Giờ 51 phút     Ngày chuyển: 21/08/2014 - 10 Giờ 02 phút

Nội dung câu hỏi:

chế độ phụ cấp thu hút theo nghị định 116 cho những người công tác ở xã Suối Ngô, huyện Tân Châu được tính từ ngày quyết định 2405/QĐ-TTg ngày 10/12/2013 có hiệu lực hay được tính từ ngày quyết định 1409/QĐ-TTg, ngày 26/06/2014 có hiệu lực? xin cám ơn


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Tân Châu     
Thời gian trả lời: 27/10/2014 - 07 Giờ 28 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Ủy ban nhân dân huyện trả lời câu hỏi của ông (bà) như sau:

Theo Quyết định số 2405/QĐ-TTg, ngày 10/12/2013 Phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 năm 2014 và năm 2015 và Quyết định số 1049/QĐ-TTg ngày 26/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn. Hiện nay UBND huyện đang chờ văn bản hướng dẫn của UBND tỉnh Tây Ninh để thực hiện chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc xã Suối Ngô và xã Tân Đông.

Trân Trọng./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: thời gian để tính phụ cấp thu hút
 Nội dung câu hỏi:

chế độ phụ cấp thu hút theo nghị định 116 cho những người công tác ở xã Suối Ngô, huyện Tân Châu được tính từ ngày quyết định 2405/QĐ-TTg ngày 10/12/2013 có hiệu lực hay được tính từ ngày quyết định 1409/QĐ-TTg, ngày 26/06/2014 có hiệu lực? xin cám ơn

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

chế độ phụ cấp thu hút theo nghị định 116 cho những người công tác ở xã Suối Ngô, huyện Tân Châu được tính từ ngày quyết định 2405/QĐ-TTg ngày 10/12/2013 có hiệu lực hay được tính từ ngày quyết định 1409/QĐ-TTg, ngày 26/06/2014 có hiệu lực? xin cám ơn

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: