(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Tờ khai QTT TNCN theo quý
Người hỏi : Nguyễn Thị Ngọc Sang     Số điện thoại: 0948929692     Email:      Địa chỉ: Thành phố Tây Ninh
Ngày hỏi: 20/04/2021 - 10 Giờ 21 phút     Ngày chuyển: 20/04/2021 - 10 Giờ 22 phút

Nội dung câu hỏi:

Trường hợp đối với cá nhân có thu nhập từ tiền công, tiền lương từ 2 nơi trở lên, không phát sinh số thuế phải nộp thì có phải nộp tờ khai QTT TNCN theo quý hay không? Xin cảm ơn.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Cục Thuế Tỉnh     
Thời gian trả lời: 29/04/2021 - 14 Giờ 59 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Chào bạn!

Theo câu hỏi của bạn, Cục Thuế tỉnh Tây Ninh trả lời như sau:

Tại khoản 3, Điều 21 Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài Chính quy định:

3. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 16

“2. Khai thuế đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp khai thuế với cơ quan thuế

a) Nguyên tắc khai thuế

a.1) Cá nhân khai thuế trực tiếp với cơ quan thuế là cá nhân sau đây:

- Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công do các tổ chức Quốc tế, Đại sứ quán, Lãnh sự quán tại Việt Nam trả nhưng tổ chức này chưa thực hiện khấu trừ thuế;

- Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công do các tổ chức, cá nhân trả từ nước ngoài.

a.2) Hình thức khai thuế

Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công khai thuế trực tiếp với cơ quan thuế theo quý và khai quyết toán thuế theo năm. ” 

Tại điểm d3, khoản 6, Điều 8 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định:

Điều 8. Các loại thuế khai theo tháng, khai theo quý, khai theo năm, khai theo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế và khai quyết toán thuế.

d.3) Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân với cơ quan thuế trong các trường hợp sau đây:

Có số thuế phải nộp thêm hoặc có số thuế nộp thừa đề nghị hoàn hoặc bù trừ vào kỳ khai thuế tiếp theo, trừ các trường hợp sau: cá nhân có số thuế phải nộp thêm sau quyết toán của từng năm từ 50.000 đồng trở xuống; cá nhân có số thuế phải nộp nhỏ hơn số thuế đã tạm nộp mà không có yêu cầu hoàn thuế hoặc bù trừ vào kỳ khai thuế tiếp theo; cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một đơn vị, đồng thời có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng và đã được khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ 10% nếu không có yêu cầu thì không phải quyết toán thuế đối với phần thu nhập này...” 

Căn cứ các quy định trên:

- Cá nhân khai thuế trực tiếp với cơ quan thuế theo quý và khai quyết toán thuế theo năm nếu thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 21 Thông tư số 92/2015/TT-BTC.  

- Cá nhân khai quyết toán thuế TNCN năm nếu thuộc trường hợp quy định tại điểm d3, khoản 6, Điều 8 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP.

Cục Thuế thông báo đến độc giả biết để thực hiện đúng theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

Trân trọng!


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Tờ khai QTT TNCN theo quý
 Nội dung câu hỏi:

Trường hợp đối với cá nhân có thu nhập từ tiền công, tiền lương từ 2 nơi trở lên, không phát sinh số thuế phải nộp thì có phải nộp tờ khai QTT TNCN theo quý hay không? Xin cảm ơn.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Trường hợp đối với cá nhân có thu nhập từ tiền công, tiền lương từ 2 nơi trở lên, không phát sinh số thuế phải nộp thì có phải nộp tờ khai QTT TNCN theo quý hay không? Xin cảm ơn.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: