(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Ngạch lương
Người hỏi : Nguyễn xuân hạnh     Số điện thoại: 0945255684     Email: Xuanhanh9999@gmail.com     Địa chỉ: Thạnh đông tân châu tây ninh
Ngày hỏi: 22/04/2021 - 16 Giờ 44 phút     Ngày chuyển: 23/04/2021 - 07 Giờ 57 phút

Nội dung câu hỏi: Tôi là 1 viên chức, thuộc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn. Hệ cán sự, bực lương 7/12(3,06), đã và đang tham gia bhxh 13 năm (liên tục). vị trí việc làm trước khi thi đậu công chức là kiểm lâm viên trung cấp. Sau khi thi đâu công chức tôi cũng làm tại vị trí này. Quyết định đậu công chức của tôi là ngày 01/10/2020. Từ đó đến nay tôi chỉ được hưởng lương bậc 1/9(2.34). Vậy cho tôi hỏi: việc hưởng lương của tôi đúng hay sai và căn cứ vào đâu?
Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ     
Thời gian trả lời: 29/04/2021 - 08 Giờ 17 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:
Trường hợp ông có thời gian tham gia BHXH 13 năm liên tục tại vị trí viên chức, ngạch kiểm lâm viên trung cấp, bậc lương 7/12, hệ số lương 3,06.
Do trình độ đào tạo theo yêu cầu của vị trí việc làm công chức mà ông trúng tuyển vào ngày 30/10/2020 là ngạch chuyên viên, tốt nghiệp đại học trở lên nên thời gian công tác có đóng Bảo hiểm xã hội bắt buộc của ông được tính từ lúc ông tốt nghiệp Đại học (ngày 15/01/2019). .
Căn cứ pháp lý quy định về vấn đề xếp ngạch, bậc lương đối với người được tuyển dụng, tiếp nhận vào làm công chức đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được quy định như sau:
Tại khoản 11 Điều 1 của Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập quy định: “Trường hợp người được tuyển dụng, tiếp nhận vào công chức theo quy định tại Nghị định này được bố trí làm việc theo đúng ngành, nghề đào tạo hoặc theo đúng chuyên môn nghiệp vụ trước đây đã đảm nhiệm thì thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trước ngày tuyển dụng, tiếp nhận vào làm công chức (nếu có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không liên tục mà chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần thì được cộng dồn) được tính để làm căn cứ xếp ngạch, bậc lương phù hợp với vị trí việc làm được tuyển dụng.”. 
Đồng thời, tại khoản 1 Điều 19 của Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức có quy định: “Trường hợp người được tuyển dụng hoặc được tiếp nhận vào làm công chức theo quy định tại Nghị định này, được bố trí làm việc theo đúng ngành, nghề đào tạo hoặc theo đúng chuyên môn nghiệp vụ trước đây đã đảm nhiệm thì thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội trước ngày tuyển dụng, tiếp nhận vào làm công chức (nếu có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không liên tục mà chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần thì được cộng dồn) ở trình độ đào tạo tương ứng với trình độ đào tạo theo yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng, tiếp nhận được tính để làm căn cứ xếp ngạch, bậc lương phù hợp với vị trí việc làm được tuyển dụng, tiếp nhận.”
Trên đây là ý kiến phúc đáp của Sở Nội vụ để ông/bà được rõ

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Ngạch lương
 Nội dung câu hỏi: Tôi là 1 viên chức, thuộc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn. Hệ cán sự, bực lương 7/12(3,06), đã và đang tham gia bhxh 13 năm (liên tục). vị trí việc làm trước khi thi đậu công chức là kiểm lâm viên trung cấp. Sau khi thi đâu công chức tôi cũng làm tại vị trí này. Quyết định đậu công chức của tôi là ngày 01/10/2020. Từ đó đến nay tôi chỉ được hưởng lương bậc 1/9(2.34). Vậy cho tôi hỏi: việc hưởng lương của tôi đúng hay sai và căn cứ vào đâu?
 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi: Tôi là 1 viên chức, thuộc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn. Hệ cán sự, bực lương 7/12(3,06), đã và đang tham gia bhxh 13 năm (liên tục). vị trí việc làm trước khi thi đậu công chức là kiểm lâm viên trung cấp. Sau khi thi đâu công chức tôi cũng làm tại vị trí này. Quyết định đậu công chức của tôi là ngày 01/10/2020. Từ đó đến nay tôi chỉ được hưởng lương bậc 1/9(2.34). Vậy cho tôi hỏi: việc hưởng lương của tôi đúng hay sai và căn cứ vào đâu?
Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: