(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Chế độ của giáo viên về NĐ 19/2013/CP
Người hỏi : Cá Nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Trảng Bàng - Tây Ninh
Ngày hỏi: 20/08/2014 - 23 Giờ 28 phút     Ngày chuyển: 21/08/2014 - 08 Giờ 54 phút

Nội dung câu hỏi:

- Nghị định 19/2013/NĐ-CP ngày 23/2/2013 về chế độ chính sách đối với nhà giáo công tác ở vùng kinh tế đặc biệt khó khăn. Bản thân tôi có đọc qua nghị định và thông tư hướng dẫn só 35/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC hướng dẫn thực hiện NĐ19/2013/NĐ-CP.

- Tôi là giáo viên có hộ khẩu thường trú tại xã được chính phủ công nhận là xã có vùng kinh tế đặc biệt khó khăn và công tác tại xã đó luôn mà lại không được hưởng chế độ chính sách của ND19/2013/NĐ-CP. Mà cũng là giáo viên ở xã đó, có hộ khẩu thường trú ở xã không được công nhận là xã có vùng kinh tế đặc biệt khó khăn. Mà được hưởng chế độ chính sách ND19/2013/NĐ-CP.

- Khi đọc ND19 và TT 35. Tôi nhận định rằng là tất cả giáo viên công tác tại vùng kinh tế đặc biệt  khó khăn là không nói gì về Giáo viên có hộ khẩu tại vùng khinh tế đặc biệt khó khăn và công tác tại đó không được hưởng chế độ chính sách theo tinh thần ND19/2013/NĐ-CP.

- Xin hỏi các cấp lãnh đạo: Bản thân là gia đình từ xưa ở vùng khó khăn, đi học về công tác ở vùng khó khăn mà chế độ chính sách cho vùng khó khăn, mà lại không được hưởng. 

- Xin các cấp lãnh đạo xem xét lại và trả lời cho tập thể giáo viên không được hưởng biết để khỏi quang mang. Trân trọng!


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục và Đào tạo     
Thời gian trả lời: 25/08/2014 - 07 Giờ 12 phút
Đánh giá câu trả lời:     9 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sở Giáo dục và Đào tạo trả lời: Bạn đọc lại văn bản sau

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Thông tư liên tịch số 35/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 19/9/2013 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 19/2013/NĐ-CP, trường hợp nhà giáo đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định luân chuyển từ cơ sở giáo dục không ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội ĐBKK đến cơ sở giáo dục ở vùng có điều kiện kinh
tế-xã hội ĐBKK, đã hết thời hạn công tác theo quy định (3 năm đối với nữ, 5 năm đối với nam) nhưng cơ quan có thẩm quyền chưa sắp xếp, luân chuyển công tác trở về nơi ở hoặc nơi làm việc cuối cùng trước khi luân chuyển đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội ĐBKK, tiếp tục ở lại công tác ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội ĐBKK cho đến nay thì tiếp tục được hưởng phụ cấp thu hút theo quy định tại Nghị định số 19/2013/NĐ-CP.

Trường hợp nhà giáo là người thuộc địa phương vùng có điều kiện kinh tế-xã hội ĐBKK được cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công tác tại cơ sở giáo dục vùng có điều kiện kinh tế-xã hội ĐBKK, không thuộc đối tượng tiếp tục hưởng chế độ phụ cấp thu hút theo quy định tại Nghị định số 19/2013/NĐ-CP (mặc dù trong thời gian công tác ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội ĐBKK, nhà giáo đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định luân chuyển từ cơ sở giáo dục này sang cơ sở giáo dục khác mà cơ sở giáo dục đó cũng ở địa bàn có điều kiện kinh tế-xã hội ĐBKK).

Với trường hợp nhà giáo đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định luân chuyển từ cơ sở giáo dục không ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội ĐBKK đến cơ sở giáo dục ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội ĐBKK, nếu đã hết thời hạn công tác theo quy định ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội ĐBKK, nhưng tình nguyện ở lại định cư lâu dài ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội ĐBKK cũng không thuộc đối tượng hưởng phụ cấp thu hút theo quy định tại Nghị định số 19/2013/NĐ-CP. Các trường hợp nhà giáo này, sau khi đã hưởng đủ chế độ phụ cấp thu hút đủ 5 năm theo quy định tại Nghị định số 61/2006/NĐ-CP thì chuyển hưởng phụ cấp công tác lâu năm theo quy định tại Nghị định số 116/2010/NĐ-CP.

Trân trọng./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Chế độ của giáo viên về NĐ 19/2013/CP
 Nội dung câu hỏi:

- Nghị định 19/2013/NĐ-CP ngày 23/2/2013 về chế độ chính sách đối với nhà giáo công tác ở vùng kinh tế đặc biệt khó khăn. Bản thân tôi có đọc qua nghị định và thông tư hướng dẫn só 35/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC hướng dẫn thực hiện NĐ19/2013/NĐ-CP.

- Tôi là giáo viên có hộ khẩu thường trú tại xã được chính phủ công nhận là xã có vùng kinh tế đặc biệt khó khăn và công tác tại xã đó luôn mà lại không được hưởng chế độ chính sách của ND19/2013/NĐ-CP. Mà cũng là giáo viên ở xã đó, có hộ khẩu thường trú ở xã không được công nhận là xã có vùng kinh tế đặc biệt khó khăn. Mà được hưởng chế độ chính sách ND19/2013/NĐ-CP.

- Khi đọc ND19 và TT 35. Tôi nhận định rằng là tất cả giáo viên công tác tại vùng kinh tế đặc biệt  khó khăn là không nói gì về Giáo viên có hộ khẩu tại vùng khinh tế đặc biệt khó khăn và công tác tại đó không được hưởng chế độ chính sách theo tinh thần ND19/2013/NĐ-CP.

- Xin hỏi các cấp lãnh đạo: Bản thân là gia đình từ xưa ở vùng khó khăn, đi học về công tác ở vùng khó khăn mà chế độ chính sách cho vùng khó khăn, mà lại không được hưởng. 

- Xin các cấp lãnh đạo xem xét lại và trả lời cho tập thể giáo viên không được hưởng biết để khỏi quang mang. Trân trọng!

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

- Nghị định 19/2013/NĐ-CP ngày 23/2/2013 về chế độ chính sách đối với nhà giáo công tác ở vùng kinh tế đặc biệt khó khăn. Bản thân tôi có đọc qua nghị định và thông tư hướng dẫn só 35/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC hướng dẫn thực hiện NĐ19/2013/NĐ-CP.

- Tôi là giáo viên có hộ khẩu thường trú tại xã được chính phủ công nhận là xã có vùng kinh tế đặc biệt khó khăn và công tác tại xã đó luôn mà lại không được hưởng chế độ chính sách của ND19/2013/NĐ-CP. Mà cũng là giáo viên ở xã đó, có hộ khẩu thường trú ở xã không được công nhận là xã có vùng kinh tế đặc biệt khó khăn. Mà được hưởng chế độ chính sách ND19/2013/NĐ-CP.

- Khi đọc ND19 và TT 35. Tôi nhận định rằng là tất cả giáo viên công tác tại vùng kinh tế đặc biệt  khó khăn là không nói gì về Giáo viên có hộ khẩu tại vùng khinh tế đặc biệt khó khăn và công tác tại đó không được hưởng chế độ chính sách theo tinh thần ND19/2013/NĐ-CP.

- Xin hỏi các cấp lãnh đạo: Bản thân là gia đình từ xưa ở vùng khó khăn, đi học về công tác ở vùng khó khăn mà chế độ chính sách cho vùng khó khăn, mà lại không được hưởng. 

- Xin các cấp lãnh đạo xem xét lại và trả lời cho tập thể giáo viên không được hưởng biết để khỏi quang mang. Trân trọng!

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: