(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Hỏi về việc dạy thêm sai qui định
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại: 0933577685     Email: ngocthien777@gmail.com     Địa chỉ: Thi Trấn -Hòa Thành
Ngày hỏi: 28/07/2014 - 07 Giờ 33 phút     Ngày chuyển: 28/07/2014 - 07 Giờ 40 phút

Nội dung câu hỏi:
 BÁO TIN và Hỏi VỀ VIỆC KIỂM TRA  DẠY THÊM SAI QUI ĐỊNH
 
Chúng tôi xin báo hôm nay lúc 7g20- 28/07/2014 tại nhà cô Hoàng đang dạy thêm lớp 1: Đường Hùng Vương ( Hòa Thành –Tây Ninh )đến hẽm đường số 14 quẹo vào gặp ngã tư đầu tiên rẽ trái (hẽm bê tông) bỏ 4 phần đất đến nhà thứ 5 cửa màu trắng có đèn trụ cổng là nhà cổ. 
   + Tốp 1 ( Dạy tại nhà rất đông) buổi sáng từ 7g 30 đến 9g30 từ thứ hai đến thứ sáu.
  + Tốp 2 buổi tối từ 17g30 đến 19g30 từ thứ hai đến thứ sáu. ( Tốp này thay đổi điểm dạy khi thì dạy tại nhà ,lúc thì dạy tại điểm Quán hủ tiếu Song Toàn)
  + Chúng tôi xin cung cấp 2 địa chỉ dạy thêm của cô Hoàng:
  + Điểm dạy thứ 1: Địa chỉ nhà (Đã nêu ở trên ).
  + Điểm dạy thứ 2 :ở Quán hủ tiếu Nam vang SONG TOÀN (cạnh đại lí bán vé máy bay ) Trên Đoạn đường đi từ công viên Hòa Thành đến ngã tư UBND xã Long Thành Bắc.Hiện nay điểm này dạy buổi tối từ 17g30 đến 19g30 từ thứ hai đến thứ sáu
 Theo định kì cứ khoảng giữa tháng 8 thì cổ nghỉ nữa tháng. Sau đó đầu tháng 9 cổ dạy tiếp nhưng lúc này sẽ dạy buổi tối từ 17g30 đến 19g30 từ thứ hai đến thứ sáu và địa điểm dạy sẽ có thay đổi khi dạy tại nhà,có lúc đổi dạy ở Quán hủ tiếu Song Toàn.
 
     .Cô Hoàng dạy thêm lớp 1 liên tục Từ khi có Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND ngày 01 tháng 02 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh.về dạy thêm học thêm đến nay thì cô Hoàng dạy suốt chưa hề gián đoạn ngày nào? 
      Chúng tôi không biết lí do gì mà cổ được tự do dạy thêm như vậy.?( Theo tôi biết nhà cô Hoàng chỉ cách nhà cô Thủy hiệu phó trường Nguyễn Đình Chiểu có hai căn nhà và con dâu cô Thủy lại là cán bộ phòng GD.) vậy mà nhà cô Hoàng sáng nào phụ huynh cũng chở con đến học thêm nhộn nhịp chẳng lẽ không ai biết .
 
_ Vô tình làm giàu cho cô Hoàng và là nổi khổ của phụ huynh chen chúc đến nhà cổ xin cho con em học thêm ngoài giờ ( Vì các GV khác ở 2 trường TH Nguyễn Đình Chiểu và THị Trấn đâu ai dám dạy thêm) có em học chậm thì bị đuổi đâu được học.
 
1./ Tôi xin hỏi khi người dân báo về việc dạy thêm trái qui định của 1 GV nào đó thì thời gian khoảng bao lâu ngành chức năng mới kiểm tra và xử lý triệt để ?
                                                    Trân trọng kính chào
                                                            Hòa Thành 28/07/2014
 
 
 

Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Hòa Thành     
Thời gian trả lời: 15/08/2014 - 07 Giờ 01 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Qua xem xét nội dung câu hỏi, UBND huyện trả lời như sau:

Do câu hỏi nặc danh có thể không giải quyết; tuy nhiên xét thấy việc này đã có hỏi nhiều lần, hiện nay UBND huyện đã thành lập Đoàn Thanh tra tiến hành kiểm tra việc dạy thêm, học thêm trên toàn huyện để chấn chỉnh những trường hợp dạy thêm, học thêm không đúng qui định.

                                                   


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Hỏi về việc dạy thêm sai qui định
 Nội dung câu hỏi:
 BÁO TIN và Hỏi VỀ VIỆC KIỂM TRA  DẠY THÊM SAI QUI ĐỊNH
 
Chúng tôi xin báo hôm nay lúc 7g20- 28/07/2014 tại nhà cô Hoàng đang dạy thêm lớp 1: Đường Hùng Vương ( Hòa Thành –Tây Ninh )đến hẽm đường số 14 quẹo vào gặp ngã tư đầu tiên rẽ trái (hẽm bê tông) bỏ 4 phần đất đến nhà thứ 5 cửa màu trắng có đèn trụ cổng là nhà cổ. 
   + Tốp 1 ( Dạy tại nhà rất đông) buổi sáng từ 7g 30 đến 9g30 từ thứ hai đến thứ sáu.
  + Tốp 2 buổi tối từ 17g30 đến 19g30 từ thứ hai đến thứ sáu. ( Tốp này thay đổi điểm dạy khi thì dạy tại nhà ,lúc thì dạy tại điểm Quán hủ tiếu Song Toàn)
  + Chúng tôi xin cung cấp 2 địa chỉ dạy thêm của cô Hoàng:
  + Điểm dạy thứ 1: Địa chỉ nhà (Đã nêu ở trên ).
  + Điểm dạy thứ 2 :ở Quán hủ tiếu Nam vang SONG TOÀN (cạnh đại lí bán vé máy bay ) Trên Đoạn đường đi từ công viên Hòa Thành đến ngã tư UBND xã Long Thành Bắc.Hiện nay điểm này dạy buổi tối từ 17g30 đến 19g30 từ thứ hai đến thứ sáu
 Theo định kì cứ khoảng giữa tháng 8 thì cổ nghỉ nữa tháng. Sau đó đầu tháng 9 cổ dạy tiếp nhưng lúc này sẽ dạy buổi tối từ 17g30 đến 19g30 từ thứ hai đến thứ sáu và địa điểm dạy sẽ có thay đổi khi dạy tại nhà,có lúc đổi dạy ở Quán hủ tiếu Song Toàn.
 
     .Cô Hoàng dạy thêm lớp 1 liên tục Từ khi có Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND ngày 01 tháng 02 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh.về dạy thêm học thêm đến nay thì cô Hoàng dạy suốt chưa hề gián đoạn ngày nào? 
      Chúng tôi không biết lí do gì mà cổ được tự do dạy thêm như vậy.?( Theo tôi biết nhà cô Hoàng chỉ cách nhà cô Thủy hiệu phó trường Nguyễn Đình Chiểu có hai căn nhà và con dâu cô Thủy lại là cán bộ phòng GD.) vậy mà nhà cô Hoàng sáng nào phụ huynh cũng chở con đến học thêm nhộn nhịp chẳng lẽ không ai biết .
 
_ Vô tình làm giàu cho cô Hoàng và là nổi khổ của phụ huynh chen chúc đến nhà cổ xin cho con em học thêm ngoài giờ ( Vì các GV khác ở 2 trường TH Nguyễn Đình Chiểu và THị Trấn đâu ai dám dạy thêm) có em học chậm thì bị đuổi đâu được học.
 
1./ Tôi xin hỏi khi người dân báo về việc dạy thêm trái qui định của 1 GV nào đó thì thời gian khoảng bao lâu ngành chức năng mới kiểm tra và xử lý triệt để ?
                                                    Trân trọng kính chào
                                                            Hòa Thành 28/07/2014
 
 
 
 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:
 BÁO TIN và Hỏi VỀ VIỆC KIỂM TRA  DẠY THÊM SAI QUI ĐỊNH
 
Chúng tôi xin báo hôm nay lúc 7g20- 28/07/2014 tại nhà cô Hoàng đang dạy thêm lớp 1: Đường Hùng Vương ( Hòa Thành –Tây Ninh )đến hẽm đường số 14 quẹo vào gặp ngã tư đầu tiên rẽ trái (hẽm bê tông) bỏ 4 phần đất đến nhà thứ 5 cửa màu trắng có đèn trụ cổng là nhà cổ. 
   + Tốp 1 ( Dạy tại nhà rất đông) buổi sáng từ 7g 30 đến 9g30 từ thứ hai đến thứ sáu.
  + Tốp 2 buổi tối từ 17g30 đến 19g30 từ thứ hai đến thứ sáu. ( Tốp này thay đổi điểm dạy khi thì dạy tại nhà ,lúc thì dạy tại điểm Quán hủ tiếu Song Toàn)
  + Chúng tôi xin cung cấp 2 địa chỉ dạy thêm của cô Hoàng:
  + Điểm dạy thứ 1: Địa chỉ nhà (Đã nêu ở trên ).
  + Điểm dạy thứ 2 :ở Quán hủ tiếu Nam vang SONG TOÀN (cạnh đại lí bán vé máy bay ) Trên Đoạn đường đi từ công viên Hòa Thành đến ngã tư UBND xã Long Thành Bắc.Hiện nay điểm này dạy buổi tối từ 17g30 đến 19g30 từ thứ hai đến thứ sáu
 Theo định kì cứ khoảng giữa tháng 8 thì cổ nghỉ nữa tháng. Sau đó đầu tháng 9 cổ dạy tiếp nhưng lúc này sẽ dạy buổi tối từ 17g30 đến 19g30 từ thứ hai đến thứ sáu và địa điểm dạy sẽ có thay đổi khi dạy tại nhà,có lúc đổi dạy ở Quán hủ tiếu Song Toàn.
 
     .Cô Hoàng dạy thêm lớp 1 liên tục Từ khi có Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND ngày 01 tháng 02 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh.về dạy thêm học thêm đến nay thì cô Hoàng dạy suốt chưa hề gián đoạn ngày nào? 
      Chúng tôi không biết lí do gì mà cổ được tự do dạy thêm như vậy.?( Theo tôi biết nhà cô Hoàng chỉ cách nhà cô Thủy hiệu phó trường Nguyễn Đình Chiểu có hai căn nhà và con dâu cô Thủy lại là cán bộ phòng GD.) vậy mà nhà cô Hoàng sáng nào phụ huynh cũng chở con đến học thêm nhộn nhịp chẳng lẽ không ai biết .
 
_ Vô tình làm giàu cho cô Hoàng và là nổi khổ của phụ huynh chen chúc đến nhà cổ xin cho con em học thêm ngoài giờ ( Vì các GV khác ở 2 trường TH Nguyễn Đình Chiểu và THị Trấn đâu ai dám dạy thêm) có em học chậm thì bị đuổi đâu được học.
 
1./ Tôi xin hỏi khi người dân báo về việc dạy thêm trái qui định của 1 GV nào đó thì thời gian khoảng bao lâu ngành chức năng mới kiểm tra và xử lý triệt để ?
                                                    Trân trọng kính chào
                                                            Hòa Thành 28/07/2014
 
 
 
Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: