(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN
Người hỏi : THANH THANH     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: TP TÂY NINH
Ngày hỏi: 01/08/2014 - 14 Giờ 25 phút     Ngày chuyển: 04/08/2014 - 08 Giờ 41 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Phòng Kế hoạch - Tổ chức Sở Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh

Tôi là một giáo viên đang công tác tại một trường THCS thuộc thành phố Tây Ninh, có một số thắc mắc về việc phân công chuyên môn của Nhà trường. Kính nhờ các cấp giải đáp như sau:

Tôi tốt nghiệp hệ Cao đẳng Giáo dục thể chất, thuộc trường Đại học Sư phạm TDTT thành phố Hồ Chí Minh và thi công chức trúng tuyển năm 2013.

Trường của tôi đào tạo chuyên ngành Sư phạm Thể dục, không có học nội dung Công tác Đội. Khi tôi nhận công tác thì được trường THCS phân công nhiệm vụ công tác Tổng phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh và dạy một số tiết môn Giáo dục công dân.

Trong khi đó tại trường có một giáo viên tốt nghiệp CĐSP Tây Ninh khoa Thể dục – Giáo dục công dân, năm 2010 được nhà trường cử học lớp tập huấn Tổng phụ trách Đội tại Trường Đoàn tây Ninh, năm 2014 tốt nghiệp Đại học từ xa khoa Giáo dục chính trị thì lại được nhà trường phân công dạy môn Thể dục.

Qua những vấn đề nêu trên, tôi kính mong các cấp xem và giải đáp cho tôi về việc phân công chuyên môn như trên có đúng theo qui định không ?

Trân trọng kính chào.

                                                                         THANH THANH

 

 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục và Đào tạo     
Thời gian trả lời: 04/08/2014 - 10 Giờ 21 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sở GDĐT trả lời:

Việc phân công chuyên môn của Trường THCS do Hiệu trưởng và Hội đồng xét duyệt của Phòng GDĐT xem xét. Bạn hãy liên hệ trực tiếp hoặc có phản ánh với lãnh đạo Trường THCS và Phòng GDĐT.

Trân trọng./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Phòng Kế hoạch - Tổ chức Sở Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh

Tôi là một giáo viên đang công tác tại một trường THCS thuộc thành phố Tây Ninh, có một số thắc mắc về việc phân công chuyên môn của Nhà trường. Kính nhờ các cấp giải đáp như sau:

Tôi tốt nghiệp hệ Cao đẳng Giáo dục thể chất, thuộc trường Đại học Sư phạm TDTT thành phố Hồ Chí Minh và thi công chức trúng tuyển năm 2013.

Trường của tôi đào tạo chuyên ngành Sư phạm Thể dục, không có học nội dung Công tác Đội. Khi tôi nhận công tác thì được trường THCS phân công nhiệm vụ công tác Tổng phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh và dạy một số tiết môn Giáo dục công dân.

Trong khi đó tại trường có một giáo viên tốt nghiệp CĐSP Tây Ninh khoa Thể dục – Giáo dục công dân, năm 2010 được nhà trường cử học lớp tập huấn Tổng phụ trách Đội tại Trường Đoàn tây Ninh, năm 2014 tốt nghiệp Đại học từ xa khoa Giáo dục chính trị thì lại được nhà trường phân công dạy môn Thể dục.

Qua những vấn đề nêu trên, tôi kính mong các cấp xem và giải đáp cho tôi về việc phân công chuyên môn như trên có đúng theo qui định không ?

Trân trọng kính chào.

                                                                         THANH THANH

 

 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Phòng Kế hoạch - Tổ chức Sở Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh

Tôi là một giáo viên đang công tác tại một trường THCS thuộc thành phố Tây Ninh, có một số thắc mắc về việc phân công chuyên môn của Nhà trường. Kính nhờ các cấp giải đáp như sau:

Tôi tốt nghiệp hệ Cao đẳng Giáo dục thể chất, thuộc trường Đại học Sư phạm TDTT thành phố Hồ Chí Minh và thi công chức trúng tuyển năm 2013.

Trường của tôi đào tạo chuyên ngành Sư phạm Thể dục, không có học nội dung Công tác Đội. Khi tôi nhận công tác thì được trường THCS phân công nhiệm vụ công tác Tổng phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh và dạy một số tiết môn Giáo dục công dân.

Trong khi đó tại trường có một giáo viên tốt nghiệp CĐSP Tây Ninh khoa Thể dục – Giáo dục công dân, năm 2010 được nhà trường cử học lớp tập huấn Tổng phụ trách Đội tại Trường Đoàn tây Ninh, năm 2014 tốt nghiệp Đại học từ xa khoa Giáo dục chính trị thì lại được nhà trường phân công dạy môn Thể dục.

Qua những vấn đề nêu trên, tôi kính mong các cấp xem và giải đáp cho tôi về việc phân công chuyên môn như trên có đúng theo qui định không ?

Trân trọng kính chào.

                                                                         THANH THANH

 

 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: