(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Thủ tục sang tên đất
Người hỏi : Hoang     Số điện thoại: 0904996647     Email:      Địa chỉ: HCM
Ngày hỏi: 19/04/2021 - 13 Giờ 53 phút     Ngày chuyển: 19/04/2021 - 14 Giờ 06 phút

Nội dung câu hỏi:

Cho tôi hỏi ngày 30/3 tôi có nộp hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất biên nhận số 210330-0401

sau đó văn phòng đăng ký đất huyện bến cầu có trả lời bằng văn bản từ chối như file đính kèm

Có mấy vần đề tôi cần hỏi là :

1. Tôi nộp hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất của ông Nguyễn Hồng Cà sang cho ông Tô Quang Trí chứ không phải làm ủy quyền ( hồ sơ có công chứng mua bán tại phòng công chứng) sao trên thông báo lại là ủy quyền cho ông Tô Quang Trí => Có vần đề gì sai sót trong kiểm tra hồ sơ không?

2. Văn phòng đăng ký trích 4 căn cứ điều luật sau

- Căn cứ khoản 1 điều 106 luật dân sự 2015

- Căn cứ khoản 2 điều 110 luật dân sự 2015

=> tài sản chuyển nhượng đứng tên chính ông Nguyễn Hồng Cà, có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đầy đủ giao dịch chuyển nhượng cho ông Tô Quang Trí có ký công chứng mua bán chuyển nhượng đúng theo quy định pháp luật tại phòng công chứng

- Căn cứ khoản 1 điều 167 luật đất đại 2013

- Căn cư skhoản 1 điều 168 luật đất đai 2013

=> Ông Nguyễn Hồng Cà là người sở hữu hợp pháp có giấy chứng nhận đầy đủ có Ủy Quyền cho ông Nguyễn Lê Hoàng để làm các thủ tục chuyển nhượng,cho tặng…. Liên quan đến tài sản đó

Sau khi trích 4 điều luật trên văn phòng đăng ký đất kết luật ông Tô Quang Trí chưa được công nhận là chủ sử dụng đất nên không đăng ký sang tên được và trả hồ sơ

=> Cho tôi hỏi là sao trích điều luật và thông tin không có gì liên quan rồi kết luận không sang tên chuyển nhượng được?

Bây giờ tôi cần làm gì để sang tên vì đã ký hết tất cả các giấy tờ pháp lý liên quan rồi, hợp đồng công chứng hợp pháp, xác nhận tại địa chính xã Long Chữ nơi có vị trí tọa lạc của tài sản, xác nhận cư trú của địa phương nơi có hộ khẩu thường trú


Đính kèmFile đính kèm
Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Tài nguyên và Môi trường     
Thời gian trả lời: 04/05/2021 - 07 Giờ 51 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:

Căn cứ khoản 1 Điều 138 Bộ luật dân sự 2015 quy định:

Cá nhân, pháp nhân có thể ủy quyền cho cá nhân, pháp nhân khác xác lập, thực hiện giao dịch dân sự.”

 Căn cứ Điều 565 Bộ luật dân sự 2015 quy định:

“1. Thực hiện công việc theo ủy quyền và báo cho bên ủy quyền về việc thực hiện công việc đó.

2. Báo cho người thứ ba trong quan hệ thực hiện ủy quyền về thời hạn, phạm vi ủy quyền và việc sửa đổi, bổ sung phạm vi ủy quyền.

3. Bảo quản, giữ gìn tài liệu và phương tiện được giao để thực hiện việc ủy quyền.

4. Giữ bí mật thông tin mà mình biết được trong khi thực hiện việc ủy quyền.

5. Giao lại cho bên ủy quyền tài sản đã nhận và những lợi ích thu được trong khi thực hiện việc ủy quyền theo thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật.

6. Bồi thường thiệt hại do vi phạm nghĩa vụ quy định tại Điều này.”

Tuy nhiên các trường hợp ủy quyền tiềm ẩn rất nhiều rủi ro nên khi ký kết các hợp đồng ủy ông (bà) nên nghiên cứu kỹ các hình thức ủy quyền, các điều kiện ủy quyền để đảm bảo quyền lợi của các bên.

Qua phản ánh của ông Nguyễn Lê Hoàng, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh nhận thiếu sót, chấn chỉnh Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh - Chi nhánh Bến Cầu thực hiện thủ tục hành chính về đất đai đúng theo qui định.

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Thủ tục sang tên đất
 Nội dung câu hỏi:

Cho tôi hỏi ngày 30/3 tôi có nộp hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất biên nhận số 210330-0401

sau đó văn phòng đăng ký đất huyện bến cầu có trả lời bằng văn bản từ chối như file đính kèm

Có mấy vần đề tôi cần hỏi là :

1. Tôi nộp hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất của ông Nguyễn Hồng Cà sang cho ông Tô Quang Trí chứ không phải làm ủy quyền ( hồ sơ có công chứng mua bán tại phòng công chứng) sao trên thông báo lại là ủy quyền cho ông Tô Quang Trí => Có vần đề gì sai sót trong kiểm tra hồ sơ không?

2. Văn phòng đăng ký trích 4 căn cứ điều luật sau

- Căn cứ khoản 1 điều 106 luật dân sự 2015

- Căn cứ khoản 2 điều 110 luật dân sự 2015

=> tài sản chuyển nhượng đứng tên chính ông Nguyễn Hồng Cà, có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đầy đủ giao dịch chuyển nhượng cho ông Tô Quang Trí có ký công chứng mua bán chuyển nhượng đúng theo quy định pháp luật tại phòng công chứng

- Căn cứ khoản 1 điều 167 luật đất đại 2013

- Căn cư skhoản 1 điều 168 luật đất đai 2013

=> Ông Nguyễn Hồng Cà là người sở hữu hợp pháp có giấy chứng nhận đầy đủ có Ủy Quyền cho ông Nguyễn Lê Hoàng để làm các thủ tục chuyển nhượng,cho tặng…. Liên quan đến tài sản đó

Sau khi trích 4 điều luật trên văn phòng đăng ký đất kết luật ông Tô Quang Trí chưa được công nhận là chủ sử dụng đất nên không đăng ký sang tên được và trả hồ sơ

=> Cho tôi hỏi là sao trích điều luật và thông tin không có gì liên quan rồi kết luận không sang tên chuyển nhượng được?

Bây giờ tôi cần làm gì để sang tên vì đã ký hết tất cả các giấy tờ pháp lý liên quan rồi, hợp đồng công chứng hợp pháp, xác nhận tại địa chính xã Long Chữ nơi có vị trí tọa lạc của tài sản, xác nhận cư trú của địa phương nơi có hộ khẩu thường trú

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Cho tôi hỏi ngày 30/3 tôi có nộp hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất biên nhận số 210330-0401

sau đó văn phòng đăng ký đất huyện bến cầu có trả lời bằng văn bản từ chối như file đính kèm

Có mấy vần đề tôi cần hỏi là :

1. Tôi nộp hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất của ông Nguyễn Hồng Cà sang cho ông Tô Quang Trí chứ không phải làm ủy quyền ( hồ sơ có công chứng mua bán tại phòng công chứng) sao trên thông báo lại là ủy quyền cho ông Tô Quang Trí => Có vần đề gì sai sót trong kiểm tra hồ sơ không?

2. Văn phòng đăng ký trích 4 căn cứ điều luật sau

- Căn cứ khoản 1 điều 106 luật dân sự 2015

- Căn cứ khoản 2 điều 110 luật dân sự 2015

=> tài sản chuyển nhượng đứng tên chính ông Nguyễn Hồng Cà, có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đầy đủ giao dịch chuyển nhượng cho ông Tô Quang Trí có ký công chứng mua bán chuyển nhượng đúng theo quy định pháp luật tại phòng công chứng

- Căn cứ khoản 1 điều 167 luật đất đại 2013

- Căn cư skhoản 1 điều 168 luật đất đai 2013

=> Ông Nguyễn Hồng Cà là người sở hữu hợp pháp có giấy chứng nhận đầy đủ có Ủy Quyền cho ông Nguyễn Lê Hoàng để làm các thủ tục chuyển nhượng,cho tặng…. Liên quan đến tài sản đó

Sau khi trích 4 điều luật trên văn phòng đăng ký đất kết luật ông Tô Quang Trí chưa được công nhận là chủ sử dụng đất nên không đăng ký sang tên được và trả hồ sơ

=> Cho tôi hỏi là sao trích điều luật và thông tin không có gì liên quan rồi kết luận không sang tên chuyển nhượng được?

Bây giờ tôi cần làm gì để sang tên vì đã ký hết tất cả các giấy tờ pháp lý liên quan rồi, hợp đồng công chứng hợp pháp, xác nhận tại địa chính xã Long Chữ nơi có vị trí tọa lạc của tài sản, xác nhận cư trú của địa phương nơi có hộ khẩu thường trú

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: