(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Bảo hiểm xã hội tự nguyện của người hoạt động không chuyên trách ở khu phố
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại: 0976874403     Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 22/04/2021 - 11 Giờ 12 phút     Ngày chuyển: 22/04/2021 - 13 Giờ 54 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi:

               - Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh

              - Bảo hiểm xã hội tỉnh Tây Ninh

             Tôi hiện là người hoạt động không chuyên trách ở khu phố và thuộc đối tượng được tham gia BHXH tự nguyện.             

            Quy định tại điểm a, khoản 6, điều 1 của Nghị quyết số 22/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh Tây Ninh có nêu như sau: Người hoạt động không chuyên trách ở ấp, khu phố nếu tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện thì được ngân sách cấp xã hỗ trợ 17% để đóng Bảo hiểm xã hội tự nguyện theo mức phụ cấp hàng tháng quy định tại điểm b, điểm c khoản 3 điều 1 của Nghị quyết số 22/2019/NQ-HĐND (ví dụ: mức phụ cấp hàng tháng theo quy định là 1.490.000 đồng).

             Vậy cho tôi hỏi như sau:

            1. Tôi có được chọn mức thu nhập tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cao hơn mức phụ cấp hàng tháng quy định tại điểm b, điểm c khoản 3 điều 1 của Nghị quyết số 22/2019/NQ-HĐND không (ví dụ: mức thu nhập tôi chọn là 4.000.000 đồng)?

            2. Nếu được chọn mức thu nhập cao hơn thì phần chênh lệch giữa mức tôi chọn và mức phụ cấp ngân sách xã hỗ trợ UBND phường có được trừ phụ cấp hàng tháng của tôi để đóng cho cơ bảo hiểm không?(ví dụ phần chênh lệch: (4.000.000 đồng - 1.490.000 đồng = 2.510.000 đồng)*22%)

           Tôi xin cảm ơn!


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Bảo hiểm Xã hội Tây Ninh     
Thời gian trả lời: 27/04/2021 - 08 Giờ 05 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

BHXH tỉnh Tây Ninh trả lời như sau:

1/ Mức thu nhập làm căn cứ đóng Bảo hiểm xã hội tự nguyện

Căn cứ Điều 87 Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014.

- Mức đóng: Bằng 22% mức thu nhập tháng do người lao động lựa chọn để đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất; mức thu nhập tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn và cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở.

(Ông (bà) được quyền lựa chọn mức thu nhập là 4.000.000đ/tháng để đóng Bảo hiểm xã hội tự nguyện).

2/ Nếu chọn mức thu nhập cao hơn mức lương cơ sở thì ngân sách sẽ hổ trợ như thế nào ?

Căn cứ vào khoản 6 điều 1 Nghị quyết số 22/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019

Quy định mức hỗ trợ tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế tự nguyện

Người hoạt động không chuyên trách ở ấp, khu phố nếu tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế tự nguyện thì được ngân sách cấp xã hỗ trợ như sau:

a) Hỗ trợ 17% để đóng Bảo hiểm xã hội tự nguyện theo mức phụ cấp hàng tháng quy định tại điểm b, điểm c khoản 3 Điều này.

Theo Nghị quyết số 22/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 mỗi chức danh quy định tại điểm a của khoản 3 điều 1 được hưởng mức phụ cấp hàng tháng bằng 1,00 lần mức lương cơ sở.

Như vậy trường hợp của Ông (bà) vẫn được ngân sách hổ trợ 17%/ 1.490.000đ/1 tháng

Ví dụ: Ông (bà) được quyền lựa chọn mức thu nhập là 4.000.000đ/tháng để đóng Bảo hiểm xã hội tự nguyện, thì mức đóng như sau:

- Được ngân sách hỗ trợ 17% và cá nhân đóng 5% trên 1.490.000 (1 lần lương cơ sở).

- Phần chênh lệch đóng thêm (4.000.000(đ) – 1.940.000(đ) = 2.510.000đ) ông phải đóng 22% trên mức 2.510.000 đ.

Trân trọng./.

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Bảo hiểm xã hội tự nguyện của người hoạt động không chuyên trách ở khu phố
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi:

               - Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh

              - Bảo hiểm xã hội tỉnh Tây Ninh

             Tôi hiện là người hoạt động không chuyên trách ở khu phố và thuộc đối tượng được tham gia BHXH tự nguyện.             

            Quy định tại điểm a, khoản 6, điều 1 của Nghị quyết số 22/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh Tây Ninh có nêu như sau: Người hoạt động không chuyên trách ở ấp, khu phố nếu tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện thì được ngân sách cấp xã hỗ trợ 17% để đóng Bảo hiểm xã hội tự nguyện theo mức phụ cấp hàng tháng quy định tại điểm b, điểm c khoản 3 điều 1 của Nghị quyết số 22/2019/NQ-HĐND (ví dụ: mức phụ cấp hàng tháng theo quy định là 1.490.000 đồng).

             Vậy cho tôi hỏi như sau:

            1. Tôi có được chọn mức thu nhập tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cao hơn mức phụ cấp hàng tháng quy định tại điểm b, điểm c khoản 3 điều 1 của Nghị quyết số 22/2019/NQ-HĐND không (ví dụ: mức thu nhập tôi chọn là 4.000.000 đồng)?

            2. Nếu được chọn mức thu nhập cao hơn thì phần chênh lệch giữa mức tôi chọn và mức phụ cấp ngân sách xã hỗ trợ UBND phường có được trừ phụ cấp hàng tháng của tôi để đóng cho cơ bảo hiểm không?(ví dụ phần chênh lệch: (4.000.000 đồng - 1.490.000 đồng = 2.510.000 đồng)*22%)

           Tôi xin cảm ơn!

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi:

               - Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh

              - Bảo hiểm xã hội tỉnh Tây Ninh

             Tôi hiện là người hoạt động không chuyên trách ở khu phố và thuộc đối tượng được tham gia BHXH tự nguyện.             

            Quy định tại điểm a, khoản 6, điều 1 của Nghị quyết số 22/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh Tây Ninh có nêu như sau: Người hoạt động không chuyên trách ở ấp, khu phố nếu tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện thì được ngân sách cấp xã hỗ trợ 17% để đóng Bảo hiểm xã hội tự nguyện theo mức phụ cấp hàng tháng quy định tại điểm b, điểm c khoản 3 điều 1 của Nghị quyết số 22/2019/NQ-HĐND (ví dụ: mức phụ cấp hàng tháng theo quy định là 1.490.000 đồng).

             Vậy cho tôi hỏi như sau:

            1. Tôi có được chọn mức thu nhập tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cao hơn mức phụ cấp hàng tháng quy định tại điểm b, điểm c khoản 3 điều 1 của Nghị quyết số 22/2019/NQ-HĐND không (ví dụ: mức thu nhập tôi chọn là 4.000.000 đồng)?

            2. Nếu được chọn mức thu nhập cao hơn thì phần chênh lệch giữa mức tôi chọn và mức phụ cấp ngân sách xã hỗ trợ UBND phường có được trừ phụ cấp hàng tháng của tôi để đóng cho cơ bảo hiểm không?(ví dụ phần chênh lệch: (4.000.000 đồng - 1.490.000 đồng = 2.510.000 đồng)*22%)

           Tôi xin cảm ơn!

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: