(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Giao Thông Đường Bộ
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại: 0393623402     Email:      Địa chỉ: Châu Thành, Tây Ninh
Ngày hỏi: 07/04/2021 - 14 Giờ 04 phút     Ngày chuyển: 07/04/2021 - 14 Giờ 41 phút

Nội dung câu hỏi:

Dear anh chị.

Tôi bị sai thông tin trên giấy phép lái xe hạng A1. Và đã đi sửa lại số mới và cấp bằng mới. Nhưng số cũ của tôi vẫn còn tồn tại. Và ở tỉnh khác không chịu cấp gplx hạng C cho tôi. Họ kêu chừng nào số cũ đó bị xóa đi mới chịu cấp cho tôi. Vậy cho tôi hỏi thời gian bao lâu thì xóa. Cho tôi xin thời gian giải quyết vấn đề đó được không? Nhờ được sự giúp đở của quận đội, tôi được bằng nghệ để học có nghề. Mà trong thời gian giải quyết thì bao giờ tôi được nhận gplx để mưu sinh.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Giao thông Vận tải     (Đã được chỉnh sửa)
Thời gian trả lời: 09/04/2021 - 09 Giờ 00 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

- Sau khi tiếp nhận câu hỏi của quý ông(bà); Sở GTVT Tây Ninh đã chủ động liên hệ đến cá nhân ông(bà) để nắm thông tin về GPLX, và đã liên hệ Sở GTVT Đồng Nai về thông tin cấp giấy phép lái xe của ông(bà); Sở GTVT Đồng Nai đã hồi đáp: đã cấp cho ông(bà) GPLX hạng C số 720123007743 ngày 19/3/2021, và đã giao GPLX đến trường Cao Đẳng nghề số 8. Quý ông(bà) liên hệ đến trường để nhận GPLX.

Trân trọng./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Giao Thông Đường Bộ
 Nội dung câu hỏi:

Dear anh chị.

Tôi bị sai thông tin trên giấy phép lái xe hạng A1. Và đã đi sửa lại số mới và cấp bằng mới. Nhưng số cũ của tôi vẫn còn tồn tại. Và ở tỉnh khác không chịu cấp gplx hạng C cho tôi. Họ kêu chừng nào số cũ đó bị xóa đi mới chịu cấp cho tôi. Vậy cho tôi hỏi thời gian bao lâu thì xóa. Cho tôi xin thời gian giải quyết vấn đề đó được không? Nhờ được sự giúp đở của quận đội, tôi được bằng nghệ để học có nghề. Mà trong thời gian giải quyết thì bao giờ tôi được nhận gplx để mưu sinh.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Dear anh chị.

Tôi bị sai thông tin trên giấy phép lái xe hạng A1. Và đã đi sửa lại số mới và cấp bằng mới. Nhưng số cũ của tôi vẫn còn tồn tại. Và ở tỉnh khác không chịu cấp gplx hạng C cho tôi. Họ kêu chừng nào số cũ đó bị xóa đi mới chịu cấp cho tôi. Vậy cho tôi hỏi thời gian bao lâu thì xóa. Cho tôi xin thời gian giải quyết vấn đề đó được không? Nhờ được sự giúp đở của quận đội, tôi được bằng nghệ để học có nghề. Mà trong thời gian giải quyết thì bao giờ tôi được nhận gplx để mưu sinh.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: