(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: đất đai
Người hỏi : ca nhan     Số điện thoại: 01646482756     Email:      Địa chỉ: lLong Khánh, Bến Cầu, Ta6y ninh
Ngày hỏi: 28/07/2014 - 22 Giờ 40 phút     Ngày chuyển: 29/07/2014 - 08 Giờ 57 phút

Nội dung câu hỏi:

Gia đình tôi có một phần đất  giáp Campuchia thuộc xã Long Khánh huyện Bến Cầu mà Ba tôi và Ông tôi canh tác từ năm 1980 đến nay nhưng dến nam 2007 các cô chú con của các ông , bà  là anh em của ông tôi về kiện nói là dất tông chi thì theo luật đất đai nam 2003 và sửa đổi bổ sung năm 2013 thì gia đình tôi được cấp giấy đỏ với phần dất nói trên không


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Bến Cầu     
Thời gian trả lời: 06/08/2014 - 16 Giờ 26 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013 và công văn số: 2779/UBND-KTN ngày 19 tháng 11 năm 2003 của UBND tỉnh Tây Ninh. Ủy ban nhân dân huyện Bến Cầu có ý kiến trả lời như sau:

Phần đất của gia đình Ông ( bà) tạm thời chưa đủ điều kiện để cấp giấy Chứng nhận Quyền sử dụng đất với hai lý do sau:

1.Theo thông tin Ông ( bà)  cung cấp là phần đất của gia đình  hiện nay đang tranh chấp. Căn cứ Điều 100, Điều 101, Luật Đất đai năm 2013 quy định về Cấp Giấy chứng nhận quyến sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình và cá nhân thì phần đất trên  chưa đủ điều kiện để được cấp giấy Chứng nhận Quyền sử dụng đất.

2.Theo thông tin Ông (bà)  cung cấp phần đất của gia đình giáp với Campuchia. Căn cứ công văn số:2779/UBND-KTN ngày 19 tháng 11 năm 2003 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc xử lý chuyển nhương quyền sử dụng đất sản xuất ở khu vực biên giới. UBND tỉnh yêu cầu “Giữ nguyên hiện trạng chủ sử dụng đất”. Sau khi có chủ trương , chính sách giải quyết về đất khu vực biên giới của cơ quan có thẩm quyến. UBND tỉnh sẽ chỉ đạo triển khai thực hiện theo đúng quy định.

Ủy ban nhân dân huyện Bến Cầu trả lời một số nội dung thắc mắc  cùng Ông  (bà). Trân trọng kính chào!


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: đất đai
 Nội dung câu hỏi:

Gia đình tôi có một phần đất  giáp Campuchia thuộc xã Long Khánh huyện Bến Cầu mà Ba tôi và Ông tôi canh tác từ năm 1980 đến nay nhưng dến nam 2007 các cô chú con của các ông , bà  là anh em của ông tôi về kiện nói là dất tông chi thì theo luật đất đai nam 2003 và sửa đổi bổ sung năm 2013 thì gia đình tôi được cấp giấy đỏ với phần dất nói trên không

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Gia đình tôi có một phần đất  giáp Campuchia thuộc xã Long Khánh huyện Bến Cầu mà Ba tôi và Ông tôi canh tác từ năm 1980 đến nay nhưng dến nam 2007 các cô chú con của các ông , bà  là anh em của ông tôi về kiện nói là dất tông chi thì theo luật đất đai nam 2003 và sửa đổi bổ sung năm 2013 thì gia đình tôi được cấp giấy đỏ với phần dất nói trên không

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: