(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Sở Y tế trả lời chưa thỏa đáng về KSK A1
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 01/08/2014 - 11 Giờ 24 phút     Ngày chuyển: 04/08/2014 - 08 Giờ 42 phút

Nội dung câu hỏi:
Sở Y tế Tây Ninh trả lời chưa thỏa đáng câu hỏi của tôi bởi vì đối tượng mà tôi muốn nói đây chính là những người đổi GPLX mô-tô hạng A1. (Nội dung nằm trong Mục 1, Phần 1 của tiêu chuẩn)
 
"1. Tiêu chuẩn sức khỏe này áp dụng cho những người điều khiển các phương 
tiện giao thông vận tải có động cơ trên đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và 
đường biển (dưới đây gọi là người điều khiển các phương tiện giao thông). 
Tiêu chuẩn sức khỏe người điều khiển tầu tìm kiếm cứu nạn, tầu xuồng cao 
tốc, máy kéo dưới 1000kg, xe mô tô 3 bánh, 2 bánh, xe dành cho người tàn tật, xe 
thể thao... không áp dụng theo tiêu chuẩn này (sẽ có tiêu chuẩn quy định riêng). "
 
Như vậy việc khám sức khỏe cho người lái xe mô-tô hạng A1, A2, A3 và máy kéo A4 vẫn còn áp dụng theo Quyết định số 70/TTg ngày 06/07/1962 (Tôi có gởi đính kèm theo
http://thuvienphapluat.vn/archive/Quyet-dinh-70-TTg-dieu-le-quy-dinh-dieu-kien-suc-khoe-cho-nguoi-lai-xe-duong-bo-co-dong-co-vb20157.aspx 
, vì chưa có văn bản nào hủy bỏ Quyết định này) 
 
Giấy phép lái xe A1, A2 là không thời hạn. Nếu Bộ GTVT muốn đưa vào quản lý thì cho người dân đổi tự do không cần khám sức khỏe (giá KSK hiện nay là 47.000 đ). Thậm chí nên cho giảm mức phí đổi GPLX tại Sở GTVT (hiện nay là 135.000 đ). Bởi vì đây là khoản tiền không nhỏ đối với người dân. Nếu cộng với chi phí đi lại và thời gian thì sự mất mát rất lớn cho người dân.
 
Từ các vấn đề trên tôi xin hỏi:
 
1. Người có GPLX A1, A2, A3, A4 khi khám tuyển và khám đổi GPLX mức phí cụ thể là bao nhiêu ?
2. Sở GTVT Tây Ninh nên nghiên cứu và trình Bộ GTVT xem xét giảm phí đổi những GTLX không thời hạn cho người dân nếu như Bộ GTVT muốn đưa GPLX vào quản lý thống nhất và nên miễn khám sức khỏe cho các trường hợp này
 
 Trân trọng 

Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục và Đào tạo     
Thời gian trả lời: 04/08/2014 - 10 Giờ 17 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Xin chuyển câu hỏi này không đúng thẩm quyền của Sở Giáo dục và Đào tạo!


Lịch sử chỉnh sửa

Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Giao thông Vận tải     
Thời gian trả lời: 18/09/2015 - 09 Giờ 41 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Hiện nay, theo qui định GPLX ô tô, hạng A4 còn thời hạn trên 03 tháng và GPLX các hạng A1, A2, A3 khi đổi từ mẫu cũ (giấy bìa) sang mẫu mới (vật liệu PET) được miễn thủ tục khám sức khỏe. Về mức phí đề nghị liên hệ ngành y tế để biết.

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Sở Y tế trả lời chưa thỏa đáng về KSK A1
 Nội dung câu hỏi:
Sở Y tế Tây Ninh trả lời chưa thỏa đáng câu hỏi của tôi bởi vì đối tượng mà tôi muốn nói đây chính là những người đổi GPLX mô-tô hạng A1. (Nội dung nằm trong Mục 1, Phần 1 của tiêu chuẩn)
 
"1. Tiêu chuẩn sức khỏe này áp dụng cho những người điều khiển các phương 
tiện giao thông vận tải có động cơ trên đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và 
đường biển (dưới đây gọi là người điều khiển các phương tiện giao thông). 
Tiêu chuẩn sức khỏe người điều khiển tầu tìm kiếm cứu nạn, tầu xuồng cao 
tốc, máy kéo dưới 1000kg, xe mô tô 3 bánh, 2 bánh, xe dành cho người tàn tật, xe 
thể thao... không áp dụng theo tiêu chuẩn này (sẽ có tiêu chuẩn quy định riêng). "
 
Như vậy việc khám sức khỏe cho người lái xe mô-tô hạng A1, A2, A3 và máy kéo A4 vẫn còn áp dụng theo Quyết định số 70/TTg ngày 06/07/1962 (Tôi có gởi đính kèm theo
http://thuvienphapluat.vn/archive/Quyet-dinh-70-TTg-dieu-le-quy-dinh-dieu-kien-suc-khoe-cho-nguoi-lai-xe-duong-bo-co-dong-co-vb20157.aspx 
, vì chưa có văn bản nào hủy bỏ Quyết định này) 
 
Giấy phép lái xe A1, A2 là không thời hạn. Nếu Bộ GTVT muốn đưa vào quản lý thì cho người dân đổi tự do không cần khám sức khỏe (giá KSK hiện nay là 47.000 đ). Thậm chí nên cho giảm mức phí đổi GPLX tại Sở GTVT (hiện nay là 135.000 đ). Bởi vì đây là khoản tiền không nhỏ đối với người dân. Nếu cộng với chi phí đi lại và thời gian thì sự mất mát rất lớn cho người dân.
 
Từ các vấn đề trên tôi xin hỏi:
 
1. Người có GPLX A1, A2, A3, A4 khi khám tuyển và khám đổi GPLX mức phí cụ thể là bao nhiêu ?
2. Sở GTVT Tây Ninh nên nghiên cứu và trình Bộ GTVT xem xét giảm phí đổi những GTLX không thời hạn cho người dân nếu như Bộ GTVT muốn đưa GPLX vào quản lý thống nhất và nên miễn khám sức khỏe cho các trường hợp này
 
 Trân trọng 
 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:
Sở Y tế Tây Ninh trả lời chưa thỏa đáng câu hỏi của tôi bởi vì đối tượng mà tôi muốn nói đây chính là những người đổi GPLX mô-tô hạng A1. (Nội dung nằm trong Mục 1, Phần 1 của tiêu chuẩn)
 
"1. Tiêu chuẩn sức khỏe này áp dụng cho những người điều khiển các phương 
tiện giao thông vận tải có động cơ trên đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và 
đường biển (dưới đây gọi là người điều khiển các phương tiện giao thông). 
Tiêu chuẩn sức khỏe người điều khiển tầu tìm kiếm cứu nạn, tầu xuồng cao 
tốc, máy kéo dưới 1000kg, xe mô tô 3 bánh, 2 bánh, xe dành cho người tàn tật, xe 
thể thao... không áp dụng theo tiêu chuẩn này (sẽ có tiêu chuẩn quy định riêng). "
 
Như vậy việc khám sức khỏe cho người lái xe mô-tô hạng A1, A2, A3 và máy kéo A4 vẫn còn áp dụng theo Quyết định số 70/TTg ngày 06/07/1962 (Tôi có gởi đính kèm theo
http://thuvienphapluat.vn/archive/Quyet-dinh-70-TTg-dieu-le-quy-dinh-dieu-kien-suc-khoe-cho-nguoi-lai-xe-duong-bo-co-dong-co-vb20157.aspx 
, vì chưa có văn bản nào hủy bỏ Quyết định này) 
 
Giấy phép lái xe A1, A2 là không thời hạn. Nếu Bộ GTVT muốn đưa vào quản lý thì cho người dân đổi tự do không cần khám sức khỏe (giá KSK hiện nay là 47.000 đ). Thậm chí nên cho giảm mức phí đổi GPLX tại Sở GTVT (hiện nay là 135.000 đ). Bởi vì đây là khoản tiền không nhỏ đối với người dân. Nếu cộng với chi phí đi lại và thời gian thì sự mất mát rất lớn cho người dân.
 
Từ các vấn đề trên tôi xin hỏi:
 
1. Người có GPLX A1, A2, A3, A4 khi khám tuyển và khám đổi GPLX mức phí cụ thể là bao nhiêu ?
2. Sở GTVT Tây Ninh nên nghiên cứu và trình Bộ GTVT xem xét giảm phí đổi những GTLX không thời hạn cho người dân nếu như Bộ GTVT muốn đưa GPLX vào quản lý thống nhất và nên miễn khám sức khỏe cho các trường hợp này
 
 Trân trọng 
Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: