(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: cấp phép lưu hành đặc biệt
Người hỏi : trịnh thị bé     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: hòa thành - Tây Ninh
Ngày hỏi: 27/07/2014 - 20 Giờ 45 phút     Ngày chuyển: 28/07/2014 - 07 Giờ 38 phút

Nội dung câu hỏi:

em xin hỏi : khi xe đăng kiểm xong, với tình trạng tải trọng xe vượt quy định dưới 20%, do xe được cải tạo trước 1/10/2012, thực hiện theo công văn 8359/BGTVT , thì vẫn được đăng kiểm nhưng trên giấy chứng nhận đăng kiểm có ghi chú: khi TGGT phải xin phép lưu hành đặc biệt. vậy xin cho em hỏi : giấy phép lưu hành đặc biệt là do cơ quan nào cấp ? do sở GTVT hay khu quản lý đường bộ hay cơ quan nào cấp? nếu do sở cấp thì có được lưu hành trên tuyến đường quốc lộ hay không?

xin cảm ơn nhiều


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Giao thông Vận tải     
Thời gian trả lời: 28/07/2014 - 11 Giờ 19 phút
Đánh giá câu trả lời:     1 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

-Thẩm quyền cấp giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ được qui định tại Điều 21 của Thông tư số 06/VBHN-BGTVT ngày 07/02/2014 như sau:

1.Cục trưởng các Cục Quản lý đường bộ cấp giấy phép lưu hành cho xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng hoạt động trên mạng lưới đường bộ trong phạm vi cả nước, trừ các xe quy định tại khoản 3.

2.Giám đốc Sở Giao thông vận tải cấp giấy phép lưu hành cho xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng hoạt động trong phạm vi địa phương quản lý, trừ các xe qui định tại khoản 3 Điều này.

3. Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam cấp giấy phép lưu hành cho các trường hợp xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng mà khi lưu hành phải thực hiện các điều kiện bắt buộc như đi theo làn quy định có xe dẫn đường, hộ tống hoặc phải gia cường đường bộ.

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Tây Ninh có tuyến đường Quốc lộ 22A và 22B, tuyến đường này không thuộc Sở Giao thông vận tải Tây Ninh quản lí nên không thuộc thẩm quyền của Sở khi cấp giấy phép lưu hành cho xe lưu thông trên tuyến đường quốc lộ.

Vì vậy giấy phép của Sở GTVT cấp chỉ được lưu thông các tuyến đường thuộc Sở quản lí và đã được ghi rõ trong giấy phép.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: cấp phép lưu hành đặc biệt
 Nội dung câu hỏi:

em xin hỏi : khi xe đăng kiểm xong, với tình trạng tải trọng xe vượt quy định dưới 20%, do xe được cải tạo trước 1/10/2012, thực hiện theo công văn 8359/BGTVT , thì vẫn được đăng kiểm nhưng trên giấy chứng nhận đăng kiểm có ghi chú: khi TGGT phải xin phép lưu hành đặc biệt. vậy xin cho em hỏi : giấy phép lưu hành đặc biệt là do cơ quan nào cấp ? do sở GTVT hay khu quản lý đường bộ hay cơ quan nào cấp? nếu do sở cấp thì có được lưu hành trên tuyến đường quốc lộ hay không?

xin cảm ơn nhiều

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

em xin hỏi : khi xe đăng kiểm xong, với tình trạng tải trọng xe vượt quy định dưới 20%, do xe được cải tạo trước 1/10/2012, thực hiện theo công văn 8359/BGTVT , thì vẫn được đăng kiểm nhưng trên giấy chứng nhận đăng kiểm có ghi chú: khi TGGT phải xin phép lưu hành đặc biệt. vậy xin cho em hỏi : giấy phép lưu hành đặc biệt là do cơ quan nào cấp ? do sở GTVT hay khu quản lý đường bộ hay cơ quan nào cấp? nếu do sở cấp thì có được lưu hành trên tuyến đường quốc lộ hay không?

xin cảm ơn nhiều

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: