(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: thi cử
Người hỏi : ca nhan     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 29/07/2014 - 19 Giờ 22 phút     Ngày chuyển: 30/07/2014 - 07 Giờ 44 phút

Nội dung câu hỏi:

Chào thầy ( cô)!

Tôi xin hỏi, năm nay hiện tôi đang dạy ở một trường ptth nhưng để được vào biên chế nhà nước, tôi phải thi viên chức hay công chức?

Xin chân thành cảm ơn!

 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ     
Thời gian trả lời: 31/07/2014 - 14 Giờ 07 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Nếu được vào biên chế nhà nước bạn phải thi viên chức, để nắm rõ hơn bạn nên liên hệ trực tiếp với Phòng Giáo dục nơi địa phương bạn đang dạy hoặc Sở Giáo dục vào đào tạo tỉnh Tây Ninh 066.3827736 để nắm nhu cầu xét tuyển cũng như thời gian tổ chức thi tuyển.

Trân Trọng./.

Phòng Tổ chức công chức 0663822414.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: thi cử
 Nội dung câu hỏi:

Chào thầy ( cô)!

Tôi xin hỏi, năm nay hiện tôi đang dạy ở một trường ptth nhưng để được vào biên chế nhà nước, tôi phải thi viên chức hay công chức?

Xin chân thành cảm ơn!

 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Chào thầy ( cô)!

Tôi xin hỏi, năm nay hiện tôi đang dạy ở một trường ptth nhưng để được vào biên chế nhà nước, tôi phải thi viên chức hay công chức?

Xin chân thành cảm ơn!

 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: