(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Thủ tục hành chính
Người hỏi : DNTN HẢI THÔNG     Số điện thoại: 0902996399     Email:      Địa chỉ: ấp Chánh, xã An Thạnh, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh
Ngày hỏi: 31/07/2014 - 12 Giờ 28 phút     Ngày chuyển: 31/07/2014 - 14 Giờ 46 phút

Nội dung câu hỏi:

Ngày 18/7/2014 tôi Hồ Như Thủy là chủ doanh nghiệp có trực tiếp đến Chi cục thuế Bến Cầu đối chiếu số liệu về tiền nợ thuế GTGT và thuế TNDN. Sau khi đối chiếu tính đến thời điểm ngày 18/7/2014 thì DNTN Hải Thông chỉ còn nợ ngân sách: 28.408.232 đồng (trong đó: tiền thuế TNDN: 11.700.000 đồng, tiền thuế GTGT: 16.708.232 đồng) Ngày 18/7/2014 doanh ngiệp đã nộp 11.700.000 đồng tiền thuế TNDN. Như vậy kể từ ngày 19/7/2014 thì doanh nghiệp chỉ còn nợ tiền thuế GTGT phát sinh phải nộp của kỳ tính thuế tháng 1/2014 : 16.708.232 đồng. Số tiền thuế còn GTGT còn nợ này tôi có trao đổi và thống nhất với anh Thân (cán bộ theo dõi nợ) là ngày 18/8/2014 sẽ nộp dứt điểm. Tôi có yêu cầu anh Thân lập biên bản làm việc nhưng anh Thân nói không cần, để anh báo cáo lại với Lãnh đạo là được rồi. Đến ngày 21/7/2014 khi nhân viên của doanh nghiệp đến Chi cục thuế để nộp tờ khai thuế GTGT và thuế TNDN của kỳ tính thuế quý 2/2014 thì bị giữ lại (đúng Luật là cán bộ thuế sẽ trả lại 1 bộ để doanh nghiêp lưu), Nhân viên của doanh nghiệp có thắc mắc và yêu cầu ghi cho vài chữ nêu lý do giữ lại tờ khai? thì chị Sô là cán bộ tiếp nhận tờ khai thuế có trả lời" Đây là làm theo chỉ đạo của Lãnh đạo" và đưa nhân viên của doanh nghiệp găp Phó chi cục trưởng Trần Thiên Phương. Theo phát biểu của ông Trần Thiên Phương: " do DNTN Hải Thông còn nợ thuế nên tờ khai thuế GTGT quý 2/2014 bị giữ lại khi nào doanh nghiệp nộp xong tiền thuế còn nợ thì Chi cục thuế mới trả lại tờ khai". Việc làm này của Chi cục thuế Bến cầu làm cho tôi rất bức xúc và thấy không được đối xử công bằng, vì tính đến thời điểm ngày 21/7/2014 thì DNTN Hải Thông chỉ còn nợ tiền thuế GTGT phát sinh phải nộp theo tờ khai thuế GTGT quý 1/2014: 16.708.232 đồng + quý 2/2014 là: 16.301.877 đồng và chưa đến ngày 18/8/2014.  Xin được hỏi các cấp lãnh đạo của Tỉnh việc làm của Chi cục thuế Bến cầu có đúng Luật không? Khi doanh nghiệp thực hiện không đúng Luật thì sẽ bị phạt? Còn khi cơ quan Thuế có trách nhiệm hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện theo Luật lại tự cho mình thêm quyền hạn ngoài Luật quy định thì sao? Rất mong sao cơ quan thuế hãy luôn là người bạn đồng hành cùng doanh nghiệp.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Cục Thuế Tỉnh     
Thời gian trả lời: 08/08/2014 - 10 Giờ 47 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

  Kính gửi: DNTN Hải Thông

          Qua ý kiến thắc mắc của Công ty về Thủ tục hành chính của Chi cục Thuế huyện Bến Cầu.

          Chi cục Thuế huyện Bến Cầu có ý kiến như sau:

        Ngày 18/7/2014, DNTN Hải Thông còn nợ thuế: 28.408.232 đồng và đã đến theo giấy mời làm việc của Tổ thu hồi nợ của UBND huyện Bến Cầu nộp 11.700.000 đồng, hẹn đến ngày 18/8/2014 nộp tiếp. Ông Vương Văn Thân là Đội phó đội Quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế yêu cầu doanh nghiệp nộp đúng theo thông báo của Chi cục Thuế, không lập biên bản theo yêu cầu của doanh nghiệp, chỉ ghi nhận và báo cáo lại với lãnh đạo Chi cục thuế vì DNTN Hải Thông không đủ điều kiện để được nộp dần tiền thuế nợ, không được quy định ngày nộp tiền thuế nợ, mà phải thực hiện theo quy định của pháp luật thuế, cụ thể là phải thực hiện theo các Thông báo của Chi cục Thuế .  

         Ngày 21/7/2014, bà Phạm Thị Sô là Đội phó đội kê khai kế toán Thuế Chi cục Thuế huyện Bến Cầu, có nhận tờ khai thuế giá trị gia tăng quí II/2014, số thuế phát sinh phải nộp là 16.301.877 đồng của doanh nghiệp tư nhân Hải Thông, do kế toán doanh nghiệp nộp, Chi cục Thuế đã tiếp nhận, đóng dấu nhận hồ sơ khai thuế  và tạm giữ hồ sơ khai thuế bản 2 trả lại doanh nghiệp theo chỉ đạo của Ban lãnh đạo Chi cục Thuế.

         Đội quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế ngoài việc điện thoại, có thông báo nợ thuế hàng tháng đến DNTN Hải Thông, có ký nhận đầy đủ nhưng không thực hiện đúng theo thông báo của Chi cục Thuế.  DNTN Hải Thông là doanh nghiệp còn nợ thuế thường xuyên trong 6 tháng đầu năm 2014 và tờ khai quý II năm 2014 có phát sinh số thuế phải nộp.

        Trong thời gian qua có một số doanh nghiệp đã có nợ thuế nhiều kỳ và kỳ khai thuế mới có phát sinh thêm số thuế phải nộp mà không nộp để chuyễn thành nợ nhưng khi nộp tờ khai nhân viên đi nộp, khi có phát sinh thuế thì cơ quan Thuế không liên lạc được đại diện pháp luật của doanh nghiệp để đôn đốc nộp thuế mới phát sinh và sau đó chuyễn thành nợ tiếp. Đối với các trường hợp này, hiện nay Tổ thu hồi nợ của UBND huyện Bến Cầu đang tiếp tục mời làm việc và thực hiện tiếp các bước cưỡng chế nếu nợ thuế trên 90 ngày. Bên cạnh đó để phối hợp, có biện pháp không cho tăng nợ, hạn chế phát sinh nợ thuế mới, từ kỳ kê khai thuế của tháng 6, hoặc quý 2 năm 2014, Đội Kê khai - kế toán thuế của Chi cục Thuế được Ban lãnh đạo chỉ đạo những doanh nghiệp còn nợ thuế, tờ khai có phát sinh số thuế phải nộp, không phải là đại diện pháp luật của doanh nghiệp đến nộp thì tạm giữ hồ sơ khai thuế bản 2 trả lại doanh nghiệp, còn bản nộp cho cơ quan thuế vẫn tiếp nhận, đóng dấu nhận hồ sơ khai thuế bình thường, đề nghị nhân viên về báo cáo lại để Chi cục Thuế làm việc hoặc điện thoại đôn đốc đại diện pháp luật của doanh nghiệp nộp thuế, sau khi nộp thuế phát sinh sẽ trả lại doanh nghiệp. Đối với DNTN Hải Thông đã có điện thoại đôn đốc và trao đổi, nhưng chủ doanh nghiệp chưa đến cơ quan thuế, chưa thực hiện nộp thuế đã kê khai mới phát sinh của quý II/2014 mà hạn nộp là ngày 30/7/2014.

           Về thủ tục hành chính khai thuế: DN chỉ nộp 01 bộ hồ sơ  khai thuế bản chính cho Chi cục Thuế tiếp nhận, đóng dấu nhận hồ sơ, ghi rõ ngày tháng nộp trên hồ sơ khai thuế, không phải trả kết quả cho người nộp thuế  (điểm 5.4 Quy trình: Khai thuế GTGT trang 5/8 - Bộ quy trình thủ tục hành chính thuế TCVN ISO 9001-2008 của Chi cục thuế huyện Bến Cầu, ngày hiệu lực 01/3/2013, lần ban hành 03...gọi tắt là quy trình ISO),  Chi cục Thuế chỉ nhận tờ khai thuế không trả tờ khai thuế  lại cho DNTN Hải Thông là đúng theo quy trình ISO đã niêm yết tại Chi cục thuế và áp dụng cho tất cả các trường hợp hồ sơ khai thuế nộp trực tiếp tại cơ quan thuế, hồ sơ khai thuế nộp qua bưu chính, hồ sơ khai thuế điện tử... Còn doanh nghiệp nộp thêm và nhận lại bộ hồ sơ khai thuế bản 2 có đóng dấu, ký tiếp nhận của Chi cục thuế không có quy định trong quy trình ISO, mà theo yêu cầu của doanh nghiệp, để có thể tự kiểm tra nộp đầy đủ hồ sơ khai thuế đến cơ quan thuế.

         Chi cục Thuế huyện Bến Cầu thông báo đến DNTN Hải Thông biết.

         Chi cục Thuế huyện Bến Cầu sẽ tiếp tục tự kiểm tra lại các thủ tục hành chính thuế để thực hiện theo đúng theo quy định

         Trân trọng kính chào ./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Thủ tục hành chính
 Nội dung câu hỏi:

Ngày 18/7/2014 tôi Hồ Như Thủy là chủ doanh nghiệp có trực tiếp đến Chi cục thuế Bến Cầu đối chiếu số liệu về tiền nợ thuế GTGT và thuế TNDN. Sau khi đối chiếu tính đến thời điểm ngày 18/7/2014 thì DNTN Hải Thông chỉ còn nợ ngân sách: 28.408.232 đồng (trong đó: tiền thuế TNDN: 11.700.000 đồng, tiền thuế GTGT: 16.708.232 đồng) Ngày 18/7/2014 doanh ngiệp đã nộp 11.700.000 đồng tiền thuế TNDN. Như vậy kể từ ngày 19/7/2014 thì doanh nghiệp chỉ còn nợ tiền thuế GTGT phát sinh phải nộp của kỳ tính thuế tháng 1/2014 : 16.708.232 đồng. Số tiền thuế còn GTGT còn nợ này tôi có trao đổi và thống nhất với anh Thân (cán bộ theo dõi nợ) là ngày 18/8/2014 sẽ nộp dứt điểm. Tôi có yêu cầu anh Thân lập biên bản làm việc nhưng anh Thân nói không cần, để anh báo cáo lại với Lãnh đạo là được rồi. Đến ngày 21/7/2014 khi nhân viên của doanh nghiệp đến Chi cục thuế để nộp tờ khai thuế GTGT và thuế TNDN của kỳ tính thuế quý 2/2014 thì bị giữ lại (đúng Luật là cán bộ thuế sẽ trả lại 1 bộ để doanh nghiêp lưu), Nhân viên của doanh nghiệp có thắc mắc và yêu cầu ghi cho vài chữ nêu lý do giữ lại tờ khai? thì chị Sô là cán bộ tiếp nhận tờ khai thuế có trả lời" Đây là làm theo chỉ đạo của Lãnh đạo" và đưa nhân viên của doanh nghiệp găp Phó chi cục trưởng Trần Thiên Phương. Theo phát biểu của ông Trần Thiên Phương: " do DNTN Hải Thông còn nợ thuế nên tờ khai thuế GTGT quý 2/2014 bị giữ lại khi nào doanh nghiệp nộp xong tiền thuế còn nợ thì Chi cục thuế mới trả lại tờ khai". Việc làm này của Chi cục thuế Bến cầu làm cho tôi rất bức xúc và thấy không được đối xử công bằng, vì tính đến thời điểm ngày 21/7/2014 thì DNTN Hải Thông chỉ còn nợ tiền thuế GTGT phát sinh phải nộp theo tờ khai thuế GTGT quý 1/2014: 16.708.232 đồng + quý 2/2014 là: 16.301.877 đồng và chưa đến ngày 18/8/2014.  Xin được hỏi các cấp lãnh đạo của Tỉnh việc làm của Chi cục thuế Bến cầu có đúng Luật không? Khi doanh nghiệp thực hiện không đúng Luật thì sẽ bị phạt? Còn khi cơ quan Thuế có trách nhiệm hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện theo Luật lại tự cho mình thêm quyền hạn ngoài Luật quy định thì sao? Rất mong sao cơ quan thuế hãy luôn là người bạn đồng hành cùng doanh nghiệp.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Ngày 18/7/2014 tôi Hồ Như Thủy là chủ doanh nghiệp có trực tiếp đến Chi cục thuế Bến Cầu đối chiếu số liệu về tiền nợ thuế GTGT và thuế TNDN. Sau khi đối chiếu tính đến thời điểm ngày 18/7/2014 thì DNTN Hải Thông chỉ còn nợ ngân sách: 28.408.232 đồng (trong đó: tiền thuế TNDN: 11.700.000 đồng, tiền thuế GTGT: 16.708.232 đồng) Ngày 18/7/2014 doanh ngiệp đã nộp 11.700.000 đồng tiền thuế TNDN. Như vậy kể từ ngày 19/7/2014 thì doanh nghiệp chỉ còn nợ tiền thuế GTGT phát sinh phải nộp của kỳ tính thuế tháng 1/2014 : 16.708.232 đồng. Số tiền thuế còn GTGT còn nợ này tôi có trao đổi và thống nhất với anh Thân (cán bộ theo dõi nợ) là ngày 18/8/2014 sẽ nộp dứt điểm. Tôi có yêu cầu anh Thân lập biên bản làm việc nhưng anh Thân nói không cần, để anh báo cáo lại với Lãnh đạo là được rồi. Đến ngày 21/7/2014 khi nhân viên của doanh nghiệp đến Chi cục thuế để nộp tờ khai thuế GTGT và thuế TNDN của kỳ tính thuế quý 2/2014 thì bị giữ lại (đúng Luật là cán bộ thuế sẽ trả lại 1 bộ để doanh nghiêp lưu), Nhân viên của doanh nghiệp có thắc mắc và yêu cầu ghi cho vài chữ nêu lý do giữ lại tờ khai? thì chị Sô là cán bộ tiếp nhận tờ khai thuế có trả lời" Đây là làm theo chỉ đạo của Lãnh đạo" và đưa nhân viên của doanh nghiệp găp Phó chi cục trưởng Trần Thiên Phương. Theo phát biểu của ông Trần Thiên Phương: " do DNTN Hải Thông còn nợ thuế nên tờ khai thuế GTGT quý 2/2014 bị giữ lại khi nào doanh nghiệp nộp xong tiền thuế còn nợ thì Chi cục thuế mới trả lại tờ khai". Việc làm này của Chi cục thuế Bến cầu làm cho tôi rất bức xúc và thấy không được đối xử công bằng, vì tính đến thời điểm ngày 21/7/2014 thì DNTN Hải Thông chỉ còn nợ tiền thuế GTGT phát sinh phải nộp theo tờ khai thuế GTGT quý 1/2014: 16.708.232 đồng + quý 2/2014 là: 16.301.877 đồng và chưa đến ngày 18/8/2014.  Xin được hỏi các cấp lãnh đạo của Tỉnh việc làm của Chi cục thuế Bến cầu có đúng Luật không? Khi doanh nghiệp thực hiện không đúng Luật thì sẽ bị phạt? Còn khi cơ quan Thuế có trách nhiệm hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện theo Luật lại tự cho mình thêm quyền hạn ngoài Luật quy định thì sao? Rất mong sao cơ quan thuế hãy luôn là người bạn đồng hành cùng doanh nghiệp.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: