(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Nghỉ việc theo chế độ 108 của Chính phủ
Người hỏi : Nguyễn Trung Kiên      Số điện thoại: 0822121214     Email:      Địa chỉ: Khu phố 3 thị trấn châu thành tây ninh
Ngày hỏi: 22/04/2021 - 05 Giờ 10 phút     Ngày chuyển: 22/04/2021 - 08 Giờ 06 phút

Nội dung câu hỏi: Tôi tinh giản biên chế, nghỉ việc theo Nghị định 108 của Chính phủ. Cơ quan có chức năng cho tôi hỏi: Công văn số 981/UBND-NC ngày 31/3/2021 của UBND tỉnh Tây Ninh đồng ý cho tôi nghỉ việc theo NĐ 108, UBND huyện Châu Thành đã ra Quyết định số 816/QĐ-UBND ngày 06/4/2021 về giải quyết thôi việc cho tôi, nhưng Quyết định thì có hiệu lực kể từ ngày 01/3/2021. Khi chi trả chế độ cho tôi, UBND xã Trí Bình đã trừ lại lương tháng 3/2021 của tôi đã lãnh, trong khi đó tôi vẫn đi làm đến ngày 09/4/2021 mới nhận Quyết định nghỉ. 
Vậy, Quyết định của UBND huyện Châu Thành ban hành ngày 06/4/2021 mà có hiệu lực ngày 01/3/2021 có đúng không; rồi nguyên lương tháng 3/2021 tôi đi làm ai thực hiện chi trả cho tôi. Kính nhờ cơ quan có chức năng xem xét và trả lời cho tôi biết vấn đề trên cơ quan nhà nước thực hiện như vậy có đúng không.

Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ     
Thời gian trả lời: 23/04/2021 - 10 Giờ 27 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

       Sở Nội vụ xin cảm ơn câu hỏi của bạn, về câu hỏi của bạn, sở Nội vụ xin trả lời như sau:

       Để được hướng dẫn cụ thể và giải đáp thắc mắc về Quyết định và Quy định về chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ,  bạn vui lòng liên hệ trực tiếp Phòng Nội vụ huyện Châu Thành tỉnh Tây Ninh (Số điện thoại: 02763.878140, địa chỉ: 935 đường Hoàng Lê Kha, thị trấn Châu Thành)

         Trân trọng!


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Nghỉ việc theo chế độ 108 của Chính phủ
 Nội dung câu hỏi: Tôi tinh giản biên chế, nghỉ việc theo Nghị định 108 của Chính phủ. Cơ quan có chức năng cho tôi hỏi: Công văn số 981/UBND-NC ngày 31/3/2021 của UBND tỉnh Tây Ninh đồng ý cho tôi nghỉ việc theo NĐ 108, UBND huyện Châu Thành đã ra Quyết định số 816/QĐ-UBND ngày 06/4/2021 về giải quyết thôi việc cho tôi, nhưng Quyết định thì có hiệu lực kể từ ngày 01/3/2021. Khi chi trả chế độ cho tôi, UBND xã Trí Bình đã trừ lại lương tháng 3/2021 của tôi đã lãnh, trong khi đó tôi vẫn đi làm đến ngày 09/4/2021 mới nhận Quyết định nghỉ. 
Vậy, Quyết định của UBND huyện Châu Thành ban hành ngày 06/4/2021 mà có hiệu lực ngày 01/3/2021 có đúng không; rồi nguyên lương tháng 3/2021 tôi đi làm ai thực hiện chi trả cho tôi. Kính nhờ cơ quan có chức năng xem xét và trả lời cho tôi biết vấn đề trên cơ quan nhà nước thực hiện như vậy có đúng không.
 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi: Tôi tinh giản biên chế, nghỉ việc theo Nghị định 108 của Chính phủ. Cơ quan có chức năng cho tôi hỏi: Công văn số 981/UBND-NC ngày 31/3/2021 của UBND tỉnh Tây Ninh đồng ý cho tôi nghỉ việc theo NĐ 108, UBND huyện Châu Thành đã ra Quyết định số 816/QĐ-UBND ngày 06/4/2021 về giải quyết thôi việc cho tôi, nhưng Quyết định thì có hiệu lực kể từ ngày 01/3/2021. Khi chi trả chế độ cho tôi, UBND xã Trí Bình đã trừ lại lương tháng 3/2021 của tôi đã lãnh, trong khi đó tôi vẫn đi làm đến ngày 09/4/2021 mới nhận Quyết định nghỉ. 
Vậy, Quyết định của UBND huyện Châu Thành ban hành ngày 06/4/2021 mà có hiệu lực ngày 01/3/2021 có đúng không; rồi nguyên lương tháng 3/2021 tôi đi làm ai thực hiện chi trả cho tôi. Kính nhờ cơ quan có chức năng xem xét và trả lời cho tôi biết vấn đề trên cơ quan nhà nước thực hiện như vậy có đúng không.
Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: