(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Thời gian tuyển giáo viên dạy cấp ba.
Người hỏi : Nguyễn Thị Yến Nhi     Số điện thoại: 0972.317.906     Email: rongconhungdu@gmail.com     Địa chỉ: Cái Bè - TG
Ngày hỏi: 31/07/2014 - 15 Giờ 44 phút     Ngày chuyển: 01/08/2014 - 07 Giờ 50 phút

Nội dung câu hỏi:

          Kính gửi Sở Giáo Dục và Đào Tạo Tỉnh Tây Ninh.     

     Em ở tỉnh Tiền Giang ( Học Sư Phạm Hóa của Đại Học Cần Thơ hệ Chính Quy) và em muốn xin đi dạy cấp ba ở trường THPT Bình Thạnh - Huyện Trảng Bàng - Tỉnh Tây Ninh. Em có lên trang web của sở giáo dục để xem thời gian tuyển dụng ,nơi bán và nhận hồ sơ và các điều kiện để được dạy ở tinh Tây Ninh nhưng em không tìm được. 

     Rất mong nhận được thông tin từ Sở Giáo Dục. Em chân thành cảm ơn!


Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Thời gian tuyển giáo viên dạy cấp ba.
 Nội dung câu hỏi:

          Kính gửi Sở Giáo Dục và Đào Tạo Tỉnh Tây Ninh.     

     Em ở tỉnh Tiền Giang ( Học Sư Phạm Hóa của Đại Học Cần Thơ hệ Chính Quy) và em muốn xin đi dạy cấp ba ở trường THPT Bình Thạnh - Huyện Trảng Bàng - Tỉnh Tây Ninh. Em có lên trang web của sở giáo dục để xem thời gian tuyển dụng ,nơi bán và nhận hồ sơ và các điều kiện để được dạy ở tinh Tây Ninh nhưng em không tìm được. 

     Rất mong nhận được thông tin từ Sở Giáo Dục. Em chân thành cảm ơn!

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

          Kính gửi Sở Giáo Dục và Đào Tạo Tỉnh Tây Ninh.     

     Em ở tỉnh Tiền Giang ( Học Sư Phạm Hóa của Đại Học Cần Thơ hệ Chính Quy) và em muốn xin đi dạy cấp ba ở trường THPT Bình Thạnh - Huyện Trảng Bàng - Tỉnh Tây Ninh. Em có lên trang web của sở giáo dục để xem thời gian tuyển dụng ,nơi bán và nhận hồ sơ và các điều kiện để được dạy ở tinh Tây Ninh nhưng em không tìm được. 

     Rất mong nhận được thông tin từ Sở Giáo Dục. Em chân thành cảm ơn!

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: