(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Chuyển ngành
Người hỏi : Nguyễn Hoàng Mỹ     Số điện thoại: 01635223181     Email: my83@yahoo.com     Địa chỉ: Tây Ninh
Ngày hỏi: 31/07/2014 - 08 Giờ 14 phút     Ngày chuyển: 31/07/2014 - 11 Giờ 12 phút

Nội dung câu hỏi:

Theo ý kiến trả lời của Phòng TCCB Sở GD – ĐT thì chúng tôi phải chờ đủ số lượng GV Mầm non, thế sau này khi chuyển sang dạy Tiểu học thì chúng tôi có được giữ bậc lương hiện đang hưởng hay không  hay phải quay lại hưởng lương bậc 1 ? Vì có một số trường hợp GV xin chuyển sang dạy Tiểu học nhưng được trả lời là hưởng lại lương bậc 1 (mặc dù hiện nay chúng tôi đang hưởng lương bậc 6 của bậc học Mầm non).

Xin cám ơn.

 


Đính kèmFile đính kèm
Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục và Đào tạo     
Thời gian trả lời: 01/08/2014 - 08 Giờ 16 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Phòng TCCB Sở GD – ĐT trả lời:

Nếu được xem xét chuyển sang dạy tiểu học thì PGDĐT sẽ xem xét chuyển lương cho phù hợp với thời gian công tác của người được chuyển.

Trân trọng./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Chuyển ngành
 Nội dung câu hỏi:

Theo ý kiến trả lời của Phòng TCCB Sở GD – ĐT thì chúng tôi phải chờ đủ số lượng GV Mầm non, thế sau này khi chuyển sang dạy Tiểu học thì chúng tôi có được giữ bậc lương hiện đang hưởng hay không  hay phải quay lại hưởng lương bậc 1 ? Vì có một số trường hợp GV xin chuyển sang dạy Tiểu học nhưng được trả lời là hưởng lại lương bậc 1 (mặc dù hiện nay chúng tôi đang hưởng lương bậc 6 của bậc học Mầm non).

Xin cám ơn.

 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Theo ý kiến trả lời của Phòng TCCB Sở GD – ĐT thì chúng tôi phải chờ đủ số lượng GV Mầm non, thế sau này khi chuyển sang dạy Tiểu học thì chúng tôi có được giữ bậc lương hiện đang hưởng hay không  hay phải quay lại hưởng lương bậc 1 ? Vì có một số trường hợp GV xin chuyển sang dạy Tiểu học nhưng được trả lời là hưởng lại lương bậc 1 (mặc dù hiện nay chúng tôi đang hưởng lương bậc 6 của bậc học Mầm non).

Xin cám ơn.

 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: