(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Giao duc mam non
Người hỏi : Ca nhan     Số điện thoại:      Email: Thuthaopham86@yahoo.com     Địa chỉ: Go Dau_Tay Ninh
Ngày hỏi: 28/07/2014 - 09 Giờ 49 phút     Ngày chuyển: 28/07/2014 - 10 Giờ 15 phút

Nội dung câu hỏi:

Xin Chao

Cho minh hoi con minh nam nay vao mau giao, ma minh nghe hien tai co cong van xa nao hoc xa nay, ma con minh nhao kho khau thang 06.2014 van k cho hoc o dia ban, vay ban cho  minh hoi vay neu gia dinh gap kho khan phai di lam an o noi khac ma k co kho khau , vay minh phai lam thu tuc nhu the nao thi con minh moi dc di khac khac dia ban?


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục và Đào tạo     
Thời gian trả lời: 28/07/2014 - 14 Giờ 56 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sở GDĐT trả lời:

Theo qui định con bạn được học ở nơi đăng ký hộ khẩu sau khi khai sanh. Nếu bạn muốn rõ xin cho biết bạn đang ở huyện nào sẽ liên hệ Phòng GDĐT huyện đó. Bạn gõ tin không có dấu đọc không được?

Trân trọng./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Giao duc mam non
 Nội dung câu hỏi:

Xin Chao

Cho minh hoi con minh nam nay vao mau giao, ma minh nghe hien tai co cong van xa nao hoc xa nay, ma con minh nhao kho khau thang 06.2014 van k cho hoc o dia ban, vay ban cho  minh hoi vay neu gia dinh gap kho khan phai di lam an o noi khac ma k co kho khau , vay minh phai lam thu tuc nhu the nao thi con minh moi dc di khac khac dia ban?

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Xin Chao

Cho minh hoi con minh nam nay vao mau giao, ma minh nghe hien tai co cong van xa nao hoc xa nay, ma con minh nhao kho khau thang 06.2014 van k cho hoc o dia ban, vay ban cho  minh hoi vay neu gia dinh gap kho khan phai di lam an o noi khac ma k co kho khau , vay minh phai lam thu tuc nhu the nao thi con minh moi dc di khac khac dia ban?

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: