(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Thủ tục và điều kiện thành lập công ty tnhh giáo dục
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại: 0582147450     Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 10/04/2021 - 07 Giờ 53 phút     Ngày chuyển: 12/04/2021 - 09 Giờ 29 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi quý cơ quan chức năng,

Tôi dự định thành lập công ty tnhh một thành viên giáo dục. Giảng dạy tiếng Hoa, Tiếng anh, tiếng Pháp và lĩnh vực chăn nuôi thú y.

Tôi hiện tại đã có bằng đại học thú y. Trình độ ngoại ngữ nghe nói đọc viết tốt các ngôn ngữ trên. Tôi có sẵn địa điểm để kinh doanh, bàn ghế, bảng, giáo trình do tôi biên soạn.

Kính mong cơ quan chức năng cho tôi thông tin:

- Thủ tục, hồ sơ để tôi thành lập công ty tnhh giáo dục là gì?

- Các thủ tục đó tôi phải nộp ở cơ quan nào?

- Tôi có cần phải học hoặc cung cấp thêm các chứng chỉ hay bằng cấp gì khác liên quan đến ngoại ngữ hay không? (bằng A,B,C, Kỹ năng sư phạm, chứng chỉ sư phạm,...) Nếu có thì học ở cơ quan nào?

- Chi phí thành lập công ty như trên?

- Cơ sở vật chất tôi cần chuẩn bị thêm là gì (ví dụ diện tích tối thiểu bao nhiêu,...), nếu có?

Trong lúc chờ đợi phản hồi từ quý cơ quan tôi xin chân thành cám ơn!

Chúc các đồng chí sức khỏe và thành công trong công việc.

Kính chào.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục và Đào tạo     
Thời gian trả lời: 19/04/2021 - 10 Giờ 21 phút
Đánh giá câu trả lời:     3 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Phòng Kế hoạch Tài chính Sở Giáo dục và Đào tạo trả lời bạn như sau:

- Việc đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục được quy định tại Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 về Quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, cụ thể được quy định như sau:

 Tại Chương IV, Mục 3, Điều 46, Điều kiện thành lập, cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học

1. Phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục của địa phương đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

2. Đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học xác định rõ: Mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung đào tạo, bồi dưỡng; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến, tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển trung tâm.

Tại Chương IV, Mục 3, Điều 47, Thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học

1. Thẩm quyền thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học:

a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (nếu được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ủy quyền) quyết định đối với các trung tâm ngoại ngữ, tin học trực thuộc; các trung tâm ngoại ngữ, tin học thuộc trường trung cấp; các trung tâm ngoại ngữ, tin học do các tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập;

b) Giám đốc đại học, học viện, hiệu trưởng trường đại học, trường cao đẳng quyết định đối với các trung tâm ngoại ngữ, tin học trực thuộc;

c) Người đứng đầu tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế được pháp luật cho phép thành lập các trung tâm đào tạo trực thuộc có thẩm quyền quyết định đối với các trung tâm ngoại ngữ, tin học trực thuộc.

2. Hồ sơ gồm:

a) Tờ trình đề nghị thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học;

b) Đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học gồm các nội dung: Tên trung tâm, loại hình trung tâm, địa điểm đặt trung tâm, sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc thành lập trung tâm; mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của trung tâm; chương trình giảng dạy, quy mô đào tạo; cơ sở vật chất của trung tâm; cơ cấu tổ chức của trung tâm, Giám đốc, các Phó Giám đốc (nếu có), các tổ (hoặc phòng chuyên môn); sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm Giám đốc trung tâm;

c) Dự thảo nội quy tổ chức hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học.

3. Trình tự thực hiện:

a) Tổ chức, cá nhân gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ quy định tại khoản 2 Điều này đến người có thẩm quyền thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học;

b) Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học có trách nhiệm thẩm định, kiểm tra các điều kiện theo quy định.

c) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, người có thẩm quyền quyết định thành lập, cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học quy định tại khoản 1 Điều này quyết định thành lập, cho phép thành lập nếu đủ điều kiện; nếu chưa quyết định thành lập thì có văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân nêu rõ lý do.

Tại Chương IV, Mục 3, Điều 48. Điều kiện để trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục

1. Có quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập của người có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều 47 của Nghị định này.

2. Có cán bộ quản lý, giáo viên, kỹ thuật viên giảng dạy lý thuyết, thực hành bảo đảm trình độ chuyên môn theo quy định; kế toán, thủ quỹ đáp ứng yêu cầu hoạt động của trung tâm. Số lượng giáo viên phải bảo đảm tỷ lệ trung bình không quá 25 học viên/1 giáo viên/ca học.

3. Có đủ phòng học, phòng chức năng phù hợp, đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo; phòng làm việc cho bộ máy hành chính theo cơ cấu tổ chức của trung tâm để phục vụ công tác quản lý, đào tạo. Phòng học đủ ánh sáng, có diện tích tối thiểu bảo đảm 1,5 m2/học viên/ca học.

4. Có giáo trình, tài liệu, thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập theo yêu cầu của chương trình đào tạo; có thư viện, cơ sở thí nghiệm, thực tập, thực hành và các cơ sở vật chất khác đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo và hoạt động khoa học công nghệ.

Tại Chương IV, Mục 3, Điều 49. Thủ tục để trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục

1. Thẩm quyền cho phép hoạt động giáo dục:

a) Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định cho phép hoạt động giáo dục đối với trung tâm ngoại ngữ, tin học trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; trung tâm ngoại ngữ tin học trực thuộc trường trung cấp; trung tâm ngoại ngữ, tin học do tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập; trung tâm ngoại ngữ, tin học thuộc trường đại học, trường cao đẳng nằm ngoài khuôn viên của trường; trung tâm ngoại ngữ, tin học thuộc các bộ, ban, ngành, các tổ chức xã hội, xã hội - nghề nghiệp có trụ sở đóng tại địa phương;

b) Giám đốc đại học, học viện; hiệu trưởng trường đại học, trường cao đẳng quyết định cho phép hoạt động giáo dục đối với trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động trong khuôn viên của trường.

2. Hồ sơ gồm:

a) Tờ trình đề nghị cấp phép hoạt động giáo dục;

b) Quyết định thành lập trung tâm do người có thẩm quyền cấp;

c) Nội quy hoạt động giáo dục của trung tâm;

d) Báo cáo về trang thiết bị làm việc của văn phòng; lớp học, phòng thực hành, cơ sở phục vụ đào tạo trong đó phải có văn bản chứng minh về quyền sử dụng hợp pháp đất, nhà; nguồn kinh phí bảo đảm hoạt động của trung tâm;

đ) Chương trình, giáo trình, tài liệu dạy học;

e) Danh sách trích ngang đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên tham gia giảng dạy;

g) Các quy định về học phí, lệ phí;

h) Chứng chỉ sẽ cấp cho học viên khi kết thúc khóa học.

3. Trình tự thực hiện:

a) - Tổ chức, cá nhân có nhu cầu thực hiện thực hiện thủ tục hành chính này thì chuẩn bị hồ sơ nộp tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (Bao gồm: bưu điện tỉnh, huyện, xã) hoặc liên hệ qua số điện thoại 1900561563 để được nhân viên tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh gần nhất trực tiếp đến tiếp nhận hồ sơ tại nơi mà cá nhân, tổ chức có yêu cầu. Nhân viên tại các điểm bưu chính sau khi tiếp nhận hồ sơ phải vận chuyển hồ sơ và nộp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh.


- Trường hợp tổ chức có nhu cầu nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng thông tin điện tử của tỉnh thì truy cập tại địa chỉ https://dichvucong.tayninh.gov.vn/ (chọn đơn vị Sở Giáo dục và Đào tạo) để thực hiện theo quy trình nộp hồ sơ trực tuyến.


- Trường hợp tổ chức, cá nhân không có nhu cầu nộp hồ sơ thông qua dịch vụ bưu chính thì có thể nộp trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) để được tiếp nhận và giải quyết theo quy định.
 

b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, người có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều này tiếp nhận hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đúng quy định thì thông báo bằng văn bản những nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung cho trung tâm;

c) Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đúng quy định, người có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều này phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thẩm định trên thực tế khả năng đáp ứng các điều kiện theo quy định và ghi kết quả vào biên bản thẩm định;

d) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày có kết quả thẩm định, người có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều này quyết định cho phép trung tâm hoạt động giáo dục. Nếu chưa quyết định cho phép hoạt động giáo dục thì có văn bản thông báo cho trung tâm nêu rõ lý do.

Kết luận: Thực hiện Công văn số 665/UBND-VXNV ngày 05 tháng 4 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ủy quyền cho Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo ra quyết định thành lập trung tâm ngoại ngữ - tin học chính vì vậy Sở Giáo dục và Đào tạo đã thực hiện thành lập trung tâm ngoại ngữ - tin học theo quy định ISO trên cổng thông tin Hành chính công.

Việc thành lập Công ty thì Tổ chức, cá nhân liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư để được hướng dẫn cụ thể./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Thủ tục và điều kiện thành lập công ty tnhh giáo dục
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi quý cơ quan chức năng,

Tôi dự định thành lập công ty tnhh một thành viên giáo dục. Giảng dạy tiếng Hoa, Tiếng anh, tiếng Pháp và lĩnh vực chăn nuôi thú y.

Tôi hiện tại đã có bằng đại học thú y. Trình độ ngoại ngữ nghe nói đọc viết tốt các ngôn ngữ trên. Tôi có sẵn địa điểm để kinh doanh, bàn ghế, bảng, giáo trình do tôi biên soạn.

Kính mong cơ quan chức năng cho tôi thông tin:

- Thủ tục, hồ sơ để tôi thành lập công ty tnhh giáo dục là gì?

- Các thủ tục đó tôi phải nộp ở cơ quan nào?

- Tôi có cần phải học hoặc cung cấp thêm các chứng chỉ hay bằng cấp gì khác liên quan đến ngoại ngữ hay không? (bằng A,B,C, Kỹ năng sư phạm, chứng chỉ sư phạm,...) Nếu có thì học ở cơ quan nào?

- Chi phí thành lập công ty như trên?

- Cơ sở vật chất tôi cần chuẩn bị thêm là gì (ví dụ diện tích tối thiểu bao nhiêu,...), nếu có?

Trong lúc chờ đợi phản hồi từ quý cơ quan tôi xin chân thành cám ơn!

Chúc các đồng chí sức khỏe và thành công trong công việc.

Kính chào.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi quý cơ quan chức năng,

Tôi dự định thành lập công ty tnhh một thành viên giáo dục. Giảng dạy tiếng Hoa, Tiếng anh, tiếng Pháp và lĩnh vực chăn nuôi thú y.

Tôi hiện tại đã có bằng đại học thú y. Trình độ ngoại ngữ nghe nói đọc viết tốt các ngôn ngữ trên. Tôi có sẵn địa điểm để kinh doanh, bàn ghế, bảng, giáo trình do tôi biên soạn.

Kính mong cơ quan chức năng cho tôi thông tin:

- Thủ tục, hồ sơ để tôi thành lập công ty tnhh giáo dục là gì?

- Các thủ tục đó tôi phải nộp ở cơ quan nào?

- Tôi có cần phải học hoặc cung cấp thêm các chứng chỉ hay bằng cấp gì khác liên quan đến ngoại ngữ hay không? (bằng A,B,C, Kỹ năng sư phạm, chứng chỉ sư phạm,...) Nếu có thì học ở cơ quan nào?

- Chi phí thành lập công ty như trên?

- Cơ sở vật chất tôi cần chuẩn bị thêm là gì (ví dụ diện tích tối thiểu bao nhiêu,...), nếu có?

Trong lúc chờ đợi phản hồi từ quý cơ quan tôi xin chân thành cám ơn!

Chúc các đồng chí sức khỏe và thành công trong công việc.

Kính chào.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: